Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie nr 522195-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

Gmina Pabianice: Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Numer referencyjny: DPP.271.2.2019

Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:
45233220-7
45233300-2
45233100-0
45233253-7

Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena- C 60,00
Okres gwarancji jakości- G 40,00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 12:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1.1MB)    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (267.8kB)    
Załączniki od 1 do 6 do SIWZ (113.3kB)    
Załączniki od 1 do 6 do SIWZ (32.1kB)    
Załącznik 7 do SIWZ - Wzór umowy (104kB)    
Załącznik 8 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (61.9kB)    
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (22.4MB)    
Odpowiedzi na pytania do SIWZ (2019.03.20 - 01) (197kB)    
Informacja z otwarcia ofert (33.4kB)    
Ogłoszenie o wyniku postępowania (65.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-03-07 12:57:40
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-03-07 13:06:39
Ostatnia zmiana:2019-04-03 12:52:56
Ilość wyświetleń:881