Przejdź do treści strony

Gmina Pabianice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019.11.08 - Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego

Ogłoszenie nr 620415-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego

Numer referencyjny: FIN.271.1.2019

Główny kod CPV: 66113000-5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-18, godzina: 12:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PDFZałączniki od 1 do 4 do SIWZ (pdf)
XLSXZałącznik nr 5 do SIWZ - kalkulacja oferty cenowej
ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ

PDF  Odpowiedzi na pytania do SIWZ - (13.11.2019)
PDF  Zaświadczenie o wyborze Wójta

ODTZałączniki od 1 do 4 do SIWZ (wersja do edycji)

PDFUchwała Nr I/137/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Pabianice kredytu długoterminowego.

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert - sprostowanie

PDFInformacja o wyniku postępowania

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2019
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • opublikowano:
  08-11-2019 17:03
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • zmodyfikowano:
  02-01-2020 18:48
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pabianice
  odwiedzin: 105
Dane jednostki:

Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21
NIP: 731-191-39-30

Dane kontaktowe:

tel.: 042 213 96 60
fax: 042 213 96 76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl
strona www: pabianice.gmina.pl