Przejdź do treści strony

Gmina Pabianice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2020

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 27.02.2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 506,1309, 1571,1696,1815) oraz na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspieranie zadań publicznych w zakresie realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2020.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

PDF  Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
PDFZarządzenie 24/2020 - załącznik

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2020
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • opublikowano:
  27-02-2020 13:35
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pabianice
  odwiedzin: 75
Dane jednostki:

Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21
NIP: 731-191-39-30

Dane kontaktowe:

tel.: 042 213 96 60
fax: 042 213 96 76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl
strona www: pabianice.gmina.pl