Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pabianice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowice), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXXV/284/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowice) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21 lub na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w przedmiotowym projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pabianice, Pabianice, ul. Torowa 21.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

  • o  projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowice), ­
  • o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. studium.Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice - pokój nr 11 lub sekretariat urzędu - pokój nr 1;
  3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Załączniki

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice (tekst jednolity) - projekt (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prognoza odziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice (879.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko do Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice (221.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kierunki zagospodarowania - mapa (4.7MB) Zapisz dokument  
Uwarunkowania rozwoju - mapa (4.5MB) Zapisz dokument  
Prognoza oddziaływania na środowisko - mapa (4.5MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Krepski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2013-11-07 13:25:13
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2013-11-07 13:33:11
Ostatnia zmiana:2013-11-19 10:54:07
Ilość wyświetleń:2223

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij