Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019.12.05 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku

Ogłoszenie nr 632549-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Gmina Pabianice: Świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Numer referencyjny: DDP.271.7.2019

Główny kod CPV: 60112000-6

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PDFSIWZ - załaczniki od nr 1 do 6a
JPEGSIWZ - załącznik nr 7
JPEGSIWZ - załącznik nr 8
JPEGSIWZ - załącznik nr 9

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania - część I

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania - część III (O unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty) 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania - część II (O wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części II i wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty w zakresie części II)