Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.05.14 - Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice

Ogłoszenie nr 539835-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Numer referencyjny: DPP.271.4.2020

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 12:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Piątkowisko, ul. Cynkowa)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Piątkowisko, ul. Parkowa)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Rydzyny, dz.30/2)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Rydzyny dz. 61/2)
ZIPZałącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Wola Żytowska)
ZIPZałącznik Nr 1a do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Projektu umowy dla części I
PDFZałącznik Nr 2a do SIWZ - Wzór Projektu umowy dla części II
PDFZałącznik Nr 2b do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego dla części I
PDFZałącznik Nr 3a do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego dla części II
PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
PDFZałącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu
PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych
PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób

PDFModyfikacja SIWZ (2020.05.28)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (2020.05.28)

PDFModyfikacja SIWZ (2020.06.01)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (2020.06.01)
 

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ (03.06.2020)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa"- po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (ul. Cynkowa, Piątkowisko)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa"- po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (ul. Parkowa,Piątkowisko)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa"- po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (Rydzyny, dz.61/2)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa"- po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (Rydzyny, dz. 30/2)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ "Dokumentacja projektowa" - po modyfikacjach z dnia 03.06.2020 (Wola Żytowska)
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ (wersja do edycji)
ODTZałącznik nr 3a do SIWZ (wersja do edycji)
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ (wersja do edycji)
ODTZałącznik nr 5 do SIWZ (wersja do edycji)
ODTZałącznik nr 6 do SIWZ (wersja do edycji)
ODTZałącznik nr 7 do SIWZ (wersja do edycji)
ODTZałącznik nr 8 do SIWZ (wersja do edycji)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.06.2020)

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert - sprostowanie

PDFOgłoszenia o wyniku postępowania