Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 82683Luty: 21835Marzec: 20327Kwiecień: 23306Maj: 28494Czerwiec: 61238
Lipiec: 13774Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 39926Luty: 65609Marzec: 72013Kwiecień: 53809Maj: 73528Czerwiec: 40262
Lipiec: 24100Sierpień: 33829Wrzesień: 24814Październik: 27748Listopad: 40805Grudzień: 30982
Rok 2022
Styczeń: 54080Luty: 53871Marzec: 61664Kwiecień: 61124Maj: 54300Czerwiec: 210568
Lipiec: 57679Sierpień: 201637Wrzesień: 64460Październik: 71597Listopad: 82533Grudzień: 71723
Rok 2021
Styczeń: 39419Luty: 40588Marzec: 45135Kwiecień: 52530Maj: 63282Czerwiec: 56381
Lipiec: 115703Sierpień: 47386Wrzesień: 36806Październik: 140446Listopad: 48754Grudzień: 170906
Rok 2020
Styczeń: 104606Luty: 97722Marzec: 114395Kwiecień: 134240Maj: 174431Czerwiec: 148163
Lipiec: 58217Sierpień: 49482Wrzesień: 36772Październik: 49375Listopad: 51721Grudzień: 41396
Rok 2019
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 34Listopad: 130Grudzień: 18307
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 944065
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 59182
 3. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 52173
 4. Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat, kalendarze odbioru
  Wyświetleń: 48438
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 36821
 6. Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 25414
 7. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 21073
 8. Zamówienia do 130 tys. złotych
  Wyświetleń: 19434
 9. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 17549
 10. Kadencja 2018-2023 - Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16227
 11. Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 15274
 12. Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 14633
 13. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 14427
 14. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 13471
 15. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 12707
 16. Wykaz sołectw Gminy Pabianice oraz dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 12228
 17. Skład Rady Gminy Pabianice - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 11559
 18. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 r.
  Wyświetleń: 10688
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9832
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9724
 21. Gospodarka odpadami - formularze
  Wyświetleń: 9646
 22. Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 9498
 23. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 9454
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8864
 25. Informacje o planowanych sesjach
  Wyświetleń: 8526
 26. Petycje
  Wyświetleń: 8015
 27. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 7824
 28. Opłata adiacencka
  Wyświetleń: 7805
 29. Rejestr umów
  Wyświetleń: 7759
 30. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 7691
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 7657
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7196
 33. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Wodociągi i kanalizacja
  Wyświetleń: 7010
 34. Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna
  Wyświetleń: 6997
 35. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 6939
 36. Łowiectwo
  Wyświetleń: 6913
 37. Podatki lokalne - 2020 r.
  Wyświetleń: 6823
 38. Budżet Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 6762
 39. Protokoły z sesji Rady Gminy Pabianice - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 6758
 40. Transmisje obrad sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 6622
 41. Zarządzenia Wójta Gminy - 2021 r.
  Wyświetleń: 6387
 42. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 6377
 43. Formularze dla radnych
  Wyświetleń: 6174
 44. 2018.11.28 - Sesja II
  Wyświetleń: 6043
 45. Bilanse
  Wyświetleń: 5991
 46. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5968
 47. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 5914
 48. Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5908
 49. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5875
 50. Jednostki organizacyjne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 5798
 51. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 5775
 52. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 5658
 53. Wykaz podmiotów odbierających odpady z terenu gminy Pabianice
  Wyświetleń: 5610
 54. Komisja Gospodarczo-Finansowa - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5468
 55. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 5458
 56. Załatwianie sprawe w Urzędzie Gminy - Ochrona środowiska i leśnictwo
  Wyświetleń: 5440
 57. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Podatki lokalne
  Wyświetleń: 5418
 58. Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5367
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5333
 60. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Gospodarki gruntami
  Wyświetleń: 5298
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5291
 62. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5225
 63. 2024.04.07 - Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 5218
 64. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5197
 65. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Drogi
  Wyświetleń: 5163
 66. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 5122
 67. Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5092
 68. Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5025
 69. 2018.12.28 - Sesja IV
  Wyświetleń: 4908
 70. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4906
 71. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu
  Wyświetleń: 4880
 72. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4801
 73. 2019.12.19 - Sesja XXI
  Wyświetleń: 4744
 74. Podatki lokalne - 2021 r.
  Wyświetleń: 4739
 75. 2019.10.28 - Sesja XVII
  Wyświetleń: 4711
 76. 2019.09.30 - Sesja XV
  Wyświetleń: 4684
 77. 2019.03.25 - Sesja VII
  Wyświetleń: 4668
 78. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4654
 79. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Oświata
  Wyświetleń: 4631
 80. 2019.06.29 - Sesja XII
  Wyświetleń: 4593
 81. Komunikacja
  Wyświetleń: 4531
 82. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 4450
 83. OŚN.6220.02.2020 - Postępowanie dotyczące eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I
  Wyświetleń: 4436
 84. 2020.02.24 - Sesja XXV
  Wyświetleń: 4408
 85. Zarządzenia Wójta Gminy - 2022 r.
  Wyświetleń: 4320
 86. Nabór wniosków na wymianę palenisk węglowych - 2020 r.
  Wyświetleń: 4309
 87. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4237
 88. Dokumenty związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 4229
 89. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2020 r.
  Wyświetleń: 4165
 90. Informacje o udzielonej pomocy publicznej
  Wyświetleń: 4115
 91. 2020.06.10 - Sesja XXIX
  Wyświetleń: 4069
 92. Raporty o stanie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 4036
 93. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 4027
 94. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3872
 95. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2020 r.
  Wyświetleń: 3816
 96. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3717
 97. Ewidencje i rejestry
  Wyświetleń: 3672
 98. 2021.07.26 - Informacja o naborze uzupełniającym do udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 3615
 99. 2020.07.09 - Sesja XXXI
  Wyświetleń: 3607
 100. 2018.11.21 - Sesja I
  Wyświetleń: 3529
 101. 2020.05.14 - Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 3481
 102. 2020.10.15 - Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz lista rezerwowa
  Wyświetleń: 3475
 103. 2019.05.27 - Sesja X
  Wyświetleń: 3468
 104. Sprawozdania budżetowe przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 3412
 105. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2020 r.
  Wyświetleń: 3392
 106. 2019.01.28 - Sesja V
  Wyświetleń: 3383
 107. 2018.12.13 - Sesja III
  Wyświetleń: 3382
 108. Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji
  Wyświetleń: 3357
 109. 2020.05.12 - Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych
  Wyświetleń: 3334
 110. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 3303
 111. Ustalenie numeru porządkowego (adresu)
  Wyświetleń: 3275
 112. Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3272
 113. 2019.02.28 - Sesja VI
  Wyświetleń: 3256
 114. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
  Wyświetleń: 3253
 115. 2021.02.26 - Sesja XLII
  Wyświetleń: 3236
 116. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3219
 117. Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów
  Wyświetleń: 3189
 118. 2020.03.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 3099
 119. 2019.05.16 - Sesja IX
  Wyświetleń: 3084
 120. 2020.02.24 - Wyniki konsultacji nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 3063
 121. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 3050
 122. 2019.04.25 - Sesja VIII
  Wyświetleń: 3048
 123. 2020.01.02 - Konsultacje nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 3020
 124. Dotacje dla mieszkańców
  Wyświetleń: 3010
 125. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
  Wyświetleń: 3007
 126. 2019.11.25 - Sesja XIX
  Wyświetleń: 2996
 127. Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały.
  Wyświetleń: 2984
 128. 2020.01.09 - Sesja XXIII
  Wyświetleń: 2969
 129. Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2961
 130. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje
  Wyświetleń: 2942
 131. 2021.03.30 - Sesja XLIII
  Wyświetleń: 2897
 132. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2847
 133. 2020.03.06 - Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21
  Wyświetleń: 2843
 134. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2833
 135. Połączone komisje Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2831
 136. Budżet Gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 2818
 137. 2019.12.04 - Sesja XX
  Wyświetleń: 2816
 138. 2020.03.06 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I
  Wyświetleń: 2813
 139. 2020.06.15 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2804
 140. Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2785
 141. 2020.06.25 - Sesja XXX
  Wyświetleń: 2784
 142. Bilanse za 2018 r.
  Wyświetleń: 2747
 143. 2019.06.13 - Sesja XI
  Wyświetleń: 2743
 144. Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji
  Wyświetleń: 2708
 145. Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2698
 146. OŚN.6220.02.02.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2690
 147. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2690
 148. Strategia rozwoju Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2688
 149. 2019.10.31 - Sesja XVIII
  Wyświetleń: 2676
 150. 2019.09.03 - Sesja XIV
  Wyświetleń: 2628
 151. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie Rzeczyspolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2609
 152. Wniosek o udostępnienie danych: z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru pesel
  Wyświetleń: 2600
 153. Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ...
  Wyświetleń: 2598
 154. Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzi
  Wyświetleń: 2586
 155. 2019.12.11 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Uługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 2523
 156. Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla
  Wyświetleń: 2515
 157. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 2506
 158. Budżet Gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 2496
 159. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 2496
 160. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 2494
 161. Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2490
 162. Ulga żołnierska w podatku rolnym
  Wyświetleń: 2490
 163. 2019.12.20 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2486
 164. 2020.03.17 - Zapytanie ofertowe na opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2483
 165. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 2472
 166. Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2469
 167. 2020.02.17 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2466
 168. 2020.03.23 - Sesja XXVI
  Wyświetleń: 2452
 169. 2022.04.10 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2446
 170. 2019.10.17 - Sesja XVI
  Wyświetleń: 2439
 171. Sprawozdania budżetowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2436
 172. 2019.12.30 - Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2434
 173. Wydanie zgody na budowę zjazdu
  Wyświetleń: 2428
 174. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 2423
 175. 2020.01.24 - Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2420
 176. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2417
 177. 2019.12.05 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2409
 178. 2020.01.24 - Sesja XXIV
  Wyświetleń: 2408
 179. 2020.03.12 - Informacja o zmianie treści otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 2407
 180. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2399
 181. 2020.01.30 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku - Trasa nr 3
  Wyświetleń: 2387
 182. Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2387
 183. 2020.01.09 - Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2386
 184. 2019.12.05 - Zapytanie ofertowe dot. zadania "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2020"
  Wyświetleń: 2382
 185. Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2382
 186. Formularz zapotrzebowania na węgiel
  Wyświetleń: 2371
 187. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2371
 188. Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2370
 189. Podatki lokalne - 2022 r.
  Wyświetleń: 2368
 190. 2019.12.19 - Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2367
 191. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2353
 192. 2020.02.27 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2349
 193. 2019.12.20 - Koło Łowieckie Złom - inf. o polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 2344
 194. Bilanse za 2019 r.
  Wyświetleń: 2332
 195. 2020.01.10 - Informacja o przyznanych dotacjach na zadanie: sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2328
 196. 2021.06.29 - Sesja XLVII
  Wyświetleń: 2327
 197. Uchwała Nr XXXIII/240/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2327
 198. 2019.08.02 - Sesja XIII
  Wyświetleń: 2325
 199. 2020.10.14 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 2322
 200. Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2322
 201. Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2315
 202. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  Wyświetleń: 2295
 203. Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2285
 204. Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2277
 205. Budżet Gminy Pabianice w 2021 r.
  Wyświetleń: 2275
 206. OŚN.6220.02.07.2020 - Decyzja nr 02/2020
  Wyświetleń: 2274
 207. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 2269
 208. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2268
 209. 2020.02.14 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 2262
 210. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2262
 211. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2262
 212. 2020.02.24 - Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2254
 213. 2019.11.08 - Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego
  Wyświetleń: 2247
 214. 2020.02.21 - Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019
  Wyświetleń: 2243
 215. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 2238
 216. 2020.04.10 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 2237
 217. 2021.02.01 - Nabór Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2233
 218. Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje
  Wyświetleń: 2232
 219. 2019.12.30 - Sesja XXII
  Wyświetleń: 2229
 220. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2019/2020
  Wyświetleń: 2225
 221. 2021.09.07 - Informacja o naborze - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2218
 222. 2019.12.04 - Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2215
 223. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2214
 224. Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
  Wyświetleń: 2209
 225. 2020.10.28 - Sesja XXXV
  Wyświetleń: 2203
 226. OŚN.6220.01.2020 - Decyzja nr 2/2020
  Wyświetleń: 2202
 227. SKO.4176.1.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
  Wyświetleń: 2202
 228. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2196
 229. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 2191
 230. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2187
 231. Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 2187
 232. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2186
 233. 2019.12.12 - Zamówienie z wolnej ręki: Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2176
 234. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 2169
 235. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 2169
 236. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2166
 237. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 2159
 238. 2020.05.25 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 2144
 239. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 2140
 240. Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2124
 241. Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2119
 242. 2020.07.23 - Sesja XXXII
  Wyświetleń: 2117
 243. 2020.05.25 - Sesja XXVIII
  Wyświetleń: 2116
 244. 2020.12.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021
  Wyświetleń: 2115
 245. 2020.03.02 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2019
  Wyświetleń: 2110
 246. Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2110
 247. 2021.01.29 - Sesja XL
  Wyświetleń: 2093
 248. 2020.04.08 - Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2090
 249. OŚN.6220.01.01.2020 - wydobywanie kopaliny ze złoża Porszewice II
  Wyświetleń: 2086
 250. Zaproszenie na spotkanie podsumowujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
  Wyświetleń: 2083
 251. Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2080
 252. 2020.12.21 - Sesja XXXIX
  Wyświetleń: 2078
 253. Uchwała Nr VI /59/ 2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 2066
 254. 2020.02.19 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 2060
 255. 2020.08.28 - Przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rydzyny
  Wyświetleń: 2060
 256. OŚN.6220.02.06.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2055
 257. 2020.05.25 - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2047
 258. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 2044
 259. Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2040
 260. 2021.10.14 - Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2034
 261. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 2033
 262. Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 2031
 263. Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2022
 264. Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2020
 265. 2019.12.17 - Ogłoszenie o w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2019
 266. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2015
 267. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 2011
 268. 2021.02.16 - Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 2010
 269. 2020.11.03 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15
  Wyświetleń: 2008
 270. 2020.03.26 - Wyjaśnienie PKW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (ZPOW-571-32/20)
  Wyświetleń: 2002
 271. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ...
  Wyświetleń: 1999
 272. 2020.02.19 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1998
 273. OŚN.6220.01.05.2020 - Decyzja nr 1/2020 r. z 25 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1998
 274. Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 1998
 275. OŚN.6220.02.06.2019 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1997
 276. Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1993
 277. 2020.04.03 - Stop zagrożeniem zdrowia i życia
  Wyświetleń: 1992
 278. 2021.12.20 - Sesja LVI
  Wyświetleń: 1992
 279. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 1987
 280. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ...
  Wyświetleń: 1987
 281. Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1977
 282. Zarządzenie 118/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-11-2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom na terenie nowo...
  Wyświetleń: 1975
 283. 2021.02.18 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1967
 284. 2020.02.10 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Wyświetleń: 1962
 285. OŚN.6220.01.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1953
 286. 2021.02.22 - Sesja XLI
  Wyświetleń: 1947
 287. Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1945
 288. OŚN.6220.02.2019 - Powiększenie bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego - piasku - Okołowice II
  Wyświetleń: 1944
 289. Uchwała nr XXI/166/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych
  Wyświetleń: 1942
 290. Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1941
 291. 2020.01.09 - Obwieszczenie WOOŚ.420.51.2018.MOl.44
  Wyświetleń: 1939
 292. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1936
 293. OŚN.6220.01.05.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji
  Wyświetleń: 1934
 294. 2021.03.03 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1931
 295. Uchwała Nr XXI/172/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony ...
  Wyświetleń: 1931
 296. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2021 r.
  Wyświetleń: 1925
 297. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 1920
 298. 2019.11.15 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1919
 299. 2020.04.15 - Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1914
 300. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 1914
 301. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2019 do 31.12.2019 r
  Wyświetleń: 1914
 302. Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1914
 303. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1911
 304. Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1908
 305. 2019.11.26 - Obwieszczenie RDOŚ dot. przebudowy sieci gazowej
  Wyświetleń: 1905
 306. 2020.02.10 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi dot. propozycji zmian siedzib komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1905
 307. Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 1905
 308. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn ...
  Wyświetleń: 1903
 309. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
  Wyświetleń: 1900
 310. Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy
  Wyświetleń: 1899
 311. Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1897
 312. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1893
 313. 2020.09.28 - Sesja XXXIV
  Wyświetleń: 1891
 314. 2020.08.31 - Sesja XXXIII
  Wyświetleń: 1888
 315. 2020.11.26 - Sesja XXXVI
  Wyświetleń: 1888
 316. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru ...
  Wyświetleń: 1888
 317. 2020.09.18 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1883
 318. Uchwała Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1880
 319. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych ...
  Wyświetleń: 1876
 320. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1873
 321. Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za ...
  Wyświetleń: 1870
 322. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1862
 323. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1861
 324. Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1861
 325. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom ...
  Wyświetleń: 1860
 326. Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 1860
 327. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1859
 328. Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 1855
 329. Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1848
 330. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1846
 331. Uchwała nr IV/032/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we
  Wyświetleń: 1843
 332. Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1842
 333. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 1842
 334. Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 1841
 335. Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1839
 336. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1836
 337. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1833
 338. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1832
 339. 2020.02.19 - Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1831
 340. Uchwała nr XXI/167/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1829
 341. 2021.04.23 - Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane, Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga
  Wyświetleń: 1828
 342. Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1827
 343. 2020.07.17 - Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1826
 344. 2020.12.02 - Sesja XXXVII
  Wyświetleń: 1826
 345. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1822
 346. Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
  Wyświetleń: 1819
 347. Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1817
 348. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie mian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1814
 349. 2020.02.28 - WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach
  Wyświetleń: 1812
 350. Uchwała nr IV/041/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1811
 351. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1808
 352. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1807
 353. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1806
 354. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 1806
 355. Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej przez wieś Pawlikowice
  Wyświetleń: 1805
 356. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1801
 357. Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadaniadoradztwa metodycznego.
  Wyświetleń: 1801
 358. Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa ...
  Wyświetleń: 1796
 359. Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1794
 360. Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r.
  Wyświetleń: 1792
 361. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1791
 362. Uchwała Nr XXI/170/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1791
 363. 2019.11.25 - Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1790
 364. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 1790
 365. Uchwała Nr XIX/155/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r.
  Wyświetleń: 1789
 366. Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1788
 367. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1781
 368. Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1781
 369. Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1780
 370. Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1779
 371. Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1779
 372. 2020.03.18 - Roczne plany łowiecko-hodowlane WKŁ nr 420 "SŁOWIK"
  Wyświetleń: 1778
 373. Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
  Wyświetleń: 1778
 374. OŚN.6220.02.45.2020 - Decyzja nr 5/2020
  Wyświetleń: 1777
 375. Uchwała Nr XXI/164 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian ...
  Wyświetleń: 1777
 376. 2020.02.05 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1776
 377. Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1775
 378. Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1775
 379. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1775
 380. 2020.02.10 - Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1772
 381. 2020.12.07 - Sesja XXXVIII
  Wyświetleń: 1770
 382. Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1768
 383. 2020.09.10 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.
  Wyświetleń: 1767
 384. Sprawozdania budżetowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1767
 385. 2019.11.08 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GN-V.7570.1143.1.2011.AP
  Wyświetleń: 1766
 386. 2020.02.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1766
 387. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 1764
 388. Uchwała Nr VII/64 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ...
  Wyświetleń: 1757
 389. Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1754
 390. 2020.11.19 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego na terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1753
 391. Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1750
 392. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1748
 393. Uchwała Nr XXI/168/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1747
 394. 2020.11.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe
  Wyświetleń: 1746
 395. Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1746
 396. Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1745
 397. Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-04-2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020”
  Wyświetleń: 1745
 398. Uchwała nr XXI/165/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Wyświetleń: 1745
 399. Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1744
 400. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1742
 401. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1741
 402. Informacja o przystąpieniu Gminy Pabianice do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 1740
 403. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1740
 404. Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1738
 405. 2019.12.16 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji
  Wyświetleń: 1737
 406. 2020.07.09 - Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1737
 407. Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy.
  Wyświetleń: 1737
 408. Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 .
  Wyświetleń: 1732
 409. Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1732
 410. Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1732
 411. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1732
 412. OŚN.6220.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1729
 413. Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
  Wyświetleń: 1728
 414. Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 1727
 415. Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 04-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1727
 416. Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1724
 417. Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1723
 418. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1722
 419. OŚN.6220.02.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1720
 420. Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1719
 421. Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „PRACUŚ” w partnerstwie z Gminą Dłutów, powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 10 001/ 19
  Wyświetleń: 1715
 422. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1714
 423. Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1712
 424. Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1709
 425. Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1709
 426. 2020.06.10 - Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1706
 427. Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1705
 428. 2020.04.08 - Sesja XXVII
  Wyświetleń: 1704
 429. 2021.11.16 - Konsultacje społeczne dotyczące Kolei Dużych Prędkości
  Wyświetleń: 1704
 430. OŚN.6220.01.2019 - Rozbudowa zakładu Greek Trade sp. z o.o. w miejscowości Porszewice.
  Wyświetleń: 1704
 431. Uchwała Nr XXIII/178/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1704
 432. Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1702
 433. Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1701
 434. Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice
  Wyświetleń: 1701
 435. 2020.06.25 - Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1699
 436. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1698
 437. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1698
 438. Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1697
 439. Uchwała Nr XXV/187/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 1696
 440. Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1695
 441. PO.ZUZ.5.421.986.2019.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1694
 442. Uchwała Nr XXV/194/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1693
 443. 2020.04.28 - Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Urządzenia Lasu
  Wyświetleń: 1692
 444. 2020.02.10 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1690
 445. 2020.10.27 - Konkurs na wybór brokera ubezpieczniowego
  Wyświetleń: 1690
 446. Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1688
 447. Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2019 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1683
 448. Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1683
 449. Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1680
 450. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1680
 451. Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów...
  Wyświetleń: 1679
 452. Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu ...
  Wyświetleń: 1678
 453. Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 z...
  Wyświetleń: 1675
 454. 2020.03.26 - Obwieszczenie w sprawie ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji nakładającej na GDDKiA, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi..
  Wyświetleń: 1674
 455. Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 1674
 456. Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 1673
 457. Uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2020 – 2023
  Wyświetleń: 1666
 458. Uchwała Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1665
 459. 2020.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1663
 460. Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom ...
  Wyświetleń: 1663
 461. Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1661
 462. 2021.02.17 - Inspektor ds. dróg - unieważnienie naboru
  Wyświetleń: 1659
 463. 2020.10.01 - Nabór wniosków na realizację zadań polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1653
 464. Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 1653
 465. Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1650
 466. Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1649
 467. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1648
 468. 2021.02.26 - Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1645
 469. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1644
 470. Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
  Wyświetleń: 1644
 471. 2019.12.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1640
 472. Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1640
 473. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1638
 474. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1634
 475. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
  Wyświetleń: 1631
 476. 2020.02.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1628
 477. Życzenia
  Wyświetleń: 1626
 478. 2021.04.30 - Sesja XLIV
  Wyświetleń: 1625
 479. Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-10-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1623
 480. Uchwała nr XXI/171/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1623
 481. Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1621
 482. Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1620
 483. Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 1620
 484. Zarządzenia Wójta Gminy - 2023 r.
  Wyświetleń: 1613
 485. 2020.02.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1612
 486. Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, ...
  Wyświetleń: 1605
 487. Kolej Dużych Prędkości – konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1604
 488. Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1603
 489. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
  Wyświetleń: 1601
 490. 2021.02.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1600
 491. 2022.03.31 - Sesja LX
  Wyświetleń: 1583
 492. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1582
 493. Bilanse za 2020 r.
  Wyświetleń: 1581
 494. 2020.05.21 - Informacja o planowanym posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej
  Wyświetleń: 1578
 495. 2021.01.04 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1577
 496. 2020.06.03 - Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1575
 497. 20211028 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 1573
 498. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2021 r.
  Wyświetleń: 1571
 499. 2021.06.15 - Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1570
 500. 2020.05.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1565
 501. 2020.07.23 - Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1564
 502. Wyniki głosowania 12 lipca 2020 r. na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1564
 503. SKO.4176.1.2020/SKO.4176.5.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1562
 504. Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2020 – 2023.
  Wyświetleń: 1560
 505. PO.ZUZ.5.4210.181m.2020.MC - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1552
 506. 2020.05.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1549
 507. 2021.10.04 - Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 1549
 508. 2020.08.06 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1548
 509. 2020.12.07 - Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1548
 510. Wybory 28.06.2020 r. - Gdzie głosować?
  Wyświetleń: 1547
 511. Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1544
 512. 2021.08.05 - Przetarg na budowę miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1539
 513. Uchwała Nr XXI/173/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1535
 514. 2020.09.28 - Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1526
 515. 2020.12.21 - Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1526
 516. Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1523
 517. 2020.12.02 - Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1521
 518. Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiegow 2020 r.
  Wyświetleń: 1519
 519. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
  Wyświetleń: 1513
 520. 2020.08.31 - Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1512
 521. OSN.6220.02.26.2020 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 1507
 522. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1499
 523. 2020.03.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1498
 524. SKO.4170.19.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji (1/2020 z 11.02.2020)
  Wyświetleń: 1497
 525. 2020.10.21 - SKO.4170.103.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1494
 526. 2021.01.29 - Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1491
 527. 2021.01.21 - Petycja w sprawie szczepień na SARS-Cov-2,
  Wyświetleń: 1490
 528. 2021.02.22 - Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1490
 529. Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
  Wyświetleń: 1490
 530. Podatki lokalne - 2023 r.
  Wyświetleń: 1489
 531. 2021.08.11 - Sesja L
  Wyświetleń: 1484
 532. 2021.06.16 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi - ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
  Wyświetleń: 1483
 533. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1477
 534. 2020.06.29 - Petycja dot. : "likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)"
  Wyświetleń: 1468
 535. 2020.11.26 - Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1467
 536. 2020.03.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1464
 537. 2021.03.30 - Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1460
 538. Uchwała Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1459
 539. Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1458
 540. 2020.10.28 - Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1457
 541. OŚN.6220.02.41.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1452
 542. 2021.06.29 - Porzadek obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1449
 543. 2022.03.17 - Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1448
 544. 2021.09.16 - Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady
  Wyświetleń: 1447
 545. ZKF-622-99/20- stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1446
 546. OŚN.6220.02.29.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1445
 547. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 1438
 548. 2021.06.08 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1436
 549. Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1436
 550. Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1435
 551. 2020.05.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1434
 552. Głosowanie Korespondencyjne w II turze wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1434
 553. Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1434
 554. 2020.11.23 - Zawiadomienie o wynikach wyboru Brokera Ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1433
 555. 2020.03.02 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1428
 556. OŚN.6220.05.07.2020 - Decyzja nr 6/2020
  Wyświetleń: 1428
 557. Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych
  Wyświetleń: 1428
 558. 2020.11.13 - Informacja o otrzymanych ofertach w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1427
 559. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1426
 560. 2021.07.06 - Sesja XLVIII
  Wyświetleń: 1425
 561. Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1425
 562. OŚN.6220.02.31.2020 - Decyzja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1422
 563. Zebranie sołectwa Piątkowisko - 21.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1421
 564. 2021.11.26 - Sesja LV
  Wyświetleń: 1419
 565. Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1417
 566. Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1417
 567. Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Pabianice miejsca do bezpłatnego parkowania.
  Wyświetleń: 1416
 568. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 420 "Słowik" - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1416
 569. Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1413
 570. 2021.04.19 - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1412
 571. 2022.03.11 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1410
 572. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1409
 573. 2021.07.22 - Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1406
 574. Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1405
 575. PO.ZUZ.5.4210.242m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1403
 576. 2020.05.22 - Obwieszczenie Wojewody Łódziego IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1401
 577. OŚN.6220.05.2020 - Budowa dodatkowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan”
  Wyświetleń: 1400
 578. 2022.05.16 - Przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w formule „zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 1395
 579. 2020.12.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2
  Wyświetleń: 1393
 580. 2021.05.28 - Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1392
 581. Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1391
 582. Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1391
 583. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2020
  Wyświetleń: 1388
 584. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1388
 585. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia ...
  Wyświetleń: 1386
 586. Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  Wyświetleń: 1385
 587. Koncert Eleni - 7 marca 2020 w GDK
  Wyświetleń: 1385
 588. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 1385
 589. 2021.08.30 - Sesja LI
  Wyświetleń: 1384
 590. 2021.04.30 - Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1383
 591. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1383
 592. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 1383
 593. 2020.06.04 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
  Wyświetleń: 1380
 594. Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy ...
  Wyświetleń: 1380
 595. 2022.03.11 - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022.
  Wyświetleń: 1378
 596. OŚN.6220.06.2020 - Budowa Kompleksu przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Jadwininie
  Wyświetleń: 1374
 597. Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1373
 598. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1370
 599. Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1369
 600. 2021.09.29 - Sesja LII
  Wyświetleń: 1368
 601. Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1366
 602. 2020.03.11 - Informacja o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.5.421.1096.2020.AP
  Wyświetleń: 1364
 603. 2020.09.09 - Informacja o zamiarze przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
  Wyświetleń: 1362
 604. Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1359
 605. 2020.10.16 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
  Wyświetleń: 1356
 606. Uchwała Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1355
 607. Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1355
 608. Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1353
 609. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1351
 610. 2021.02.12 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 1349
 611. 2021.08.30 - Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1349
 612. Stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1349
 613. 2020.03.26 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1347
 614. 2020.09.24 - Nadanie nazw drogom (ulicom) na terenie wsi Rydzyny
  Wyświetleń: 1347
 615. 2020.12.10 - Petycja w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
  Wyświetleń: 1347
 616. Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1347
 617. Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1345
 618. 2020.01.21 - Petycja o zmianę przepisów prawa miejscowego oraz poparcie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa
  Wyświetleń: 1343
 619. Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1343
 620. 2021.10.13 - Sesja LIII
  Wyświetleń: 1341
 621. Uchwała Nr XLII/287/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1341
 622. Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1340
 623. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 17-10-2019 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1339
 624. Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 1338
 625. 2021.05.18 - Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1337
 626. SKO.4276.16.2020/SKO.4276.18.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1336
 627. Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1336
 628. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1335
 629. Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1334
 630. Program dotacji do instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii - 2023
  Wyświetleń: 1330
 631. 2021.07.06 - Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1329
 632. 2021.04.20 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1328
 633. PO.ZUZ.5.4210.243m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1328
 634. OŚN.6220.05.06.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1327
 635. OŚN.6220.06.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1327
 636. 2021.06.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1326
 637. 2021.10.25 - Sesja LIV
  Wyświetleń: 1326
 638. Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1325
 639. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności ...
  Wyświetleń: 1324
 640. Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1324
 641. 2020.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1323
 642. 2021.09.29 - Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1322
 643. Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r.
  Wyświetleń: 1322
 644. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadnia na terenie Gminy Pabianice w roku 2019.
  Wyświetleń: 1315
 645. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - Zmiana terminu polowań zbiorowych - październik, listopad 2020
  Wyświetleń: 1314
 646. Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1314
 647. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1313
 648. Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1312
 649. Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1311
 650. Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1311
 651. Uchwała Nr XXX/223/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1309
 652. Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1309
 653. Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 1307
 654. Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1307
 655. Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływemroku budżetowego 2019.
  Wyświetleń: 1305
 656. Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1305
 657. 2021.05.28 - Sesja XLV
  Wyświetleń: 1304
 658. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 1304
 659. Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1302
 660. Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1302
 661. 2021.06.15 - Sesja XLVI
  Wyświetleń: 1301
 662. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1301
 663. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1301
 664. Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1300
 665. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - termin polowań zbiorowych - grudzień 2020
  Wyświetleń: 1299
 666. Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1298
 667. Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1296
 668. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1294
 669. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-07-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
  Wyświetleń: 1294
 670. Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników spotrowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1293
 671. Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1293
 672. 2020.12.22 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1292
 673. Uchwała Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1292
 674. 2021.10.13 - Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1291
 675. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1290
 676. Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1290
 677. 2021.08.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1287
 678. Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1287
 679. Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1286
 680. Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1285
 681. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2021 r.
  Wyświetleń: 1284
 682. Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1284
 683. Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1284
 684. Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1284
 685. 2021.07.26 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1282
 686. Uchwała Nr XXII/174/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1282
 687. Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie obsługi, odbioru oraz zasad obiegu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i inncyh ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych w
  Wyświetleń: 1282
 688. 2020.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1280
 689. Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1280
 690. Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
  Wyświetleń: 1279
 691. Uchwała Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1276
 692. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1275
 693. 2021.09.30 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 1273
 694. Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1273
 695. Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1273
 696. Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1272
 697. Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1271
 698. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1270
 699. Zarządzenie Nr 113 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1269
 700. 2021.08.11 - Porządek obrad L sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1267
 701. Uchwała Nr XXXVI/253/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1267
 702. Ewidencja innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
  Wyświetleń: 1265
 703. Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1263
 704. Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1261
 705. Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1259
 706. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami ...
  Wyświetleń: 1258
 707. 2024.06.09 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1257
 708. Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1257
 709. Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1257
 710. Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konlursu na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1257
 711. Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 1257
 712. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 1256
 713. Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1254
 714. OŚN.6220.06.07.2020/2021 - Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego
  Wyświetleń: 1252
 715. Uchwała Nr XXXIII/235/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1251
 716. Zarządzenie Nr 115 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1250
 717. 2022.02.10 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice - DPP.271.1.2022
  Wyświetleń: 1246
 718. Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 1246
 719. Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1245
 720. Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-07-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1244
 721. Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach w okresie obowiązywania stanu epidemii.
  Wyświetleń: 1243
 722. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1242
 723. Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1242
 724. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1238
 725. 2020.03.30 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi,
  Wyświetleń: 1237
 726. Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  Wyświetleń: 1236
 727. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1236
 728. Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1235
 729. Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1232
 730. Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1231
 731. Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1231
 732. Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1230
 733. Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1226
 734. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z 01.02.2021 r. informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
  Wyświetleń: 1225
 735. Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1224
 736. Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1222
 737. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ...
  Wyświetleń: 1221
 738. Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych)
  Wyświetleń: 1220
 739. Sprawozdania budżetowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 1219
 740. Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-04-2019 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiefgu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1219
 741. Życzenia
  Wyświetleń: 1219
 742. 2020.06.01 - Obwieszczenie o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1218
 743. Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1218
 744. Klauzula informacyjna z art.13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK
  Wyświetleń: 1216
 745. Uchwała Nr XXVIII/214/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1216
 746. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1216
 747. 2021.11.26 - Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1215
 748. OŚN.6220.06.06.2020/2021 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 1215
 749. Uchwała Nr XXXIII/233/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1214
 750. Uchwała Nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 1213
 751. 2020.10.05 - Plan polowań zbiorowych - październik, listopada 2020 - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 1212
 752. Postanowienie Nr 215/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1212
 753. Uchwała Nr XLIII/297/2021 Rady Gminy Pabianicez dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1211
 754. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1209
 755. Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 1209
 756. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 1207
 757. OŚN.6220.05.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1202
 758. Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1202
 759. Uchwała Nr XXXVI/252/2020 RADY GMINY PABIANICE z dnia 26-11-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1201
 760. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1199
 761. Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 1195
 762. 2021.01.25 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 1194
 763. Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1192
 764. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1190
 765. Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz
  Wyświetleń: 1190
 766. 2021.12.06 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2022 roku.
  Wyświetleń: 1188
 767. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1188
 768. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1188
 769. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2021
  Wyświetleń: 1187
 770. Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1187
 771. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1186
 772. Zarządzenie Nr 114 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 zmieniające Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 8 listopada 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1186
 773. 2021.09.21 - Oferta realizacji zadania publicznego - Wsparcie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  Wyświetleń: 1182
 774. Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1181
 775. Uchwała Nr XXXIII/236/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1181
 776. 2021.07.22 - Sesja XLIX
  Wyświetleń: 1180
 777. Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1178
 778. 2022.06.27 - Sesja LXIV
  Wyświetleń: 1177
 779. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1176
 780. Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w części dotyczącej załącznika nr 2
  Wyświetleń: 1176
 781. Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 1176
 782. 2021.10.25 - Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1174
 783. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1174
 784. OŚN.6220.02.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1171
 785. Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1169
 786. Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1168
 787. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim ...
  Wyświetleń: 1166
 788. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1163
 789. 12 czerwca Urząd nieczynny
  Wyświetleń: 1162
 790. 2020.07.06 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.4.2020.RP/AK
  Wyświetleń: 1162
 791. Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1161
 792. Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice z dnia 12 czerwca 2020 roku informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1157
 793. 2021.05.12 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1156
 794. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2020 do 31.12.2020 r
  Wyświetleń: 1156
 795. Uchwała nr IV/042/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1155
 796. Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1154
 797. Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1153
 798. OŚN.6220.02.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin
  Wyświetleń: 1150
 799. Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1149
 800. Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1146
 801. Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 1145
 802. Uchwała Nr XLII/288/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1145
 803. Postanowienie Nr 216/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1143
 804. Uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1142
 805. Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1142
 806. 2021.10.05 - Informacja o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice na rok 2022
  Wyświetleń: 1141
 807. 2021.09.21 - Przetarg na kompleksową dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1140
 808. Uchwała Nr XII/101/209 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1140
 809. Uchwała Nr XL/270/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  Wyświetleń: 1140
 810. Uchwała Nr XLII/286/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki
  Wyświetleń: 1139
 811. Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1138
 812. Uchwała Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 1138
 813. 2020.07.03 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1136
 814. PO.ZUZ.5.4210.302m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1133
 815. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...
  Wyświetleń: 1131
 816. Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1129
 817. Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1127
 818. 2021.01.07 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1124
 819. Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 1121
 820. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna. Termin polowań zbiorowych – grudzień 2020 – styczeń 2021
  Wyświetleń: 1120
 821. Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1117
 822. Uchwała Nr XLII/279/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 1117
 823. Uchwała Nr XXXIII/238/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1115
 824. 2021.12.20 - Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1112
 825. Uchwała Nr XLIV/301/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1112
 826. Uchwała Nr XXXVI/255/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
  Wyświetleń: 1110
 827. Uchwała Nr XXXIII/239/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice
  Wyświetleń: 1109
 828. Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1106
 829. Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w UG
  Wyświetleń: 1106
 830. OŚN.6220.01.2021 - Przebudowa drogi Gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew
  Wyświetleń: 1104
 831. 2021.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1102
 832. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 1101
 833. Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1101
 834. Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1094
 835. Uchwała Nr XXXVI/257/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1094
 836. Uchwała Nr XXXIX/265/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1092
 837. 2021.02.23 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 1091
 838. 2021.07.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek letni dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1089
 839. 2022.06.14 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1089
 840. Uchwała Nr XLIII/295/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 1088
 841. 2022.09.06 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1087
 842. Uchwała Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn
  Wyświetleń: 1084
 843. Uchwała Nr XLII/285/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1083
 844. 2020.12.08 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie oraz dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątnik
  Wyświetleń: 1079
 845. Uchwała Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1079
 846. Uchwała Nr XXXVI/256/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1079
 847. Uchwała Nr XLIV/302/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabiani-ce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1077
 848. 2022.03.30 - Zapytanie ofertowe - „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku”
  Wyświetleń: 1073
 849. Uchwała Nr XXXV/250/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1072
 850. Uchwała Nr XLIII/294/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1071
 851. Uchwała Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …
  Wyświetleń: 1071
 852. Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV
  Wyświetleń: 1070
 853. Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1069
 854. Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1069
 855. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2021/2022
  Wyświetleń: 1067
 856. Uchwała Nr XLIV/304/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …..
  Wyświetleń: 1067
 857. 2021.11.08 - Projekt rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1066
 858. Uchwała Nr XLIV/307/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie podniesienia udziału członkowskiego w w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pabianicach
  Wyświetleń: 1066
 859. 2021.02.18 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2020
  Wyświetleń: 1060
 860. Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie wyrażania woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
  Wyświetleń: 1060
 861. Uchwała Nr XXXII/228A/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r
  Wyświetleń: 1057
 862. 2021.11.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 1055
 863. Uchwała Nr XXXVI/258/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1054
 864. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 1052
 865. Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 1052
 866. Uchwała Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1052
 867. Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianicew zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 1052
 868. Інформація для біженців з України/Informacje dla uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 1051
 869. Uchwała Nr XXXVII/260/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1050
 870. Uchwała Nr XXXV/248/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1049
 871. Uchwała Nr XXXV/249/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1048
 872. Uchwała Nr XXXIX/267/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 1045
 873. Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”
  Wyświetleń: 1043
 874. Uchwała Nr XLIV/303/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …..
  Wyświetleń: 1042
 875. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1041
 876. Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1041
 877. Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1040
 878. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1039
 879. 2022.03.02 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku
  Wyświetleń: 1039
 880. Uchwała Nr XXXVI/254/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 r.
  Wyświetleń: 1037
 881. OŚN.6220.07.2020 - Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III
  Wyświetleń: 1036
 882. Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka
  Wyświetleń: 1036
 883. PO.ZUZ.5.4210.410m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1034
 884. Uchwała Nr XXXIV/244/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1034
 885. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1032
 886. OŚN.6220.01.04.2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1030
 887. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1028
 888. Uchwała Nr XXXIX/266/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1028
 889. Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1027
 890. 2022.04.01 - Informacja o terminie wyboru ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego
  Wyświetleń: 1026
 891. 2022.01.31 - Sesja LVII
  Wyświetleń: 1025
 892. 2020.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1023
 893. Zebranie wiejskie Jadwinin, Władysławów - 16.09.2020
  Wyświetleń: 1022
 894. Uchwała Nr XLIV/309/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1020
 895. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Finansowej
  Wyświetleń: 1019
 896. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1018
 897. 2020.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1017
 898. Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1017
 899. 2021.08.03 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1016
 900. Uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1016
 901. 2020.10.29 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2020.
  Wyświetleń: 1013
 902. 2020.09.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1012
 903. Zebranie sołeckie w Rydzynach - 24.09.2020
  Wyświetleń: 1012
 904. Budżet Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 1010
 905. Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1010
 906. 2021.06.07 - DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1009
 907. 2021.05.13 - Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 1007
 908. Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1004
 909. OŚN.6220.08.01.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1001
 910. Uchwała Nr XLV/311/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1001
 911. Uchwała Nr XLVII/325/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 1001
 912. 2020.09.24 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 999
 913. OŚN.6220.06.05.2020 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 998
 914. Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 996
 915. Uchwała Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 995
 916. Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-12-2020 uchylające Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 994
 917. 2021.05.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 992
 918. IA-II.7820.8.2015.IK/MN/MM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 992
 919. Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 992
 920. Zebranie wiejskie w Porszewicach - 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 992
 921. Zebranie sołeckie Żytowice, Wysieradz - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 989
 922. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 985
 923. Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 983
 924. Nabór Rachmistrzów
  Wyświetleń: 982
 925. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC4 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 981
 926. Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 981
 927. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 980
 928. Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 980
 929. Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 978
 930. Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 977
 931. Uchwała Nr XXXVIII/261/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 975
 932. RŚVI.7033.4.2019 - Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania akustycznego w związku z eksploatacją drogi S8
  Wyświetleń: 971
 933. Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
  Wyświetleń: 967
 934. Uchwała Nr XLVIII/329/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 964
 935. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 963
 936. Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 962
 937. Zebranie sołeckie  Petrykozy, Petrykozy-Osiedle - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 960
 938. 2022.04.12 - Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 956
 939. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2020)
  Wyświetleń: 954
 940. GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 953
 941. Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Pabianice w rpawie własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żytowicach, gmina Pabianice na rzecz jednego z pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności
  Wyświetleń: 952
 942. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 946
 943. Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 945
 944. 2021.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 943
 945. 2021.10.12 - Zebranie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 943
 946. 2022.01.31 - Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 942
 947. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2022 r.
  Wyświetleń: 941
 948. Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 941
 949. 2021.04.13 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 939
 950. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 937
 951. 2022.04.29 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 935
 952. OŚN.6220.02.02.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 934
 953. Konsultacje godzin odjazdów Busa na trasie Rydzyny - Pabianice
  Wyświetleń: 930
 954. 2021.05.14 - Obwieszczenie ŚRIV.7033.2.2021.AU
  Wyświetleń: 926
 955. Zebranie wiejskie w Kudrowicach - 23.09.2020
  Wyświetleń: 926
 956. Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 925
 957. 2022.03.14 - Sesja LIX
  Wyświetleń: 924
 958. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych już wkrótce
  Wyświetleń: 924
 959. Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 924
 960. 2021.06.24 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.284.2021.AP
  Wyświetleń: 923
 961. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji.
  Wyświetleń: 923
 962. 2021.12.01 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 922
 963. 2021.08.18 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 921
 964. GPB-II-7820.4.2020.RP/AK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 918
 965. 2020.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 915
 966. 2021.12.23 - Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli
  Wyświetleń: 915
 967. Uchwała Nr XLV/310/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 915
 968. 2021.05.14 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.255.2021.AP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 913
 969. 2021.05.20 - Informacja o połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 913
 970. 2021.09.22 - Zebranie sołeckie w Tereninie
  Wyświetleń: 913
 971. 2020.12.08 - Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 911
 972. Uchwała Nr LIII/349/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 911
 973. 2021.01.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 909
 974. Uchwała Nr XLVII/322/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 909
 975. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 908
 976. Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Szynkielew - Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 907
 977. OŚN.6220.08.03.2021 - Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
  Wyświetleń: 907
 978. Uchwała Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 905
 979. 2021.03.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 903
 980. Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 903
 981. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC.9 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego i odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 902
 982. Uchwała Nr LI/337/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 902
 983. OŚN.6220.02.06.2021 - Decyzja nr 2/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 899
 984. Uchwała Nr XLVII/321/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 898
 985. 2021.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 897
 986. Uchwała Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 897
 987. Uchwała Nr XLVII/323/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29-06-2021 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 895
 988. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 894
 989.  PO.ZUZ.5.4210.569m.2020.MC - Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 893
 990. 2022.02.28 - Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 893
 991. Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów
  Wyświetleń: 892
 992. 2023.10.15 - Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum
  Wyświetleń: 891
 993. 2021.01.26 - Dyskusja publiczna dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 890
 994. Uchwała Nr l/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11-08-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 890
 995. Uchwała Nr XLVII/320/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 889
 996. 2023.03.06 - Przetarg na budowę Przedszkola Gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 887
 997. Uchwała Nr XLVII/324/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 887
 998. 2021.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 882
 999. 2022.04.06 - Sesja LXI
  Wyświetleń: 882
 1000. PO. ZUZ.5.4210.914m.2020.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 881
 1001. 2021.04.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 880
 1002. 2021.05.25 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.286.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 880
 1003. 2021.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 878
 1004. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.37.2020.MW.7 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 878
 1005. 2021.12.06 - Petycja w sprawie wydłużenia linii 262 do Janowic lub zwiększenia częstotliwości kursów na trasie Pabianice-Lutomiersk
  Wyświetleń: 877
 1006. Uchwała Nr LII/345/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 uchylająca uchwałę Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 876
 1007. 2021.02.08 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.27.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 875
 1008. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 874
 1009. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 873
 1010. Uchwała Nr XLVII/319/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 872
 1011. Uchwała Nr XLVI/314/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 869
 1012. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2021)
  Wyświetleń: 869
 1013. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 865
 1014. Uchwała Nr XLVII/317/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok
  Wyświetleń: 865
 1015. OŚN.6220.07.10.2020/2021 - Decyzja nr 3/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 864
 1016. Uchwała Nr XLV/312/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 864
 1017. Uchwała Nr XLVI/315/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 864
 1018. Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 864
 1019. Uchwała Nr LV/355/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 862
 1020. Zebranie wiejskie w Bychlewie - 23.09.2020
  Wyświetleń: 862
 1021. Uchwała Nr LII/340/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 861
 1022. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji w naborze uzupełniającym i udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 861
 1023. 2022.03.31 - Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 860
 1024. Uchwała Nr XLV/313/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 860
 1025. 2021.09.20 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 859
 1026. 2021.11.22 - Koło Łowieckie "Słowik" - Zmiana rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2021/2022
  Wyświetleń: 859
 1027. PO.ZUZ.5.4210.910.m.2020.AP - informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 857
 1028. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 856
 1029. 17 sierpnia Urząd nieczynny.
  Wyświetleń: 854
 1030. Uchwała Nr LV/359/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 853
 1031. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 849
 1032. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (14.07.2021)
  Wyświetleń: 847
 1033. Uchwała Nr LII/344/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 847
 1034. Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland
  Wyświetleń: 846
 1035. Uchwała Nr LII/343/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 845
 1036. 2021.09.16 - Zebranie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 844
 1037. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 844
 1038. Uchwała Nr LII/348/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 843
 1039. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Szynkielew
  Wyświetleń: 840
 1040. 2021.01.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 838
 1041. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 837
 1042. Uchwała Nr LVI/366/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 836
 1043. 2021.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 835
 1044. OŚN.6220.07.09.2020/2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 835
 1045. 2024.02.02 - Przetarg na Budowę Przedszkola Gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 834
 1046. 2021.09.29 - Zebranie sołeckie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 833
 1047. 2022.04.06 - Porządek obrad LXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 831
 1048. Uchwała Nr LII/347/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 831
 1049. Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 830
 1050. 2021.10.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 829
 1051. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 829
 1052. 2021.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 828
 1053. 2021.03.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 827
 1054. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2022 r.
  Wyświetleń: 825
 1055. Uchwała Nr LV/361/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnychniepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 825
 1056. Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 825
 1057. DEK-OŚR-I.6220.136.2021 - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
  Wyświetleń: 824
 1058. Uchwała Nr LIV/352/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 824
 1059. Uchwała Nr LII/342/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 823
 1060. 2021.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 822
 1061. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - nabór od 24 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 821
 1062. Archiwum ogłoszeń o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 819
 1063. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 819
 1064. 2021.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 818
 1065. Uchwała Nr LIV/350/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice
  Wyświetleń: 818
 1066. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 818
 1067. 2021.08.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 817
 1068. 2021.12.09 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 817
 1069. Uchwała Nr LI/336/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 815
 1070. Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 815
 1071. Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 815
 1072. 2021.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 814
 1073. 2021.09.21 - Zebranie sołeckie w Kudrowicach
  Wyświetleń: 814
 1074. OŚN.6220.01.06.2021 - Decyzja nr 1/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 814
 1075. Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 814
 1076. Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 813
 1077. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Pawlikowice
  Wyświetleń: 812
 1078. 2021.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 811
 1079. Uchwała Nr LVI/367/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 zmieniająca uchwałę nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 811
 1080. 2021.06.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 810
 1081. Uchwała Nr LIV/353/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 809
 1082. OŚN.6220.01.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 808
 1083. Uchwała Nr LI/335/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 807
 1084. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 806
 1085. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 806
 1086. Uchwała Nr LI/338/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 804
 1087. Uchwała Nr LIV/351/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 804
 1088. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 804
 1089. DIS-V.432.6.2020.MW - Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 801
 1090. ŚRIV.7033.2.2021.AU - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
  Wyświetleń: 799
 1091. Uchwała Nr LV/357/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 799
 1092. Uchwała Nr LI/339/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 798
 1093. Zebranie wiejskie Janowice, Huta Janowska - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 798
 1094. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 796
 1095. 2020.10.22 - Informacja o prowadzeniu postępowań w sprawie wydania pozwoleń wodoprawnych znak: PO.ZUZ.5.4210.628m.2020.MC i PO.ZUZ.5.4210.629m.2020.MC
  Wyświetleń: 795
 1096. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 795
 1097. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 795
 1098. Uchwała Nr XLIX/331/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 794
 1099. 2022.02.28 - Sesja LVIII
  Wyświetleń: 793
 1100. 2022.05.30 - Porządek obrad LXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 793
 1101. Uchwała Nr LI/334/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne
  Wyświetleń: 793
 1102. Психологічна допомога/Pomoc psychologiczna
  Wyświetleń: 793
 1103. Uchwała Nr LV/360/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 791
 1104. 2021.10.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 790
 1105. OŚN.6220.08.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w obrębie Jadwinin
  Wyświetleń: 790
 1106. 2021.04.29 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 788
 1107. 2023.07.19 - Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 788
 1108. Uchwała Nr LV/358/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin
  Wyświetleń: 788
 1109. 2021.10.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej i Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 787
 1110. 2021.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 786
 1111. Uchwała Nr LV/356/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2022 r.
  Wyświetleń: 786
 1112. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.9 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 783
 1113. Ostrzeżenie meteorologiczne (28.07.2020)
  Wyświetleń: 782
 1114. 2020.12.10 – Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 781
 1115. 2021.09.09 - Zebranie sołectwa Petrykozy i Petrykozy-Osiedle
  Wyświetleń: 781
 1116. 2021.09.23 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 780
 1117. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 777
 1118. 2020.12.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 772
 1119. Nadleśnictwo Kolumna - nowe terminy polowań - grudzień 2021
  Wyświetleń: 771
 1120. Uchwała Nr LV/363/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 771
 1121. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Porszewice
  Wyświetleń: 770
 1122. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 769
 1123. Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 766
 1124. Uchwała Nr LV/354/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 r.
  Wyświetleń: 763
 1125. Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 763
 1126. 2021.09.28 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 762
 1127. Uchwała Nr LVI/369/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pabianice
  Wyświetleń: 761
 1128. PO.ZUZ.5.4210.455m.2020.MC - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 760
 1129. 2022.04.29 - Porządek obrad LXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 759
 1130. 2021.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 758
 1131. Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 758
 1132. Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 757
 1133. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Bychlew
  Wyświetleń: 755
 1134. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 754
 1135. PO.ZUZ.5.4210.696m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 753
 1136. Czasowe wstrzymanie obsługi na stanowisku ds. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 752
 1137. 2021.10.26 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2021.
  Wyświetleń: 748
 1138. 22.09.2021 - zebranie sołectwa Konin-Majówka
  Wyświetleń: 748
 1139. Sprawozdania budżetowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 748
 1140. 2021.11.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 747
 1141. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego
  Wyświetleń: 747
 1142. Uchwała Nr LV/362/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 747
 1143. 2021.12.03 - Informacja dla mieszkańców części wsi Petrykozy - Petrykozy Osiedle
  Wyświetleń: 746
 1144. Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych i opracowania ich wyników.
  Wyświetleń: 746
 1145. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 745
 1146. Uchwała Nr XLIX/332/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 743
 1147. Nadleśnictwo Kolumna - Informacja o polowaniu zbiorowym 13.11.2021
  Wyświetleń: 741
 1148. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 741
 1149. Uchwała Nr XLIII/300/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 741
 1150. 2021.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju:
  Wyświetleń: 740
 1151. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 740
 1152. 2022.03.14 - Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 739
 1153. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
  Wyświetleń: 739
 1154. Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 739
 1155. 2021.12.20 - Protokoły głosowań z Sesji LVI
  Wyświetleń: 737
 1156. OŚN.6220.02.06.2019/2020 - Decyzja nr 01/2020
  Wyświetleń: 737
 1157. Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 737
 1158. Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 736
 1159. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 735
 1160. Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 uchylające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 734
 1161. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 733
 1162. 2021.09.14 - Zebranie sołeckie w Hermanowie
  Wyświetleń: 727
 1163. PO.ZUZ.5.4210.1000m.2021.MC - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 727
 1164. Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 725
 1165. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 723
 1166. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym
  Wyświetleń: 723
 1167. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 722
 1168. 2022.08.02 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 720
 1169. 2022.04.06 - Zapytanie ofertowe - Usługa zarządzania projektem i nadzór inwestorski w ramach zadania: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 719
 1170. Uchwała Nr LVI/364/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 717
 1171. Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 716
 1172. Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 714
 1173. Uchwała Nr LVI/371/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 713
 1174. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 711
 1175. Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 709
 1176. 31 grudnia 2020 Urząd Gminy do 12:00
  Wyświetleń: 708
 1177. Uchwała Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok
  Wyświetleń: 708
 1178. 2022.07.27 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 706
 1179. Nadleśnictwo Kolumna - Terminy polowań zbiorowych, listopad - grudzień
  Wyświetleń: 705
 1180. 2022.02.07 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II
  Wyświetleń: 704
 1181. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia
  Wyświetleń: 704
 1182. Uchwała Nr LVII/378/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 704
 1183. 2021.09.21 - Zebranie sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 703
 1184. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Torowej (22.06.2020)
  Wyświetleń: 702
 1185. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o zebraniu materiału dowodowego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 700
 1186. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 700
 1187. 18 grudnia 2020 Urząd Gminy nieczynny
  Wyświetleń: 699
 1188. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 699
 1189. Uchwała Nr LVIII/382/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 698
 1190. Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 698
 1191. Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 698
 1192. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 698
 1193. Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminyw Pabianicach
  Wyświetleń: 696
 1194. Bilanse za 2021 r.
  Wyświetleń: 695
 1195. Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 695
 1196. Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 695
 1197. 2022.01.20 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 694
 1198. Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 693
 1199. Uchwała Nr LVI/368/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  Wyświetleń: 692
 1200. 2021.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 690
 1201. Uchwała Nr LVIII/387/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 690
 1202. Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 687
 1203. Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 687
 1204. Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 686
 1205. Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 686
 1206. Uchwała Nr LVII/381/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz jej współwłaściciela
  Wyświetleń: 683
 1207. Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 683
 1208. Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 683
 1209. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 683
 1210. 2022.07.07 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 681
 1211. Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 677
 1212. Zarządzenie Nr 25/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 677
 1213. 2022.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 676
 1214. Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 674
 1215. Uchwała Nr LX/394/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 673
 1216. Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 673
 1217. Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 672
 1218. Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 672
 1219. PO.ZUZ.5.4210.584.2021.AP - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 671
 1220. Spis Rolny 2020 na finiszu.
  Wyświetleń: 671
 1221. Uchwała Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 671
 1222. Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 671
 1223. Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw siedmiu ulicom w miejscowości Rydzyny, tj. drodze powiatowej 3309E, 3310E, tzw. Rydzny Długie, drodze powiatowej 3310E tzw. Rydzyny Górne, drodze gminnej 108280E tzw. Rydzyny Dolne, drodze na tzw. Potaźni, drodze na tzw. Biesadze, drodze oznaczonej dz. ewid. 73/5, drodze oznaczonej dz. ewid. 61/2
  Wyświetleń: 670
 1224. Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 669
 1225. 2022.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 668
 1226. PO.ZUZ.5.4210.623.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 668
 1227. Uchwała Nr LVI/372/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 667
 1228. Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 665
 1229. Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 665
 1230. Uchwała Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 664
 1231. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 664
 1232. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 663
 1233. Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 663
 1234. Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 662
 1235. 2022.01.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 661
 1236. Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 661
 1237. AB.6740.711.2021 - Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 660
 1238. Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 659
 1239. 2022.06.09 - Oferta realizacji zadania publicznego - ETNOStrefa!
  Wyświetleń: 658
 1240. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 658
 1241. Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-12-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 657
 1242. 24 grudnia urząd pracuje do 13:00
  Wyświetleń: 656
 1243. Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 656
 1244. Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r
  Wyświetleń: 656
 1245. PO.ZUZ.5.4210.651.20221.AP - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 655
 1246. Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 655
 1247. Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 654
 1248. Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 654
 1249. Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 654
 1250. Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 654
 1251. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 652
 1252. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 652
 1253. Uchwała Nr LX/392/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”
  Wyświetleń: 651
 1254. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 651
 1255. Uwaga! na PSZOK tylko po wcześniejszym umówieniu.
  Wyświetleń: 649
 1256. Z.7320.13.2021 - Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 31.12.2021
  Wyświetleń: 649
 1257. Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 uchylające Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 649
 1258. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 648
 1259. 2022.03.08 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 647
 1260. 31 grudnia 2020 kasa Urzędu nieczynna
  Wyświetleń: 647
 1261. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pabianice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
  Wyświetleń: 646
 1262. Podatki lokalne - 2024 r.
  Wyświetleń: 646
 1263. Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 645
 1264. Spis Rolny 2020 - Wywiady telefoniczne
  Wyświetleń: 644
 1265. 2022.04.11 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 643
 1266. 2020.07.07 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 642
 1267. 2022.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 642
 1268. PO.ZUZ.5.4210.536.2021.RM - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 642
 1269. Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 642
 1270. Uchwała Nr LX/400/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 641
 1271. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 641
 1272. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. "Modernizacja linii 2020 kV Rogowiec-Pabianice”
  Wyświetleń: 640
 1273. Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 uchylające Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 1274. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 1275. Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 1276. 2022.02.28 - Postanowienie nr 6/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 638
 1277. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 638
 1278. 2022.01.31 - Protokoły głosowań z Sesji LVII
  Wyświetleń: 636
 1279. PO.ZUZ.5.4210.630.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 636
 1280. Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 636
 1281. Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 635
 1282. 2022.02.28 - Postanowienie nr 5/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach
  Wyświetleń: 634
 1283. 24 marca druga tura spotkań konsultacyjnych KDP z mieszkańcami Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 634
 1284. Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2022
  Wyświetleń: 634
 1285. 2022.08.29 - Sesja LXV
  Wyświetleń: 633
 1286. Z.7320.13.2021 Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 14.01.2022 r.
  Wyświetleń: 633
 1287. Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 633
 1288. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 633
 1289. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 633
 1290. Koncert Noworoczny-Online! pt."Narodzonemu Chwała"
  Wyświetleń: 632
 1291. Uchwała Nr LVII/376/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 632
 1292. Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 632
 1293. 2022.10.03 - Przetarg na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 631
 1294. Uchwała Nr LVI/370/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
  Wyświetleń: 631
 1295. Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 630
 1296. Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 629
 1297. Dostawa pojemników na papier
  Wyświetleń: 628
 1298. Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 627
 1299. Praca dla uchodźców/Робота для біженців
  Wyświetleń: 626
 1300. Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 625
 1301. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r
  Wyświetleń: 624
 1302. Uchwała Nr LVII/375/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19
  Wyświetleń: 624
 1303. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 624
 1304. 2022.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 623
 1305. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.EK.30 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 623
 1306. Uchwała Nr LIX/390/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 623
 1307. Uchwała Nr LX/399/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 622
 1308. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 622
 1309. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  Wyświetleń: 621
 1310. Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 621
 1311. OŚN.6220.04.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 620
 1312. 2021.12.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 619
 1313. Ogłoszenie Konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031
  Wyświetleń: 619
 1314. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 619
 1315. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 619
 1316. Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 618
 1317. Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 618
 1318. Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach - wybory uzupełniające zarządzone na 10.04.2022 r.
  Wyświetleń: 617
 1319. Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 617
 1320. 2022.04.29 - Sesja LXII
  Wyświetleń: 616
 1321. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 616
 1322. Uchwała Nr XLVII/328/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 615
 1323. 2021.07.05 - Apel o ograniczenie zużycia wody
  Wyświetleń: 614
 1324. 2023.03.21 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 614
 1325. Uchwała Nr LVII/379/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 614
 1326. 2022.05.09 - Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 612
 1327. 2022.05.30 - Sesja LXIII
  Wyświetleń: 611
 1328. 2022.01.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 610
 1329. Uchwała Nr LVII/380/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 610
 1330. Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 610
 1331. Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 610
 1332. Uchwała Nr LX/393/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 609
 1333. ZG.2280.12.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 608
 1334. Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020
  Wyświetleń: 607
 1335. 2022.03.31 - Protokoły głosowań z Sesji LX
  Wyświetleń: 606
 1336. Konkurs "Złap reklamę NSP"
  Wyświetleń: 606
 1337. Uchwała Nr LVIII/386/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 606
 1338. Uchwała Nr LX/398/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 605
 1339. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 604
 1340. OŚN.6220.03.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 601
 1341. 2022.04.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 600
 1342. Uchwała Nr LX/397/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2022 r.
  Wyświetleń: 600
 1343. Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 600
 1344. 2022.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 598
 1345. Dożynki Gminne - 12.IX.2021 r.
  Wyświetleń: 598
 1346. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 595
 1347. 2022.03.24 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo–Finansowej i Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 593
 1348. Uchwała Nr LVII/377/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 593
 1349. Інформаційні листівки для біженців/Ulotki informacyjne dla uchodźców
  Wyświetleń: 593
 1350. 2022.09.26 - Sesja LXVI
  Wyświetleń: 591
 1351. 2022.03.30 - Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
  Wyświetleń: 590
 1352. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianic na 2020 r.
  Wyświetleń: 589
 1353. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 588
 1354. Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 587
 1355. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 586
 1356. Uchwała Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Wyświetleń: 585
 1357. Spis Rolny 2020 - Komunikat dot. samospisu
  Wyświetleń: 584
 1358. 2022.04.10 - Protokół z wyborów
  Wyświetleń: 583
 1359. Uchwała Nr LVII/374/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2022 rok.
  Wyświetleń: 583
 1360. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 583
 1361. Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 583
 1362. Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 582
 1363. 2023.01.02 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2023 r - projekt
  Wyświetleń: 581
 1364. GPB-I.747.13.2022 MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 580
 1365. 2022.06.27 - Porządek obrad LXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 578
 1366. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2021 do 31.12.2021 r
  Wyświetleń: 578
 1367. Wstrzymanie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 576
 1368. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 576
 1369. 2022.06.24 - Petycja w sprawie utworzenia listy rolników zainteresowanych udostępnieniem nieruchomości pod elektrownie wiatrowe
  Wyświetleń: 574
 1370. Uchwała Nr LVIII/384/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 574
 1371. Uchwała Nr LX/395/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 574
 1372. Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 573
 1373. 2022.03.04 - Informacje w zakresie zrealizowanych dotacji na działalnośc sportową w 2021 r.
  Wyświetleń: 569
 1374. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 569
 1375. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.
  Wyświetleń: 568
 1376. Uchwała Nr LX/396/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 568
 1377. OŚN.6220.06.13.2020/2021/2022 - Postanowienie
  Wyświetleń: 567
 1378. Uchwała Nr LVIII/383/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 567
 1379. Zapraszamy 26 czerwca 2021 do Piątkowiska
  Wyświetleń: 567
 1380. 2022.02.28 - Protokoły głosowań z Sesji LVIII
  Wyświetleń: 566
 1381. Uchwała Nr LIX/389/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 566
 1382. Uchwała Nr LXI/404/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 565
 1383. Zapraszamy już dziś od 15 do Piątkowiska! (2021.06.26)
  Wyświetleń: 564
 1384. 2023.06.28 - Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 563
 1385. Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 563
 1386. Uchwała Nr LX/391/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 561
 1387. Zapraszamy na koncert Krystyny Giżowskiej w GDK (19.09,2020)
  Wyświetleń: 561
 1388. 2022.02.08 - Zebranie Wiejskie Sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 559
 1389. 2022.03.14 - Protokoły głosowań z Sesji LIX
  Wyświetleń: 559
 1390. Uchwała Nr LXII/406/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 559
 1391. Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 558
 1392. OŚN.6220.04.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 557
 1393. PO.ZUZ.5.4210.59.2022.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 557
 1394. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 557
 1395. 2022.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 555
 1396. Uchwała Nr LIX/388/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024
  Wyświetleń: 555
 1397. 2022.04.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXII
  Wyświetleń: 554
 1398. 2022.07.21 - Przetag na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 553
 1399. 2022.02.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 552
 1400. 2022.05.23 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 552
 1401. Uchwała Nr LVIII/385/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 549
 1402. GPB-I.747.9.2021.MM/MC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 547
 1403. Opóźnienia w wywozie odpadów (4.9.2020)
  Wyświetleń: 546
 1404. 2022.02.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 545
 1405. 2022.05.10 - Ogłoszenie wyników konsultacji
  Wyświetleń: 544
 1406. 2022.05.26 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 544
 1407. 2022.01.18 - Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 543
 1408. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 541
 1409. 2022.08.01 - Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 537
 1410. Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację
  Wyświetleń: 537
 1411. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2023 r.
  Wyświetleń: 535
 1412. 2022.05.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 532
 1413. OŚN.6220.08.06.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 532
 1414. Pod biało-czerwoną - zdobądźmy maszt z flagą dla Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 532
 1415. 2022.04.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 531
 1416. Uchwała Nr LXIII/411/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 531
 1417. 18.05.2021 - Przerwa w dostawie energii do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 530
 1418. 2022.11.25 - Sesja LXIX
  Wyświetleń: 530
 1419. Informacja koła łowieckiego ZŁOM dot. zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 528
 1420. Uchwała Nr LXII/405/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 528
 1421. 2022.04.29 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy.
  Wyświetleń: 527
 1422. 2022.07.21 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 527
 1423. Uchwała Nr LXII/410/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 527
 1424. Zarządzenia Wójta Gminy - 2024 r.
  Wyświetleń: 527
 1425. 2022.11.08 - Program współpracy z NGO na 2023 r. - projekt
  Wyświetleń: 524
 1426. GPB-I.747.10.2022MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 524
 1427. Uchwała Nr LXII/407/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 524
 1428. 2023.02.10 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie
  Wyświetleń: 523
 1429. OŚN.6220.01.2022 - Rozbudowa hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 523
 1430. Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 523
 1431. Uchwała Nr LXII/409/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 522
 1432. 2022.05.02 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 521
 1433. PO.ZUZ.5.4210.280.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 520
 1434. Wydłużenie terminu zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 520
 1435. Uchwała Nr LXII/408/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 519
 1436. Уроки польської мови для дітей, підлітків та дорослих/Lekcje j. polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Wyświetleń: 519
 1437. 4 czerwca 2021 r. urząd nieczynny
  Wyświetleń: 518
 1438. Uchwała Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 518
 1439. Wymiana pojemników na metale i towrzywa sztuczne - lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 518
 1440. NSP 2021 - Od 23 czerwca rachmistrzowie wychodzą w teren
  Wyświetleń: 516
 1441. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 514
 1442. Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 514
 1443. Informacja Gminnego Biura Spisowego (1.10.2020 r.)
  Wyświetleń: 513
 1444. OŚN.6220.03.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 512
 1445. OŚN.6220.08.05.2021/2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 507
 1446. PIWet.z 279/2022 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 505
 1447. OS.6220.6.2021 - Zawiadomienie-Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic
  Wyświetleń: 503
 1448. OŚN.6220.08.08.2021/2022 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 500
 1449. Z.2280.8.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 500
 1450. Uchwała Nr LXIII/414/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 499
 1451. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-01-2022 w sprawie wprowadzenia  zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pabianicach w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 499
 1452. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 499
 1453. 2022.07.07 - Zawiadominie dot. właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej nr 108263E i 108261E w Górce Pabianickiej – na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 108262E,
  Wyświetleń: 497
 1454. 2022.03.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 496
 1455. 2022.04.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 496
 1456. 2024.05.23 - Przetarg na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 496
 1457. Uchwała Nr LVI/373/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 496
 1458. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 496
 1459. Spisz się już dziś online w Spisie Ludności
  Wyświetleń: 494
 1460. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne
  Wyświetleń: 494
 1461. 2022.10.13 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 493
 1462. Uchwała Nr LXIII/416/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 493
 1463. 2022.08.05 - Zaprszenie do złożenia oferty - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
  Wyświetleń: 492
 1464. 2022.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 491
 1465. 2022.05.30 - Protokoły głosowań z Sesji LXIII
  Wyświetleń: 491
 1466. OŚN.6220.06.16.2020/2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 491
 1467. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice.
  Wyświetleń: 488
 1468. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.06.24)
  Wyświetleń: 488
 1469. PO.ZUZ.5.4210.1.2022.MB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną
  Wyświetleń: 488
 1470. Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 487
 1471. Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy
  Wyświetleń: 486
 1472. Rejestracja uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 485
 1473. OŚN.6220.01.05.2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 483
 1474. Потрібна порада, допомога-дзвони!/Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
  Wyświetleń: 483
 1475. Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 481
 1476. 2022.11.21 - Przetarg na remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia
  Wyświetleń: 480
 1477. 2022.06.02 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 479
 1478. 2022.04.28 - Informacje o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 478
 1479. Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!
  Wyświetleń: 478
 1480. 2022.11.28 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 477
 1481. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 475
 1482. 2022.08.02 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 474
 1483. Uchwała Nr LXIII/415/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 473
 1484. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 473
 1485. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
  Wyświetleń: 472
 1486. Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 472
 1487. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2023
  Wyświetleń: 471
 1488. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 471
 1489. 2022.06.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 470
 1490. Безкоштовні медичні огляди для громадян України/Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 468
 1491. 24.12.2021 - W wigilię Urząd Gminy czynny do 13:00
  Wyświetleń: 467
 1492. Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie (09.06.2021)
  Wyświetleń: 467
 1493. Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet
  Wyświetleń: 467
 1494. Uchwała Nr LX/401/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 467
 1495. Uchwała Nr LXIII /412/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 466
 1496. Obszarowa ocena jakości wody za 2021 r.
  Wyświetleń: 465
 1497. PO.ZUZ.5.4210.192.2022.MB - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 465
 1498. Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 465
 1499. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 465
 1500. Maseczki dla mieszkańców (10.04.2021)
  Wyświetleń: 464
 1501. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lutmierskiej od. 31.08.2020 r.
  Wyświetleń: 464
 1502. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 464
 1503. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 462
 1504. Informacja o pracy kasy 30 i 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 461
 1505. Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 461
 1506. 2022.10.07 - Zaproszenie do złożenia oferty - Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia.
  Wyświetleń: 459
 1507. Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
  Wyświetleń: 459
 1508. Przerwa w pracy PSZOK w lipcu
  Wyświetleń: 459
 1509. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 457
 1510. Budżet Gminy Pabianice w 2023 r.
  Wyświetleń: 456
 1511. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
  Wyświetleń: 456
 1512. Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 456
 1513. Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 456
 1514. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 455
 1515. Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 455
 1516. 2022.07.06 - Petycja w związaku z art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 453
 1517. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 453
 1518. Zmiana tras linii 260, 262 i 265 od 5 lipca 2021
  Wyświetleń: 452
 1519. 2023.11.30 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Pabianice
  Wyświetleń: 451
 1520. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 451
 1521. 2 kwietnia 2021 r. Urząd czynny do godz.13:00
  Wyświetleń: 450
 1522. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 450
 1523. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 450
 1524. Informacja o pracy Urzędu Gminy 15.04.2022 r.
  Wyświetleń: 449
 1525. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 449
 1526. 2022.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 448
 1527. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 448
 1528. 2023.10.13 - Konkurs na stanowisko Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowie w Petrykozach
  Wyświetleń: 445
 1529. 2023.03.28 - Przetarg na budowę ulicy Mosiężnej w Piątkowisku
  Wyświetleń: 444
 1530. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 444
 1531. 2022.06.07 - Spotkanie z mieszkańcami Pawlikowic w sprawie rozbudowy dróg powiatowych
  Wyświetleń: 443
 1532. Opaska bezpieczeństwa dla seniora.
  Wyświetleń: 443
 1533. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.6 - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 443
 1534. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 443
 1535. W51 rekomendowany jako wariant inwestorski przebiegu KDP
  Wyświetleń: 442
 1536. 2 maja 2022 Urząd Gminy w Pabianicach nieczynny
  Wyświetleń: 441
 1537. 2022.08.29 - Porządek obrad LXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 440
 1538. OŚN.6220.01.02.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 440
 1539. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 440
 1540. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.11 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
  Wyświetleń: 439
 1541. Postanowienie nr 1/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi z 13.01.2022 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 439
 1542. 2022.08.22 - Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy
  Wyświetleń: 438
 1543. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 438
 1544. 2023.05.12 - Przetarg na Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 437
 1545. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 437
 1546. GPB-I.747.15.2022.KKw/MK/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 435
 1547. PO.ZUZ.5.4210.5.2022.MB - Informacja Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 435
 1548. Wygrajmy plac zabaw dla szkoły w Piątkowisku
  Wyświetleń: 435
 1549. 11.02.2022 r. - Awaria śmieciarki (Hermanów)
  Wyświetleń: 433
 1550. 17 czerwca 2022 r. Urząd Gminy nieczynny.
  Wyświetleń: 433
 1551. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2022
  Wyświetleń: 433
 1552. Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 433
 1553. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 431
 1554. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 431
 1555. 2022.06.07 - OŚN.6827.5.2022 - Informacja o nieruchomści przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 430
 1556. Uchwała Nr LX/402/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM
  Wyświetleń: 430
 1557. PO.ZUZ.5.4210.1041.2021.MC - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne
  Wyświetleń: 429
 1558. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 429
 1559. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 427
 1560. Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 427
 1561. Nie spisałeś się jeszcze? Zadzwoń do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 422
 1562. Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 419
 1563. 2022.06.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 418
 1564. 2023.03.02 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 417
 1565. Dziś Urząd dla interesantów czynny do godz.13:30 (10.06.2021 r.)
  Wyświetleń: 417
 1566. Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 416
 1567. Zapraszamy na sprzątanie cmentarza w Wysieradzu.
  Wyświetleń: 416
 1568. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 415
 1569. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 414
 1570. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.07.14)
  Wyświetleń: 412
 1571. Uchwała Nr LXIV/425/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 412
 1572. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 412
 1573. Pismo Minister Klimatu dot. naboru kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej
  Wyświetleń: 411
 1574. Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach powołana w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
  Wyświetleń: 409
 1575. PO.ZUZ.5.4210. 233.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 409
 1576. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2023
  Wyświetleń: 409
 1577. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-03-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 409
 1578. Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
  Wyświetleń: 408
 1579. 2022.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 406
 1580. 2022.10.12 - Porządek obrad LXVII sesja nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 405
 1581. Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja (07.05.2021)
  Wyświetleń: 405
 1582. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 405
 1583. Uwaga! Zmiana lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 404
 1584. Uchwała Nr LX/403/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 403
 1585. Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 403
 1586. 2022.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 400
 1587. DLI-III.7621.36.2019.AW.47 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
  Wyświetleń: 399
 1588. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 398
 1589. 2022.08.09 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 396
 1590. 2022.09.26 - Porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 393
 1591. 2023.02.27 - Sesja LXXVI
  Wyświetleń: 392
 1592. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 392
 1593. 2022.12.28 - Sesja LXXI
  Wyświetleń: 390
 1594. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 389
 1595. Uchwała Nr LXIV/427/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 uchylająca uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 388
 1596. 2023.01.30 - Sesja LXXIII
  Wyświetleń: 386
 1597. 2023.09.15 - Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pod nazwą: “Budowa przedszkola gminnego w Żytowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  Wyświetleń: 384
 1598. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 383
 1599. Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - grupy EPI mogą starać się o wsparcie
  Wyświetleń: 381
 1600. Uchwała Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 380
 1601. Uchwała Nr LXVI/443/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej
  Wyświetleń: 380
 1602. Nowe taryfy opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków
  Wyświetleń: 379
 1603. Uchwała Nr LXIV/420/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działek nr ew. 404/7 i 405/9 obręb ………
  Wyświetleń: 379
 1604. Uchwała Nr LXIV/418/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok
  Wyświetleń: 378
 1605. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 378
 1606. Uchwała Nr LXIV/423/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 377
 1607. Uchwała Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 376
 1608. 2022.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 374
 1609. 2022.06.27 - Protokoły głosowań z Sesji LXIV
  Wyświetleń: 372
 1610. Od 22.04 można rejestrować kody w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań! Spisz się online i graj o samochód na https://loteria.spis.gov.pl!
  Wyświetleń: 372
 1611. Uchwała Nr LXIV/424/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 372
 1612. Z.7100.6.2022 - Informacja Nadleśnictwa Kolumna
  Wyświetleń: 371
 1613. GPB-I.747.15.2022 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 369
 1614. 2022.10.24 - Porządek obrad LXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 368
 1615. Uchwała Nr LXIV/419/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 366
 1616. Urząd nieczynny 7 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 366
 1617. 2024.02.12 - Obwieszcze Wójta Gminy Pabianice - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 363
 1618. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 363
 1619. IA-II.7820.8.2015.IK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 362
 1620. OŚN.6220.04.06.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 362
 1621. GKIII.7430.10.2022.AS.AM - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 361
 1622. Uchwała Nr LXIV/417/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 359
 1623. 2024.03.04 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach wzywające zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 358
 1624. Trwa spis powszechny - Spisz się online już dziś!!!
  Wyświetleń: 356
 1625. GPB-I.747.13.2022.MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 355
 1626. 2022.11.23 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2023 roku oraz w 2024 roku
  Wyświetleń: 354
 1627. Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 349
 1628. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2022/2023
  Wyświetleń: 347
 1629. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 346
 1630. 2023.02.27 - Porządek obrad LXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 345
 1631. 2024.04.10 - Nabór na wolne stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 345
 1632. Uchwała Nr LXVI/444/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 344
 1633. OŚN.6220.01.07.2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 340
 1634. Uchwała Nr LXXXVI/558/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o objęcie dwudziestu drzew w Porszewicach ochroną prawną jako pomniki przyrody
  Wyświetleń: 340
 1635. Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 340
 1636. Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 340
 1637. Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenie terminów polowania zbiorowego w listopadzie.
  Wyświetleń: 337
 1638. 2023.09.21 - Przetarg na budowę placów zabaw w miejscowości Kudrowice i Porszewice
  Wyświetleń: 336
 1639. Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
  Wyświetleń: 334
 1640. OŚN.6220.01.08.2022 - Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia jako strony do toczącego się postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 331
 1641. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2022
  Wyświetleń: 331
 1642. Zarządzenie Nr 187/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 331
 1643. 2023.03.03 - Przetarg na budowę ulicy Mosiężnej w Piątkowisku
  Wyświetleń: 329
 1644. Budżet Gminy Pabianice w 2024 r.
  Wyświetleń: 329
 1645. Zapytanie ofertowe - Promocja projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 327
 1646. 2022.09.14 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 324
 1647. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2022
  Wyświetleń: 321
 1648. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 316
 1649. 2022.09.07 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
  Wyświetleń: 312
 1650. Informacja o pracy Urzędu Gminy i PSZOK w dniach 30.05 - 01.06.2024 r.
  Wyświetleń: 309
 1651. 2022.10.04 - Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/444/2022 z dnia 26 września 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 308
 1652. OŚN.6220.04.07.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z charakterystyką przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 308
 1653. Zebrania sołeckie: Bychlew, Hermanów, Kudrowice, Świątniki, Wola Żytowska, Porszewice, Piątkowisko, Okołowice
  Wyświetleń: 308
 1654. Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 01-09-2022 w sprawie dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 306
 1655. 2022.09.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 305
 1656. Nie czekaj, złóż deklarację do CEEB, masz czas tylko do końca czerwca!
  Wyświetleń: 305
 1657. 2023.03.27 - Sesja LXXVIII
  Wyświetleń: 304
 1658. Archiwum konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 304
 1659. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 304
 1660. Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 303
 1661. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
  Wyświetleń: 299
 1662. 2022.09.20 - III Tura konsultacji przebiegu KDP
  Wyświetleń: 298
 1663. Zarządzenie Nr 185/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 298
 1664. 2022.09.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 297
 1665. 2022.11.14 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 297
 1666. 2023.01.09 - Sesja LXXII
  Wyświetleń: 297
 1667. OŚN.6220.03.11.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 297
 1668. 2022.10.24 - Sesja LXVIII
  Wyświetleń: 296
 1669. Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 296
 1670. 2022.08.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 295
 1671. 2022.11.25 - Porządek obrad LXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 295
 1672. 2023.09.26 - Sesja LXXXVI
  Wyświetleń: 294
 1673. 2023.11.28 - Sesja LXXXIX
  Wyświetleń: 293
 1674. Uwaga! Ostrzeżenie przed osobami oferującymi pozsyskanie dotacji do instalacji fotowoltaicznych z Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 293
 1675. 2022.09.21 - Zebranie sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 290
 1676. 2024.05.23 - Przetarg na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pabianice - Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ
  Wyświetleń: 290
 1677. Uchwała Nr LXV/431/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 290
 1678. Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 290
 1679. Uchwała Nr LXV/434/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 289
 1680. Uchwała Nr LXV/435/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 289
 1681. 2023.01.10 - Informacja Wójta Gminy Pabianice o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 288
 1682. Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 288
 1683. 2022.02.09 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II o granicach obwodu i siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 287
 1684. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 287
 1685. PO.ZUZ.5.4210.273.2022.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 286
 1686. Uchwała Nr LXIV/428/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 285
 1687. Uchwała Nr LXIX/463/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  Wyświetleń: 285
 1688. Uchwała Nr LXV/439/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 285
 1689. 2022.09.19 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 284
 1690. Uchwała Nr LXIV/430/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 284
 1691. Zgłoś zapotrzebowanie na węgiel
  Wyświetleń: 283
 1692. 2023.08.28 - Sesja LXXXIV
  Wyświetleń: 282
 1693. Uchwała Nr LXIV/426/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 282
 1694. Uchwała Nr LXIV/429/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 282
 1695. Uchwała Nr LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 282
 1696. Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 282
 1697. Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek: sprawdź, gdzie będzie można dostarczyć owoce
  Wyświetleń: 281
 1698. PO.ZUZ.5.4210.652.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 281
 1699. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 281
 1700. Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 281
 1701. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 281
 1702. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2023 r.
  Wyświetleń: 280
 1703. Uchwała Nr LXV/437/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 280
 1704. Zebranie sołeckie: Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 280
 1705. Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 279
 1706. Zebranie sołeckie: Terenin
  Wyświetleń: 279
 1707. 2022.09.27 - Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 278
 1708. Uchwała Nr LXV/438/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 278
 1709. Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 278
 1710. 2023.03.27 - Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 277
 1711. Uchwała Nr LXV/432/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 277
 1712. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice - 2022.12.05
  Wyświetleń: 276
 1713. Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1714. Zebrania sołeckie: Górka Pabianicka, Pawlikowice, Rydzyny
  Wyświetleń: 276
 1715. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 275
 1716. Dotacje do wymiany źródeł ciepła - wyniki naboru do 7 czerwca
  Wyświetleń: 275
 1717. 2022.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 273
 1718. 2023.12.20 - Zebranie sołectwa Piątkowisko
  Wyświetleń: 273
 1719. 2024.05.21 - Nabór na wolne stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 273
 1720. Zebrania sołeckie: Szynkielew, Petrykozy
  Wyświetleń: 273
 1721. 2022.12.12 - Sesja LXX
  Wyświetleń: 272
 1722. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r
  Wyświetleń: 272
 1723. Uchwała Nr LXV/436/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 272
 1724. 2023.06.26 - Sesja LXXXII
  Wyświetleń: 270
 1725. GPB-II.7840.172.2022.AS/WM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 270
 1726. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
  Wyświetleń: 270
 1727. 2022.10.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 269
 1728. Uchwała Nr LXVI/448/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 269
 1729. Do 15 listopada można zgłaszać uwagi do przebiegu KDP
  Wyświetleń: 266
 1730. OSN.6220.08.10.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 265
 1731. Zebranie sołeckie: Konin, Majówka
  Wyświetleń: 264
 1732. Zarządzenie Nr 160/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 263
 1733. Zebranie sołeckie: Gorzew
  Wyświetleń: 263
 1734. 2022.10.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 262
 1735. Uchwała Nr LXXXVI/501/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 262
 1736. 2022.12.12 - Porządek obrad LXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 261
 1737. 2023.02.08 - Porządek obrad LXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 261
 1738. Uchwała Nr LXXX/517/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.
  Wyświetleń: 261
 1739. 2022.10.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 259
 1740. Uchwała Nr LXV/433/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 259
 1741. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 259
 1742. OŚN.6220.03.10.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 258
 1743. Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 258
 1744. Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 258
 1745. Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 258
 1746. 2022.08.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXV
  Wyświetleń: 257
 1747. 2022.10.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 257
 1748. Miejsca dystrybucji jodku potasu
  Wyświetleń: 257
 1749. 2022.10.12 - Sesja LXVII
  Wyświetleń: 256
 1750. 2022.12.28 - Porządek obrad LXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 256
 1751. 2023.01.09 - Porządek obrad LXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 256
 1752. Uchwała Nr LXXVIII/510/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-03-2023 zmieniająca Uchwałę Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 256
 1753. Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1754. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 37/2022, 38/2022, 40/2022
  Wyświetleń: 255
 1755. Uchwała Nr LXVI/446/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 255
 1756. Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-03-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 255
 1757. 2023.01.10 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2023 roku
  Wyświetleń: 254
 1758. PO.ZUZ.5.4210.625.2022.AP Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 254
 1759. Uchwała Nr LXVI/447/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 252
 1760. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r.
  Wyświetleń: 248
 1761. Skład Rady Gminy Pabianice - Kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 248
 1762. Piknik rodzinny w Świątnikach już w najbliższą sobotę
  Wyświetleń: 247
 1763. Zarządzenie Nr 163/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 247
 1764. 2023.10.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 246
 1765. Informacja o pracy Urzędu 31 października 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1766. Uchwała Nr LXVI/445/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 246
 1767. 2023.09.22 - Przetarg na odbieranie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2024 r. do31.12.2025 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady
  Wyświetleń: 244
 1768. Uchwała Nr LXVI/451/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 244
 1769. Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 244
 1770. Uchwała Nr LXVI/450/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 243
 1771. Sprawozdania budżetowe za 2023 r.
  Wyświetleń: 241
 1772. Bilanse za 2022 r.
  Wyświetleń: 240
 1773. 2022.12.05 - Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
  Wyświetleń: 235
 1774. Protokół ze spotkania z mieszkańcami sołectwa Okołowice z dnia 8 sierpnia 2022 r. w temacie konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 235
 1775. Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 233
 1776. 2022.11.08 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 232
 1777. Problemy z przymarzaniem bioodpadów.
  Wyświetleń: 231
 1778. 2022.11.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 230
 1779. 2023.06.07 - Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia
  Wyświetleń: 230
 1780. 2022.10.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 229
 1781. Uchwała Nr LXVIII/461/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Pabianice oraz naruszenie przez urzędników administracji publicznej zasady praworządności
  Wyświetleń: 229
 1782. 2023.02.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę elementów infrastruktury IT w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 227
 1783. 2023.06.22 - Przetarg na utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 226
 1784. Uchwała Nr LXXXVII/566/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-10-2023 w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
  Wyświetleń: 226
 1785. Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe
  Wyświetleń: 224
 1786. 2023.02.20 - Porządek obrad LXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 222
 1787. Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 222
 1788. 2022.09.26 - Protokoły głosowań z Sesji LXVI
  Wyświetleń: 220
 1789. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 220
 1790. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2023 roku - podział środków
  Wyświetleń: 220
 1791. Zarządzenie Nr 168/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 220
 1792. Zgłoszenie obiektu kwalifikującego się jako pomnik przyrody
  Wyświetleń: 220
 1793. 2022.11.14 - Aktualizacja dotacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 219
 1794. OŚN.6220.11.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w jadwininie
  Wyświetleń: 219
 1795. Uchwała Nr LXVI/449/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 219
 1796. Uchwała Nr LXVIII/459/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 219
 1797. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2023/2024
  Wyświetleń: 218
 1798. Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 218
 1799. Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 218
 1800. Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 217
 1801. Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 217
 1802. 2024.02.05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatego przekazania
  Wyświetleń: 216
 1803. 2022.10.24 - Protokoły głosowań z Sesji LXVIII
  Wyświetleń: 215
 1804. 2022.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 215
 1805. 2023.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 215
 1806. 2023.01.30 - Porządek obrad LXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 215
 1807. 2023.02.08 - Sesja LXXIV
  Wyświetleń: 215
 1808. OŚN.6220.03.12.2022 - Postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji OŚN.6220.03.11.2022
  Wyświetleń: 214
 1809. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na zapewnieniu opieki lekarsko - weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu Gminy Pabianice w 2023 r.
  Wyświetleń: 213
 1810. Uchwała Nr LXVI/454/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Pabianickiego
  Wyświetleń: 213
 1811. Zarządzenie Nr 169/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1812. Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1813. 2022.11.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 212
 1814. Uchwała Nr LXVIII/458/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice"
  Wyświetleń: 212
 1815. Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 212
 1816. 2023.01.10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 211
 1817. 2024.03.14 - OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 210
 1818. GPB-II.7840.172.2022.AS/WM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 210
 1819. Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1820. Zarządzenie Nr 183/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1821. 2023.09.28 - Zebranie wiejskie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 209
 1822. Uchwała Nr LXV/440/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1823. 2023.07.17 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym w 2023/2024
  Wyświetleń: 208
 1824. 2024.03.14 - POSTANOWIENIE NR 338/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 208
 1825. Uchwała Nr LXXI/481/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 208
 1826. 2022.11.15 - Ogłoszenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/443/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej
  Wyświetleń: 207
 1827. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Pabianice w roku 2023 r.
  Wyświetleń: 207
 1828. 2023.03.10 - Porządek obrad LXXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 207
 1829. Uchwała Nr LXVII/457/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 207
 1830. Z.7320.10.2022 - Zgłoszenie terminu polowania zbiorowego grudzień - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 207
 1831. Zarządzenie Nr 211/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1832. OŚN.6220.01.12.2022/2023 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurwo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie
  Wyświetleń: 206
 1833. 2023.10.12 - Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń na potrzeby doposażenia miejsc rekreacji (place zabaw, siłowni plenerowych) na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 205
 1834. OŚN.6220.08.17.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 205
 1835. Zarządzenie Nr 190/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1836. Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1837. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczenie całodobowej usługi w zakresie wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych, zwierząt bezdomnych i wolno żyjących, które uczestniczyły w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Pabianice z wyłączeniem odcinków dróg ekspresowych S8 i S14 w 2023 r.
  Wyświetleń: 204
 1838. 2023.07.04 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 204
 1839. Uchwała Nr LXVIII/460/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1840. Zarządzenie Nr 201/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1841. Uchwała Nr LXIX/462/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 r.
  Wyświetleń: 203
 1842. Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 203
 1843. Uchwała Nr LXVI/452/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2023 r.
  Wyświetleń: 202
 1844. Uchwała Nr LXVII/455/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1845. Uchwała Nr LXVII/456/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 202
 1846. Uchwała Nr LXXI/479/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1847. Zarządzenie Nr 214/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1848. 2023.07.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 201
 1849. 2024.02.12 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
  Wyświetleń: 200
 1850. Uchwała Nr LXV/442/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 200
 1851. 2023.01.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 199
 1852. Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 198
 1853. Uchwała Nr LXIX/464/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2023 r.
  Wyświetleń: 197
 1854. Uchwała Nr LXIX/469/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
  Wyświetleń: 197
 1855. 2023.12.28 - Sesja XCI
  Wyświetleń: 196
 1856. 2022.10.12 - Protokoły głosowań z Sesji LXVII
  Wyświetleń: 194
 1857. Informacja o pracy Urzędu Gminy i PSZOK w dniach 2 i 4 maja 2024.
  Wyświetleń: 194
 1858. OŚN.6220.01.11.2022 - Obwieszczenieo możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 194
 1859. Uchwała Nr LXIX/470/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 194
 1860. Zarządzenie Nr 196/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 194
 1861. Zarządzenie Nr 210/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 194
 1862. 2023.04.17 - Porządek obrad LXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 193
 1863. Ostatnie chwile na zakup węgla od Gminy
  Wyświetleń: 193
 1864. Uchwała Nr LXIX/465/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  Wyświetleń: 193
 1865. Zarządzenie Nr 193/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 193
 1866. 2022.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 192
 1867. Zarządzenie Nr 180/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1868. 2023.05.29 - Porządek obrad LXXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 191
 1869. Zarządzenie Nr 213/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 191
 1870. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu składane w trakcie 2024 r.
  Wyświetleń: 190
 1871. Uchwała Nr LXXVI/500/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 190
 1872. Zarządzenie Nr 191/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 190
 1873. Zarządzenie Nr 194/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 190
 1874. 2022.11.25 - Protokoły głosowań z Sesji LXIX
  Wyświetleń: 189
 1875. 2023.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 189
 1876. Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1877. Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-04-2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 189
 1878. 2023.02.20 - Sesja LXXV
  Wyświetleń: 188
 1879. Uchwała Nr LXIX/468/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 187
 1880. Uchwała Nr LXXI/483/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026
  Wyświetleń: 186
 1881. Bezpłatny transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 185
 1882. OŚN.6220.08.11.2021/2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 184
 1883. 2023.03.10 - Sesja LXXVII
  Wyświetleń: 183
 1884. 2023.04.28 - Porządek obrad LXXX sesji Rady Gminy Pabianice