Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

2017.06.06 - Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dla terenów obejmujących części wsi: Piątkowisko, Górka Pabianicka, Świątniki i Porszewice) oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszarów części wsi Górka Pabianicka, Piątkowisko i Porszewice).

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pabianice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę

      uchwały Nr XXXVI/312/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko),

      uchwały Nr XXXI/284/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka),

      uchwały Nr XXXI/285/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Świątniki), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/335/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 marca 2017 r.

      uchwały Nr XL/358/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Porszewice)

      uchwały Nr XL/356/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/311/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice i przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla części wsi Górka Pabianicka, części wsi Piątkowisko i części wsi Porszewice).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANÓW i STUDIUM.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi: Piątkowisko, Górka Pabianicka, Świątniki, Porszewice) oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla części wsi Górka Pabianicka, części wsi Piątkowisko i części wsi Porszewice).

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)       w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,

2)       ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (po. 11 lub w sekretariacie pok. 1)

3)       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl  

w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Pabianice

Henryk Gajda

Załączniki

Uchwała XL.356.2017 z 29.05.2017 r. (303.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XL.358.2017 z 29.05.2017 r. (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXI.284.2016 z 28.11.2016 r. (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXI.285.2016 z 28.11.2016 r. (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXVI.312.2017 z 27.02.2017 r. (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXVII.335.2017 z 27.03.2017 r. (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Krzemiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kardas
Data wprowadzenia:2017-06-05 12:20:45
Opublikował:Magdalena Kardas
Data publikacji:2017-06-06 12:23:03
Ostatnia zmiana:2017-06-06 10:42:21
Ilość wyświetleń:894
Gmina Pabianice
Torowa 21, 95-200 Pabianice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij