Zamknij okno Drukuj dokument

Protokół Nr XLI z obrad XLI sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

1. Otwarcie obrad XLI sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Pabianice.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Informacja Przewodniczących o pracy Komisji między sesjami.

5. Prezentacja działalności stowarzyszenia „Folklor ma sens”

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Przyjęcie informacji o wypoczynku letnim dzieci i młodzieży.

9. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdań finansowych za rok 2016.

10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2016 r.

11. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

12. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2016 r.- Uchwała Nr XLI/A/2017

b/ wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zniesienia nazw i rodzajów miejscowości - Uchwała Nr XLI/B/2017

c/ zmieniająca Uchwałę Nr XL/360/2017/ Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 - Uchwała Nr XLI/C/2017

d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. - Uchwała Nr XLI/D/2017

e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. - Uchwała Nr XLI/E/2017

f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. - Uchwała Nr XLI/F/2017

g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. - Uchwała Nr XLI/G/2017

h/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. - Uchwała Nr XLI/H/2017

i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. - Uchwała Nr XLI/J/2017

j/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXIII/302/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2016r. - Uchwała Nr XLI /J /2017

14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

15. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji .

Załączniki

protokol2017nr041 (170.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Urszula Czerwonka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2017-07-12 14:02:31
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2017-07-12 14:07:23
Ostatnia zmiana:2017-07-12 14:07:28
Ilość wyświetleń:340