Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Pabianice, dnia 20 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pabianice 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice Uchwały Nr XLVI/424/2017 z dnia 27 października 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/357/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko) w zakresie załącznika graficznego przedstawiającego granice obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. PLANU.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 12.12.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XXIX/249/2016 z dnia 26 września 2016 r. oraz uchwałą Nr XXIX/248/2016 z dnia 26 września 2016 r. zmienioną uchwałami Nr XXXIV/308/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr XLIV/376/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Jadwinin) oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Bychlew, część wsi Hermanów, część wsi Władysławów i część wsi Terenin) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 29 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 12:00do 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do wyłożonych projektów planów, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice lub na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018  r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów (dla terenu obejmującego część wsi Jadwinin oraz dla terenu obejmującego część wsi Bychlew, część wsi Hermanów, część wsi Władysławów i część wsi Terenin) rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice  o godz. 11:00 - 13:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Jadwinin),
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Bychlew, część wsi Hermanów, część wsi Władysławów i część wsi Terenin),
- o prognozach oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienione wyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacjami spraw w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (pok. 11 lub w sekretariacie pok. 1
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl  
w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pabianice.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki

Uchwała Nr XLVI/424/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/357/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (383.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JADWININ uchwała rys. wylozenie (599.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JADWININ prognoza wylozenie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JADWININ prognoza rys. wylozenie (538.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-H-W-T uchwała wylozenie (405.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-H-W-T uchwała rys. wyłozenie (821.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-H-W-T prognoza wylozenie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-H-W-T prognoza rys. wylozenie (633.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Krzemiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2017-11-21 08:47:56
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2017-11-21 09:02:59
Ostatnia zmiana:2017-11-21 11:27:55
Ilość wyświetleń:1036

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij