Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. 2023.12.05 - Zapytanie ofertowe na zadanie pn. usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe
  Data modyfikacji: 05-12-2023 19:11
 2. 2023.11.22 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2024 roku
  Data modyfikacji: 30-11-2023 16:36
 3. 2023.11.30 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Pabianice
  Data modyfikacji: 30-11-2023 14:14
 4. 2023.11.28 - Protokoły głosowań z Sesji LXXXIX
  Data modyfikacji: 30-11-2023 10:23
 5. Uchwała Nr LXXXIX/570/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 r.
  Data modyfikacji: 30-11-2023 10:21
 6. Uchwała Nr LXXXIX/571/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2023 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2024 r.
  Data modyfikacji: 30-11-2023 10:21
 7. Uchwała Nr LXXXIX/572/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024
  Data modyfikacji: 30-11-2023 10:19
 8. Uchwała Nr LXXXIX/573/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Pabianice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Pabianice, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Data modyfikacji: 30-11-2023 10:17
 9. Uchwała Nr LXXXIX/574/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym
  Data modyfikacji: 30-11-2023 10:17
 10. Uchwała Nr LXXXIX/575/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług
  Data modyfikacji: 30-11-2023 10:15