Zamknij okno Drukuj dokument

Rada Gminy Pabianice podjęła Uchwałę Nr LI/396/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice.

Aktualizacja dotyczy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/138/2000 Rady Gminy Pabianice z dnia 23 lutego 2000 r., które było wykonane w Biurze Rozwoju w Łodzi, Urbanistyka i Komunikacja, pod kierunkiem mgr. inż. arch. Marka Kolejwy.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały stwierdzono, że konieczność przystąpienia do sporządzenia Studium jest wynikiem przeprowadzonej Analizy aktualności studium, a celem powinno "być zapewnienie jego przydatności dla prowadzenia polityki przestrzennej gminy, w kontekście obecnych uwarunkowań rozwoju oraz uzyskanie opracowania odpowiadającego pod względem merytorycznym i formalnym - obowiązującym przepisom w tym zakresie".

Za podjęciem prac przemawiały również takie przesłanki, jak:

Przyjęte w niniejszym opracowaniu założenia są kontynuacją oraz weryfikacją polegającą na dostosowaniu nowych opracowań zarówno w skali województwa, jak i w skali lokalnej, w celu poprawy jakości życia i rozwoju gospodarczego. Znaczna część wprowadzanych zmian dotyczących zagadnień przestrzennych, spowodowana jest przesądzonym przebiegiem tras komunikacyjnych S-14 i S-8, dla części już realizowanych (S-14), a dla części planowanych (S-8).

W niniejszym Studium uwzględniono przede wszystkim:

Załączniki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice - treść (7.5MB)    
Uwarunkowania rozwoju - załącznik graficzny (18.4MB)    
Kierunki zagospodarowania - załącznik graficzny (19MB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2012-12-10 13:05:47
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2012-12-10 13:15:57
Ostatnia zmiana:2015-04-16 14:38:45
Ilość wyświetleń:9347