Zamknij okno Drukuj dokument

OŚN.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

- Modernizacji kraty rzadkiej poprzez zaprojektowanie 2-giej niezależnej czyszczarki kraty rzadkiej z torem jezdnym w kanale południowym (lewym)

- Modernizacji systemu odbioru i transportu skratek tj. poszerzenie budynku w kierunku północnym oraz wymianę wrót wjazdowych do hali,

- Modernizacji budynku w zakresie poszycia zewnętrznego wraz z wykonaniem modernizacji zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i wymianą stężeń szkieletu budynku,

- Modernizacji systemu wentylacji wewnątrz budynku kraty rzadkiej mającej na celu ograniczenie emisji oparów w celu poprawy atmosfery wewnątrz budynku.

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz opinią RDOŚ, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice przy ul. Torowej 21. pok.17.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Pabianice oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Załączniki

Decyzja 01/2018 (102kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Sylwester Izbicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-06-11 11:54:49
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-06-11 12:02:53
Ostatnia zmiana:2018-06-11 12:03:07
Ilość wyświetleń:400