Zamknij okno Drukuj dokument

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy Pabianice.

1. Otwarcie obrad XL sesji.

2. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII i XXXIX  sesji Rady Gminy Pabianice.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Informacja Przewodniczących o pracy Komisji między sesjami.

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Interpelacje, wnioski i  zapytania radnych.

7. Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice.

8. Prezentacja działalności stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pabianice.

9.  Podjęcie uchwał:

a/ zmian w budżecie gminy na 2017 r. - Uchwała Nr XL/A/2017
b/ zmian w budżecie gminy na 2017 r. - Uchwała Nr XL/B/2017
c/ zmian w budżecie gminy na 2017 r. - Uchwała Nr XL/C/2017
d/ przyjęcie systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Uchwała Nr XL/D/2017
e/ uchylenia Uchwały Nr XXXVI/311/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice - Uchwała Nr XL/E/2017
f/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XL/F/2017
g/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice - Uchwała Nr XL/G/2017
h/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XL/H/2017

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXIII/302/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2016r. - Uchwała Nr XL /  /2017

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

11. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad sesji .

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Urszula Czerwonka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2017-05-17 14:17:05
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2017-05-17 14:21:52
Ostatnia zmiana:2017-05-17 14:22:10
Ilość wyświetleń:316