Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021.

PDF   Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizo.pdf

PDF   Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowis.pdf

Dokumenty do pobrania dostępne są jako załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz w Urzędzie Gminy w Pabianicach, w pokoju nr 22.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice od dnia 24 sierpnia 2020 r. godz. 9:00 do dnia 30 września 2020 r. godz. 15:00. Nie dopuszcza się możliwości zbiorowego składania wniosków.