Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.

 • 30 zł/osobę/miesiąc

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części stanowiącej 15 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi.

Zainteresowani mieszkańcy aby skorzystać z dodatkowo płatnych usług dodatkowych muszą składać wypełnioną deklarację w pok. 16.

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać

 • w kasie Urzędu Gminy
 • u Sołtysów
 • przelewem na konto Urzędu Gminy w Pabianicach, nr rachunku bankowego: 75 1090 1304 0000 0001 4382 7141

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

 • 22 zł/osobę/miesiąc

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi.

 

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Gminy - u Sołtysów
 • przelewem na konto Urzędu Gminy w Pabianicach, nr rachunku bankowego: 75 1090 1304 0000 0001 4382 7141

Kalendarze odbioru odpadów:

2021 rok

2020 rok

Uchwały Rady Gminy Pabianice: