Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pabianice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice i Szynkielew), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały Nr XXXV/282/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice), uchwały Nr XXXV/290/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice i Szynkielew) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 8 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pabianice (sekretariat) lub na adres: Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014  r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w przedmiotowych projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, o godz. 13:00.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

  • o projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice i Szynkielew),
  • o prognozach oddziaływania na środowisko do ww. zmian planów miejscowych.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymienione wyżej, podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (pok. 11 lub w sekretariacie, pok. 1)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@Pabianice.gmina.pl  w terminie do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.


WÓJT GMINY PABIANICE
Henryk Gajda

Załączniki

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice (41.1MB) Zapisz dokument  
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice (40.6MB) Zapisz dokument  
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew (2MB) Zapisz dokument  
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew (2.5MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Krepski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2014-07-01 09:07:13
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2014-07-01 09:38:52
Ostatnia zmiana:2014-07-01 09:38:59
Ilość wyświetleń:2037

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij