Zamknij okno Drukuj dokument

Protokół Nr LIII z obrad LIII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 26 marca 2018 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LIII sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Pabianice.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Informacja Przewodniczących o pracy Komisji między sesjami.

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Analiza gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Pabianice.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2018 r. - Uchwała Nr LIII/A/2018

b/ podziału gminy Pabianice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - Uchwała Nr LIII/B/2018

c/ podziału gminy Pabianice na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - Uchwała Nr LIII/C/2018

d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - Uchwała Nr LIII/D/2018

e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - Uchwała Nr LIII/E/2018

f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - Uchwała Nr LIII/F/2018

g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - Uchwała Nr LIII/G/2018

h/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2018 r. na zadanie inwestycyjne Uchwała Nr LIII/H/2018

i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - Uchwała Nr LIII/I/2018

j/ ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pabianice Nr LIII/J/2018. - Uchwała Nr LIII/J/2018

k/ uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania- Nr LIII/K/2018

l/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. - Uchwała Nr LIII/l/2018

ł/ akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury - Uchwała Nr LIII/ł/2018

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad sesji .

Załączniki

protokol2018nr053 (183.9kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Urszula Czerwonka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-04-09 10:12:14
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-04-09 10:15:36
Ostatnia zmiana:2018-04-09 12:42:29
Ilość wyświetleń:333