Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pabianice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Porszewice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 oraz 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr X/85/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Porszewice) i uchwały Nr X/82/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o ponownym wyłożeniu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 sierpnia 2016 r. do 21 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach   w godzinach od 10:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 i art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium i projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice lub na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2016 r.

Uwagi do projektu zmiany studium, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice lub na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2016 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice w godzinach od 13:00 - 15:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew,
- o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Porszewice)
- o prognozach oddziaływania na środowisko do ww. dokumentów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt studium i projekt planu miejscowego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (po. 11 lub w sekretariacie pok. 1)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@Pabianice.gmina.pl   w terminie do dnia 6 października 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda    

Załączniki

5_SZYNKIELEW_mpzp_ponowne wyłożenie (1.1MB) Zapisz dokument  
5_SZYNKIELEW_prognoza_ponowne wyłożenie (657.5kB) Zapisz dokument  
Aneks do zmiany w Pawlikowicach z 2014 r (221.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kierunki (10.6MB) Zapisz dokument  
Uwarunkowania (9.4MB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Andrzej Krepski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2016-08-12 09:19:10
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2016-08-16 00:01:51
Ostatnia zmiana:2016-08-12 10:52:17
Ilość wyświetleń:1048

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij