Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. 2023.02.08 - Porządek obrad LXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Data modyfikacji: 06-02-2023 13:39
 2. Zgłoszenie obiektu kwalifikującego się jako pomnik przyrody
  Data utworzenia: 03-02-2023 13:05
 3. 2023.01.30 - Protokoły głosowań z Sesji LXXIII
  Data utworzenia: 03-02-2023 10:09
 4. 2023.01.09 - Protokoły głosowań z Sesji LXXII
  Data modyfikacji: 03-02-2023 10:08
 5. 2022.12.28 - Sesja LXXI
  Data modyfikacji: 03-02-2023 10:06
 6. Uchwała Nr LXXIII/486/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2023 rok
  Data utworzenia: 03-02-2023 10:05
 7. Uchwała Nr LXXIII/487/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Pabianice - Sołectwu Okołowice
  Data utworzenia: 03-02-2023 10:02
 8. Uchwała Nr LXXIII/488/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Data modyfikacji: 03-02-2023 10:00
 9. Uchwała Nr LXXIII/489/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Data utworzenia: 03-02-2023 09:59
 10. Uchwała Nr LXXIII/490/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Data utworzenia: 03-02-2023 09:57