Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.05.25 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”

Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytaniem ofertowym o udzielenie zamówienia  pn.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”

PDFZaproszenie do składania ofert
DOCXZałącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
DOCXZałącznik nr 2 - Projekt umowy
DOCXZałącznik nr 3 - Wzór wykazu usług
DOCXZałącznik nr 4 - Wzór wykazu osób
DOCXZałącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze oferty