Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.10.16 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

 

Klucz publiczny oraz identyfikator postępowania dostępny jest pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=df84dabc-7a8f-4c83-bf11-f6ea11a6d123

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFOgłoszenie z MiniPortalu UZP
DOCXKlucz publiczny i identyfikator postępowania
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
XLSXZał nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
DOCXZał nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
XLSXZał nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy
DOCXZał nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOCXZał nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
DOCZał nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
DOCZał nr 6.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy
DOCZał nr 7 do SIWZ - potwierdzenie należytego wykonania (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona)
DOCZał nr 8 do SIWZ - wykaz dostaw (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona)
DOCZał nr 9 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
DOCXZał nr 10 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie (dokument składany wraz z ofertą)

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFZawiadomienie o wyborze oferty