Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r.

  • 22 zł/osobę/miesiąc

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi,
  • bioodpady stanowiące odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi.

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

  • 14 zł/osobę/miesiąc - odpady segregowane
  • 28 zł/osobę/miesiąc - odpady niesegregowane

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

  • odpady biodegradowalne - 1 raz w miesiącu- cena 27 zł. za pojemnik;
  • odpady komunalne zmieszane - 2x w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych - cena 54 zł. za pojemnik.

Zainteresowani mieszkańcy aby skorzystać z dodatkowo płatnych usług dodatkowych muszą składać wypełnioną deklarację w pok. 16.

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać:

  • w kasie Urzędu Gminy - u Sołtysów
  • przelewem na konto Urzędu Gminy w Pabianicach, nr rachunku bankowego: 75 1090 1304 0000 0001 4382 7141

Kalendarze odbioru odpadów:

2021 rok

2020 rok

Uchwały Rady Gminy Pabianice: