Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031

20240419_Strategia.png

PDFStrategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 - 2031 (3,76MB)

PDFFORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG (pdf) (116,21KB)
DOCXFORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG (docx) (21,80KB)

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PABIANICE

Z DNIA 19.04.2024 R.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 - 2031

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XCII/597/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 - 2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Wójt Gminy Pabianice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031.

 

Z projektem Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 można zapoznać się poprzez:

  • materiały dotyczące dokumentu Strategii oraz formularz uwag, które zostały udostępnione do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem w sekcji załączników;
  • w Urzędzie Gminy Pabianice pod adresem ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pokój nr 11;

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju gminy Pabianice na lata 2024-2031.

 

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać opinie oraz uwagi w terminie od 19.04.2024 r. do 27.05.2024 r. w formie:

  • pisemnej poprzez formularz uwag on-line – dostępny pod adresem: https://forms.gle/c2jFnRb2KQRFPVB16
  • pisemnej poprzez formularz uwag dostępny do pobrania w załączniku.
  • ustnej oraz pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 20.05.2024 roku w godzinach 15:00 – 17:00 w Urzędzie Gminy Pabianice, adres: ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice.

Wypełniony formularz należy przesłać:

  • na adres mailowy urzędu: gmina@pabianice.gmina.pl lub
  • za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub
  • dostarczyć bezpośrednio na dziennik podawczy do Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

Projekt Strategii Rozwoju gminy Pabianice na lata 2024-2031 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej Gminy Pabianice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz w Urzędzie Gminy Pabianice pod adresem ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - pokój nr 11.

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

 

Informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Pabianice: https://bip.pabianice.gmina.pl/1617/ochrona-danych-osobowych-klauzula-informacyjna.html (ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice).

 

WÓJT GMINY PABIANICE

Marcin Wieczorek

 

 

PDFStrategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 - 2031 (3,76MB)

PDFFORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG (pdf) (116,21KB)

DOCXFORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG (docx) (21,80KB)