Zamknij okno Drukuj dokument

Zamawiający:
Gmina Pabianice

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do granicy z Gminą Dobroń

CPV:
45233120-6, 45233220-7, 45233300-2, 45233100-0, 45233253-7

Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
zakończenie 2018-11-30

Osoba odpowiedzialna:
Roman Figiel

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Pabianice, pok. nr 1 - sekretariat

Oferty można składać do:
2018-06-27 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2018-06-27 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego, pok. nr. 32

Kryteria wyboru:
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


Wadium:
Ustalono wadium zgodnie z zapisami SIWZ II

Uwagi:
UWAGA! Zmiana zasad udziału w postępowaniu - wprowadzono wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W załączeniu SIWZ wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian. Wydłużono termin składania ofert.

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (149.6kB)    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - cz. 1 (326kB)    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania - cz. 2 wzór umowy (81.5kB)    
Dokumentacja prawna (35.4MB)    
Charakterystyka przedsięwzięcia (8.1MB)    
Projekt organizacji ruchu (4.4MB)    
Kosztorys ofertowy (107.3kB)    
Operat wodno-prawny (24.9MB)    
Projekt budowlany (30MB)    
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (2.2MB)    
Odpowiedzi na pytania do SIWZ (170.5kB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500135407 (106.1kB)    
informacja o zmianach SIWZ Żabieniec II (228kB)    
SIWZ poprawiona (wydł. termin, wadium, zabezp.) (346.5kB)    
SIWZ II Część II umowa poprawiona (zabezpieczenie) (91kB)    
Rys 1.1 - miejsca zabudowy i drenażu (930.9kB)    
Rys 2.3 - przekrój drenażu (1.2MB)    
Wyjaśnienia do SIWZ z 18.06.2018 r. (01) (142.9kB)    
Wyjaśnienia do SIWZ z 18.06.2018 r. (02) (143.7kB)    
Wyjaśnienia do SIWZ z 18.06.2018 r. (03) (160.3kB)    
Wyjaśnienia do SIWZ z 22.06.2018 r. (01) (102.8kB)    
Protokół z otwarcia ofert (55.2kB)    
Informacja o wyborze oferty (231.2kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (118.9kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Roman Figiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-06-05 12:58:20
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-06-05 14:19:30
Ostatnia zmiana:2018-11-15 12:03:23
Ilość wyświetleń:1427