Przejdź do treści strony

Gmina Pabianice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz Uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF  Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 20/2020.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2020
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • opublikowano:
  26-02-2020 09:46
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pabianice
  odwiedzin: 60
Dane jednostki:

Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21
NIP: 731-191-39-30

Dane kontaktowe:

tel.: 042 213 96 60
fax: 042 213 96 76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl
strona www: pabianice.gmina.pl