Przejdź do treści strony

Gmina Pabianice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacje) w kwocie 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF  Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

DOCXZarządzenie 6/2020 - Załącznik nr 1

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2020
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • opublikowano:
  26-01-2020 14:33
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pabianice
  odwiedzin: 58
Dane jednostki:

Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21
NIP: 731-191-39-30

Dane kontaktowe:

tel.: 042 213 96 60
fax: 042 213 96 76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl
strona www: pabianice.gmina.pl