Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Pabianice: Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach OGŁOSZENIE OZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, Krajowy numer identyfikacyjny 47205780400000, ul.
ul. Torowa 21, 95200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 2139660, 2139676, e-mail
gmina@pabianice.gmina.pl, sekretarz@pabianice.gmina.pl, faks 422 139 660.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pabianice.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
Numer referencyjny OKS 271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja budynku w związku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek uzyteczności publicznej z przeznaczeniem na siedzibę oddziału przedszkolnego, obejmująca wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz termomodernizacji, na działce ewid. 319 w miejscowości Pawlikowice 103, Gmina Pabianice.

II.5) Główny Kod CPV: 45450000-6
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6,
45310000-3,
45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 178861.79
Waluta: PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie z wolnej ręki w związku z pilną koniecznością przyjęcia do Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach zwiększoną ilość uczniów (nowoutworzona klasa VIII, oraz konieczność przyjęcia dzieci w wieku 3 lat do oddziałów przedszkolnych). Ze względu na przedłużające się procedury formalno - prawne, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę możliwe było dopiero w lipcu 2017 r. Mając na uwadze brak czasu na przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczionego, aby by uniknąć 1 września br. paraliżu w systemie oświaty Gminy Pabianice, Zamawiający zdecydował o zastosowaniu trybu z wolnej ręki.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Załączniki

20180706_ZamiarZawarciaUmowy (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20180716_Zmiana ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-07-06 11:22:08
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-07-06 11:26:29
Ostatnia zmiana:2018-07-16 14:29:44
Ilość wyświetleń:444

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij