Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PABIANICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 12. czerwca 2012 r. poz. 647) oraz art. 3 ust 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr LI/396/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lipca 2012 r  do 14 sierpnia 2012 r w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 8:30 do 14:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lipca 2012 r  o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pabianice, Pabianice, ul. Torowa 21.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące studium. Uwagi z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Pabianice w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2012 r.

Jednocześnie - zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 21 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w projektu studium.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój 11 w dniach od 3 lipca 2012 r  do 14 sierpnia 2012 w godzinach od 830 do 1430 . Zgodnie z art. 40 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice - pokój nr 11 lub sekretariat urzędu - pokój nr 1;
  3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2012 r.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.


Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Załączniki

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (20.6MB) Zapisz dokument  
Prognoza Środowiskowa (6.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Krepski
Data utworzenia:2012-06-25 15:08:02
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2012-06-25 15:08:22
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2012-06-25 16:52:13
Ostatnia zmiana:2012-07-03 10:09:17
Ilość wyświetleń:2901

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij