Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

 

OKS.271.13.2018

 
 
Gmina Pabianice ogłasza przetarg na p ełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne
 
 NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, krajowy numer identyfikacyjny 47205780400000, ul. ul. Torowa  21 , 95200   Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 2139660, 2139676, e-mail gmina@pabianice.gmina.pl, sekretarz@pabianice.gmina.pl, faks 422 139 660.
Rodzaj zamówienia: Usługi


Główny kod CPV: 71247000-1

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp.
 
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
częstotliwość wizyt na budowie 20,00
doświadczenie kierownika budowy 20,00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-28, godzina: 11:00


Ogłoszenie o zamówieniu oraz pozstałe dokumenty w załączeniu.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieni (422.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (514.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału (293.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (274.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy (289.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (324.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 - wzór wykazu - zakres podwykonawstwa (283.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 – wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia (407.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 – wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego (288.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 - wzór umowy (393.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 - wzór formularza ofertowego (408.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10 - wzór umowy na wykonawstwo (462.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11 – wzór umowy powierzenia (381.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (278.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-09-18 12:11:27
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-09-18 12:22:17
Ostatnia zmiana:2018-11-27 08:38:13
Ilość wyświetleń:576

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij