Zamknij okno Drukuj dokument

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LVI/512/2018 z dnia 28 maja 2018 r. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania.

Dokumenty do pobrania dostępne są jako załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 4.

 

Wychodząc na przeciw oczekiwanim mieszkańców, procedura udzielenia dotacji została podzielona na dwa etapy:

Etap 1.:  od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

- złożenie wypełnionego wniosku oraz załączników nr 1 i 2 tj. oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (do pobrania lub wypełnienia na miejscu w urzędzie)  oraz kosztorysu.

 Na podstawie złożonych wniosków do dnia 10 maja 2019 r. powstanie lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione listownie, telefonicznie oraz lista ta zostanie umieszczona na stronie Urzędu, jak w roku ubiegłym.

 Etap 2.: od 13 maja do 30 czerwca 2019 r.

- złożenie wymaganych załączników do wniosku tj. nr 3, 4, 5 tj. umowa z Wykonawcą - posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane; kopia projektu wykonawczego (o ile jest wymagany); pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Pabianicach (odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego)

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr telefonu 42 213-96-60 wew. 133

 

Załączniki

Uchwała nr LVI/512/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania (320.6kB)    
Uchwała nr LXII/563/2018 zmieniająca Uchwałę Nr LVI/512/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub pale (107.8kB)    
Wzór wniosku (43kB)    
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (16.1kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Sylwester Izbicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-06-29 09:58:29
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-06-29 10:07:28
Ostatnia zmiana:2019-03-11 13:44:50
Ilość wyświetleń:2746