Zamknij okno Drukuj dokument

2017.07.03 - Przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś Świątniki tzw. "Duże" Gmina Pabianice

Zamawiający:
Gmina Pabianice

Tytuł przetargu:
Wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś Świątniki tzw. "Duże" Gmina Pabianice

CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Zgodnie z treścią SIWZ

Termin realizacji:
Termin zakończenia robót do 15 wrzesnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Henryk Madejski, Roman Figiel

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w sekretariacie

Oferty można składać do:
2017-07-19 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2017-07-19 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 32

Kryteria wyboru:
Cena- waga kryterium 60% - K1
Gwarancja na roboty budowlane - waga kryterium 20% - K2
Kara za opóźnienie w realizacji zamówienia - 20% - K3


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (270.7kB)    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Świątniki nakładka (344kB)    
Wzór umowy (86kB)    
Dokumentacja techniczna (12.6MB)    
Przedmiar robót (411.8kB)    
Wyjaśnienia nr 01 do SIWZ (24.5kB)    
Wyjaśnienia nr 02 do SIWZ (31.2kB)    
Protokół z otwarcia ofert (65.2kB)    
Informacja o wyborze oferty (41.2kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (108kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kardas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kardas
Data wprowadzenia:2017-07-03 14:26:26
Opublikował:Magdalena Kardas
Data publikacji:2017-07-03 14:56:05
Ostatnia zmiana:2017-09-19 11:29:19
Ilość wyświetleń:508