Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 82683Luty: 21835Marzec: 20327Kwiecień: 23306Maj: 23745Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 39926Luty: 65609Marzec: 72013Kwiecień: 53809Maj: 73528Czerwiec: 40262
Lipiec: 24100Sierpień: 33829Wrzesień: 24814Październik: 27748Listopad: 40805Grudzień: 30982
Rok 2022
Styczeń: 54080Luty: 53871Marzec: 61664Kwiecień: 61124Maj: 54300Czerwiec: 210568
Lipiec: 57679Sierpień: 201637Wrzesień: 64460Październik: 71597Listopad: 82533Grudzień: 71723
Rok 2021
Styczeń: 39419Luty: 40588Marzec: 45135Kwiecień: 52530Maj: 63282Czerwiec: 56381
Lipiec: 115703Sierpień: 47386Wrzesień: 36806Październik: 140446Listopad: 48754Grudzień: 170906
Rok 2020
Styczeń: 104606Luty: 97722Marzec: 114395Kwiecień: 134240Maj: 174431Czerwiec: 148163
Lipiec: 58217Sierpień: 49482Wrzesień: 36772Październik: 49375Listopad: 51721Grudzień: 41396
Rok 2019
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 34Listopad: 130Grudzień: 18307
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 939283
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 58728
 3. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 50912
 4. Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat, kalendarze odbioru
  Wyświetleń: 47414
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 35399
 6. Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 24589
 7. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 20401
 8. Zamówienia do 130 tys. złotych
  Wyświetleń: 18835
 9. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 17190
 10. Kadencja 2018-2023 - Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16054
 11. Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 14707
 12. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 14327
 13. Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 14277
 14. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 13107
 15. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 12556
 16. Wykaz sołectw Gminy Pabianice oraz dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 12000
 17. Skład Rady Gminy Pabianice - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 11400
 18. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 r.
  Wyświetleń: 10546
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9662
 20. Gospodarka odpadami - formularze
  Wyświetleń: 9489
 21. Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 9451
 22. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 9401
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9310
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8528
 25. Informacje o planowanych sesjach
  Wyświetleń: 8320
 26. Petycje
  Wyświetleń: 7899
 27. Opłata adiacencka
  Wyświetleń: 7693
 28. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 7689
 29. Rejestr umów
  Wyświetleń: 7678
 30. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 7585
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 7569
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7045
 33. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Wodociągi i kanalizacja
  Wyświetleń: 6886
 34. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 6870
 35. Łowiectwo
  Wyświetleń: 6869
 36. Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna
  Wyświetleń: 6860
 37. Podatki lokalne - 2020 r.
  Wyświetleń: 6790
 38. Protokoły z sesji Rady Gminy Pabianice - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 6692
 39. Budżet Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 6663
 40. Transmisje obrad sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 6398
 41. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 6320
 42. Zarządzenia Wójta Gminy - 2021 r.
  Wyświetleń: 6277
 43. Formularze dla radnych
  Wyświetleń: 6079
 44. 2018.11.28 - Sesja II
  Wyświetleń: 6018
 45. Bilanse
  Wyświetleń: 5951
 46. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5927
 47. Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5880
 48. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 5872
 49. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5845
 50. Jednostki organizacyjne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 5717
 51. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 5636
 52. Wykaz podmiotów odbierających odpady z terenu gminy Pabianice
  Wyświetleń: 5524
 53. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 5467
 54. Komisja Gospodarczo-Finansowa - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5437
 55. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 5379
 56. Załatwianie sprawe w Urzędzie Gminy - Ochrona środowiska i leśnictwo
  Wyświetleń: 5376
 57. Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5324
 58. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Podatki lokalne
  Wyświetleń: 5304
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5294
 60. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Gospodarki gruntami
  Wyświetleń: 5252
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5247
 62. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5180
 63. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Drogi
  Wyświetleń: 5085
 64. Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5051
 65. 2024.04.07 - Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 5006
 66. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4995
 67. Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4967
 68. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 4933
 69. 2018.12.28 - Sesja IV
  Wyświetleń: 4896
 70. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu
  Wyświetleń: 4839
 71. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4814
 72. 2019.12.19 - Sesja XXI
  Wyświetleń: 4731
 73. Podatki lokalne - 2021 r.
  Wyświetleń: 4701
 74. 2019.10.28 - Sesja XVII
  Wyświetleń: 4685
 75. 2019.09.30 - Sesja XV
  Wyświetleń: 4660
 76. 2019.03.25 - Sesja VII
  Wyświetleń: 4655
 77. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4643
 78. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4623
 79. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Oświata
  Wyświetleń: 4596
 80. 2019.06.29 - Sesja XII
  Wyświetleń: 4564
 81. OŚN.6220.02.2020 - Postępowanie dotyczące eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I
  Wyświetleń: 4400
 82. 2020.02.24 - Sesja XXV
  Wyświetleń: 4377
 83. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 4329
 84. Nabór wniosków na wymianę palenisk węglowych - 2020 r.
  Wyświetleń: 4263
 85. Dokumenty związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 4176
 86. Zarządzenia Wójta Gminy - 2022 r.
  Wyświetleń: 4153
 87. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2020 r.
  Wyświetleń: 4136
 88. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4135
 89. 2020.06.10 - Sesja XXIX
  Wyświetleń: 4045
 90. Komunikacja
  Wyświetleń: 4023
 91. Informacje o udzielonej pomocy publicznej
  Wyświetleń: 3998
 92. Raporty o stanie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3976
 93. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 3964
 94. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3832
 95. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2020 r.
  Wyświetleń: 3796
 96. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3643
 97. Ewidencje i rejestry
  Wyświetleń: 3607
 98. 2020.07.09 - Sesja XXXI
  Wyświetleń: 3591
 99. 2018.11.21 - Sesja I
  Wyświetleń: 3511
 100. 2021.07.26 - Informacja o naborze uzupełniającym do udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 3507
 101. 2020.05.14 - Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 3464
 102. 2019.05.27 - Sesja X
  Wyświetleń: 3450
 103. 2020.10.15 - Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz lista rezerwowa
  Wyświetleń: 3439
 104. Sprawozdania budżetowe przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 3371
 105. 2019.01.28 - Sesja V
  Wyświetleń: 3368
 106. 2018.12.13 - Sesja III
  Wyświetleń: 3367
 107. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2020 r.
  Wyświetleń: 3332
 108. 2020.05.12 - Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych
  Wyświetleń: 3301
 109. Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji
  Wyświetleń: 3292
 110. 2019.02.28 - Sesja VI
  Wyświetleń: 3246
 111. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 3242
 112. Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3240
 113. Ustalenie numeru porządkowego (adresu)
  Wyświetleń: 3223
 114. 2021.02.26 - Sesja XLII
  Wyświetleń: 3215
 115. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
  Wyświetleń: 3203
 116. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3185
 117. Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów
  Wyświetleń: 3163
 118. 2020.03.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 3073
 119. 2019.05.16 - Sesja IX
  Wyświetleń: 3069
 120. 2019.04.25 - Sesja VIII
  Wyświetleń: 3029
 121. 2020.02.24 - Wyniki konsultacji nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 3019
 122. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 2988
 123. 2020.01.02 - Konsultacje nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 2987
 124. 2019.11.25 - Sesja XIX
  Wyświetleń: 2977
 125. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
  Wyświetleń: 2964
 126. 2020.01.09 - Sesja XXIII
  Wyświetleń: 2954
 127. Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały.
  Wyświetleń: 2933
 128. Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2907
 129. 2021.03.30 - Sesja XLIII
  Wyświetleń: 2872
 130. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje
  Wyświetleń: 2845
 131. 2020.03.06 - Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21
  Wyświetleń: 2816
 132. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2816
 133. 2019.12.04 - Sesja XX
  Wyświetleń: 2801
 134. 2020.03.06 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I
  Wyświetleń: 2794
 135. Budżet Gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 2794
 136. Połączone komisje Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2786
 137. 2020.06.15 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2785
 138. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2781
 139. 2020.06.25 - Sesja XXX
  Wyświetleń: 2773
 140. Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2763
 141. 2019.06.13 - Sesja XI
  Wyświetleń: 2731
 142. Bilanse za 2018 r.
  Wyświetleń: 2722
 143. Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji
  Wyświetleń: 2670
 144. 2019.10.31 - Sesja XVIII
  Wyświetleń: 2667
 145. OŚN.6220.02.02.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2660
 146. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2654
 147. Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2652
 148. Strategia rozwoju Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2637
 149. 2019.09.03 - Sesja XIV
  Wyświetleń: 2616
 150. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie Rzeczyspolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2570
 151. Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ...
  Wyświetleń: 2565
 152. Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzi
  Wyświetleń: 2560
 153. Wniosek o udostępnienie danych: z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru pesel
  Wyświetleń: 2544
 154. 2019.12.11 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Uługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 2502
 155. Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla
  Wyświetleń: 2495
 156. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 2479
 157. Budżet Gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 2478
 158. 2019.12.20 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2475
 159. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 2474
 160. 2020.03.17 - Zapytanie ofertowe na opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2470
 161. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 2467
 162. Ulga żołnierska w podatku rolnym
  Wyświetleń: 2463
 163. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 2455
 164. Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2453
 165. Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2444
 166. 2020.02.17 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2436
 167. 2020.03.23 - Sesja XXVI
  Wyświetleń: 2432
 168. 2019.10.17 - Sesja XVI
  Wyświetleń: 2423
 169. Sprawozdania budżetowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2420
 170. 2019.12.30 - Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2415
 171. 2022.04.10 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2408
 172. 2020.01.24 - Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2401
 173. 2019.12.05 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2395
 174. 2020.01.24 - Sesja XXIV
  Wyświetleń: 2390
 175. Wydanie zgody na budowę zjazdu
  Wyświetleń: 2385
 176. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2383
 177. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 2377
 178. 2020.03.12 - Informacja o zmianie treści otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 2371
 179. 2020.01.09 - Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2370
 180. 2020.01.30 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku - Trasa nr 3
  Wyświetleń: 2369
 181. 2019.12.05 - Zapytanie ofertowe dot. zadania "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2020"
  Wyświetleń: 2364
 182. Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2362
 183. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2361
 184. Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2356
 185. 2019.12.19 - Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2345
 186. Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2341
 187. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2340
 188. Podatki lokalne - 2022 r.
  Wyświetleń: 2331
 189. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2323
 190. Formularz zapotrzebowania na węgiel
  Wyświetleń: 2317
 191. Bilanse za 2019 r.
  Wyświetleń: 2315
 192. 2019.12.20 - Koło Łowieckie Złom - inf. o polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 2311
 193. 2019.08.02 - Sesja XIII
  Wyświetleń: 2310
 194. 2020.01.10 - Informacja o przyznanych dotacjach na zadanie: sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2302
 195. 2020.02.27 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2301
 196. Uchwała Nr XXXIII/240/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2299
 197. 2021.06.29 - Sesja XLVII
  Wyświetleń: 2292
 198. 2020.10.14 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 2291
 199. Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2288
 200. Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2286
 201. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  Wyświetleń: 2265
 202. Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2259
 203. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2251
 204. OŚN.6220.02.07.2020 - Decyzja nr 02/2020
  Wyświetleń: 2245
 205. Budżet Gminy Pabianice w 2021 r.
  Wyświetleń: 2243
 206. 2020.02.14 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 2239
 207. Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2235
 208. 2020.02.24 - Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2232
 209. 2019.11.08 - Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego
  Wyświetleń: 2230
 210. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2225
 211. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2222
 212. 2019.12.30 - Sesja XXII
  Wyświetleń: 2218
 213. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 2215
 214. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 2213
 215. Dotacje dla mieszkańców
  Wyświetleń: 2212
 216. Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje
  Wyświetleń: 2212
 217. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2019/2020
  Wyświetleń: 2211
 218. 2020.02.21 - Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019
  Wyświetleń: 2206
 219. 2020.04.10 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 2204
 220. 2021.02.01 - Nabór Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2204
 221. 2019.12.04 - Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2192
 222. 2020.10.28 - Sesja XXXV
  Wyświetleń: 2183
 223. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2175
 224. SKO.4176.1.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
  Wyświetleń: 2174
 225. Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
  Wyświetleń: 2173
 226. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2173
 227. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2171
 228. 2021.09.07 - Informacja o naborze - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2166
 229. OŚN.6220.01.2020 - Decyzja nr 2/2020
  Wyświetleń: 2163
 230. 2019.12.12 - Zamówienie z wolnej ręki: Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2160
 231. Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 2156
 232. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 2154
 233. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 2151
 234. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2151
 235. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 2143
 236. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2143
 237. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 2127
 238. 2020.05.25 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 2125
 239. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 2122
 240. 2020.05.25 - Sesja XXVIII
  Wyświetleń: 2101
 241. 2020.07.23 - Sesja XXXII
  Wyświetleń: 2095
 242. Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2092
 243. Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2091
 244. Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2086
 245. 2021.01.29 - Sesja XL
  Wyświetleń: 2079
 246. 2020.03.02 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2019
  Wyświetleń: 2077
 247. 2020.12.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021
  Wyświetleń: 2076
 248. 2020.04.08 - Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2071
 249. 2020.12.21 - Sesja XXXIX
  Wyświetleń: 2061
 250. OŚN.6220.01.01.2020 - wydobywanie kopaliny ze złoża Porszewice II
  Wyświetleń: 2054
 251. Zaproszenie na spotkanie podsumowujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
  Wyświetleń: 2052
 252. Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2051
 253. Uchwała Nr VI /59/ 2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 2042
 254. 2020.08.28 - Przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rydzyny
  Wyświetleń: 2041
 255. 2020.02.19 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 2040
 256. 2020.05.25 - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2028
 257. OŚN.6220.02.06.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2021
 258. Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2015
 259. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 2013
 260. Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 2008
 261. 2019.12.17 - Ogłoszenie o w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2006
 262. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 2002
 263. 2021.10.14 - Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1999
 264. Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1993
 265. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1989
 266. 2020.11.03 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15
  Wyświetleń: 1987
 267. Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1987
 268. 2021.02.16 - Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1986
 269. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1978
 270. 2021.12.20 - Sesja LVI
  Wyświetleń: 1978
 271. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ...
  Wyświetleń: 1977
 272. Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 1976
 273. 2020.03.26 - Wyjaśnienie PKW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (ZPOW-571-32/20)
  Wyświetleń: 1971
 274. OŚN.6220.02.06.2019 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1970
 275. 2020.02.19 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1967
 276. OŚN.6220.01.05.2020 - Decyzja nr 1/2020 r. z 25 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1967
 277. Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1966
 278. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ...
  Wyświetleń: 1964
 279. 2020.04.03 - Stop zagrożeniem zdrowia i życia
  Wyświetleń: 1962
 280. 2020.02.10 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Wyświetleń: 1946
 281. Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1946
 282. Zarządzenie 118/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-11-2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom na terenie nowo...
  Wyświetleń: 1941
 283. 2021.02.18 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1935
 284. OŚN.6220.01.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1933
 285. 2021.02.22 - Sesja XLI
  Wyświetleń: 1932
 286. 2020.01.09 - Obwieszczenie WOOŚ.420.51.2018.MOl.44
  Wyświetleń: 1930
 287. Uchwała nr XXI/166/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych
  Wyświetleń: 1921
 288. OŚN.6220.02.2019 - Powiększenie bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego - piasku - Okołowice II
  Wyświetleń: 1920
 289. Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1918
 290. Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1917
 291. OŚN.6220.01.05.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji
  Wyświetleń: 1909
 292. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1908
 293. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 1905
 294. Uchwała Nr XXI/172/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony ...
  Wyświetleń: 1905
 295. 2019.11.15 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1901
 296. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 1897
 297. Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1894
 298. 2019.11.26 - Obwieszczenie RDOŚ dot. przebudowy sieci gazowej
  Wyświetleń: 1890
 299. 2020.02.10 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi dot. propozycji zmian siedzib komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1890
 300. 2021.03.03 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1890
 301. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1889
 302. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn ...
  Wyświetleń: 1886
 303. Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 1885
 304. 2020.04.15 - Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1881
 305. 2020.09.28 - Sesja XXXIV
  Wyświetleń: 1879
 306. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1879
 307. Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1878
 308. Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy
  Wyświetleń: 1877
 309. Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1873
 310. 2020.08.31 - Sesja XXXIII
  Wyświetleń: 1870
 311. 2020.11.26 - Sesja XXXVI
  Wyświetleń: 1870
 312. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru ...
  Wyświetleń: 1869
 313. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2019 do 31.12.2019 r
  Wyświetleń: 1867
 314. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2021 r.
  Wyświetleń: 1865
 315. 2020.09.18 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1862
 316. Uchwała Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1861
 317. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1860
 318. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych ...
  Wyświetleń: 1858
 319. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1846
 320. Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za ...
  Wyświetleń: 1846
 321. Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1841
 322. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1840
 323. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom ...
  Wyświetleń: 1840
 324. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
  Wyświetleń: 1839
 325. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1839
 326. Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 1838
 327. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1833
 328. Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 1829
 329. Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1828
 330. Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 1823
 331. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 1823
 332. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1819
 333. 2020.02.19 - Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1817
 334. Uchwała nr IV/032/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we
  Wyświetleń: 1815
 335. Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1815
 336. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1811
 337. 2020.07.17 - Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1807
 338. 2020.02.28 - WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach
  Wyświetleń: 1806
 339. 2020.12.02 - Sesja XXXVII
  Wyświetleń: 1806
 340. 2021.04.23 - Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane, Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga
  Wyświetleń: 1803
 341. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1803
 342. Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1803
 343. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1802
 344. Uchwała nr XXI/167/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1799
 345. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie mian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1798
 346. Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1798
 347. Uchwała nr IV/041/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1791
 348. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 1790
 349. Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1789
 350. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1788
 351. Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
  Wyświetleń: 1787
 352. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1787
 353. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1781
 354. Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadaniadoradztwa metodycznego.
  Wyświetleń: 1781
 355. Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej przez wieś Pawlikowice
  Wyświetleń: 1780
 356. 2019.11.25 - Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1775
 357. Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1775
 358. Uchwała Nr XXI/170/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1771
 359. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1770
 360. Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa ...
  Wyświetleń: 1770
 361. Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r.
  Wyświetleń: 1768
 362. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 1767
 363. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1767
 364. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1765
 365. Uchwała Nr XIX/155/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r.
  Wyświetleń: 1765
 366. Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1761
 367. Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1760
 368. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1759
 369. 2020.02.05 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1758
 370. 2020.02.10 - Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1758
 371. Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1757
 372. Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
  Wyświetleń: 1757
 373. 2020.03.18 - Roczne plany łowiecko-hodowlane WKŁ nr 420 "SŁOWIK"
  Wyświetleń: 1756
 374. Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1756
 375. Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1755
 376. Uchwała Nr XXI/164 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian ...
  Wyświetleń: 1755
 377. 2020.12.07 - Sesja XXXVIII
  Wyświetleń: 1754
 378. 2020.02.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1752
 379. Sprawozdania budżetowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1752
 380. Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1749
 381. 2019.11.08 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GN-V.7570.1143.1.2011.AP
  Wyświetleń: 1748
 382. Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1748
 383. Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1748
 384. 2020.09.10 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.
  Wyświetleń: 1747
 385. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 1745
 386. Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1731
 387. Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1731
 388. Uchwała Nr VII/64 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ...
  Wyświetleń: 1730
 389. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1730
 390. Uchwała Nr XXI/168/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1730
 391. 2020.11.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe
  Wyświetleń: 1729
 392. 2020.11.19 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego na terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1728
 393. OŚN.6220.02.45.2020 - Decyzja nr 5/2020
  Wyświetleń: 1728
 394. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1725
 395. Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-04-2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020”
  Wyświetleń: 1724
 396. Uchwała nr XXI/165/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Wyświetleń: 1724
 397. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1724
 398. 2019.12.16 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji
  Wyświetleń: 1722
 399. Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1722
 400. Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1722
 401. Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1719
 402. Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1716
 403. Informacja o przystąpieniu Gminy Pabianice do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 1715
 404. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1715
 405. Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1712
 406. Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1711
 407. 2020.07.09 - Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1710
 408. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1710
 409. Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy.
  Wyświetleń: 1709
 410. Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
  Wyświetleń: 1708
 411. OŚN.6220.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1707
 412. Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 .
  Wyświetleń: 1707
 413. Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1705
 414. Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1704
 415. Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 04-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1704
 416. Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1703
 417. OŚN.6220.02.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1702
 418. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1702
 419. Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 1699
 420. 2020.04.08 - Sesja XXVII
  Wyświetleń: 1697
 421. Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1692
 422. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1688
 423. Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1688
 424. Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1687
 425. Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1687
 426. Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „PRACUŚ” w partnerstwie z Gminą Dłutów, powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 10 001/ 19
  Wyświetleń: 1685
 427. 2020.06.10 - Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1683
 428. OŚN.6220.01.2019 - Rozbudowa zakładu Greek Trade sp. z o.o. w miejscowości Porszewice.
  Wyświetleń: 1683
 429. Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1683
 430. 2020.04.28 - Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Urządzenia Lasu
  Wyświetleń: 1682
 431. Uchwała Nr XXIII/178/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1682
 432. 2020.06.25 - Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1679
 433. Uchwała Nr XXV/187/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 1679
 434. 2020.02.10 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1678
 435. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1678
 436. PO.ZUZ.5.421.986.2019.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1677
 437. Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice
  Wyświetleń: 1677
 438. Uchwała Nr XXV/194/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1677
 439. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1675
 440. Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1675
 441. Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1675
 442. Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1674
 443. 2020.10.27 - Konkurs na wybór brokera ubezpieczniowego
  Wyświetleń: 1672
 444. Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1667
 445. Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2019 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1665
 446. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1665
 447. Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu ...
  Wyświetleń: 1659
 448. Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1658
 449. 2020.03.26 - Obwieszczenie w sprawie ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji nakładającej na GDDKiA, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi..
  Wyświetleń: 1656
 450. 2020.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1656
 451. Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów...
  Wyświetleń: 1655
 452. Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 z...
  Wyświetleń: 1655
 453. Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1655
 454. Uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2020 – 2023
  Wyświetleń: 1649
 455. Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 1649
 456. Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 1644
 457. Uchwała Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1642
 458. Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1639
 459. Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom ...
  Wyświetleń: 1636
 460. Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1634
 461. 2021.11.16 - Konsultacje społeczne dotyczące Kolei Dużych Prędkości
  Wyświetleń: 1632
 462. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1630
 463. Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 1629
 464. Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1626
 465. 2019.12.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1624
 466. Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
  Wyświetleń: 1624
 467. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1623
 468. 2020.10.01 - Nabór wniosków na realizację zadań polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1622
 469. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 1621
 470. 2021.02.26 - Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1619
 471. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1618
 472. 2020.02.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1615
 473. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1614
 474. 2021.02.17 - Inspektor ds. dróg - unieważnienie naboru
  Wyświetleń: 1611
 475. Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1610
 476. Życzenia
  Wyświetleń: 1608
 477. Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1605
 478. Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-10-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1599
 479. Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1598
 480. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
  Wyświetleń: 1596
 481. Uchwała nr XXI/171/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1594
 482. 2020.02.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1592
 483. 2021.04.30 - Sesja XLIV
  Wyświetleń: 1591
 484. Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 1591
 485. Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, ...
  Wyświetleń: 1582
 486. Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1581
 487. Bilanse za 2020 r.
  Wyświetleń: 1568
 488. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
  Wyświetleń: 1565
 489. 2020.05.21 - Informacja o planowanym posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej
  Wyświetleń: 1561
 490. 2020.06.03 - Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1561
 491. Kolej Dużych Prędkości – konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1561
 492. 2021.02.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1560
 493. 2020.05.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1555
 494. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1552
 495. 2020.07.23 - Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1547
 496. 2021.01.04 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1547
 497. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2021 r.
  Wyświetleń: 1545
 498. Wyniki głosowania 12 lipca 2020 r. na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1544
 499. 2022.03.31 - Sesja LX
  Wyświetleń: 1543
 500. 2020.08.06 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1540
 501. 20211028 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 1540
 502. SKO.4176.1.2020/SKO.4176.5.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1539
 503. 2021.06.15 - Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1538
 504. 2020.05.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1535
 505. PO.ZUZ.5.4210.181m.2020.MC - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1535
 506. Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2020 – 2023.
  Wyświetleń: 1534
 507. Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1529
 508. 2020.12.07 - Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1528
 509. Uchwała Nr XXI/173/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1517
 510. 2020.12.21 - Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1511
 511. 2021.08.05 - Przetarg na budowę miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1505
 512. Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiegow 2020 r.
  Wyświetleń: 1504
 513. Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1504
 514. 2021.10.04 - Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 1502
 515. 2020.09.28 - Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1501
 516. Wybory 28.06.2020 r. - Gdzie głosować?
  Wyświetleń: 1500
 517. 2020.08.31 - Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1492
 518. 2020.12.02 - Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1491
 519. 2020.03.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1488
 520. OSN.6220.02.26.2020 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 1487
 521. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
  Wyświetleń: 1486
 522. SKO.4170.19.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji (1/2020 z 11.02.2020)
  Wyświetleń: 1482
 523. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1481
 524. 2021.02.22 - Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1474
 525. 2021.01.29 - Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1471
 526. 2020.10.21 - SKO.4170.103.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1470
 527. Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
  Wyświetleń: 1467
 528. 2021.01.21 - Petycja w sprawie szczepień na SARS-Cov-2,
  Wyświetleń: 1462
 529. 2021.06.16 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi - ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
  Wyświetleń: 1459
 530. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1456
 531. 2020.03.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1453
 532. 2021.08.11 - Sesja L
  Wyświetleń: 1453
 533. 2020.11.26 - Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1447
 534. 2020.10.28 - Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1440
 535. Uchwała Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1439
 536. 2020.06.29 - Petycja dot. : "likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)"
  Wyświetleń: 1437
 537. Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1437
 538. 2021.03.30 - Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1434
 539. 2021.06.29 - Porzadek obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1427
 540. OŚN.6220.02.41.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1427
 541. Zarządzenia Wójta Gminy - 2023 r.
  Wyświetleń: 1427
 542. 2020.05.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1426
 543. ZKF-622-99/20- stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1424
 544. 2021.09.16 - Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady
  Wyświetleń: 1423
 545. Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1423
 546. 2022.03.17 - Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1422
 547. 2021.06.08 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1416
 548. Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych
  Wyświetleń: 1416
 549. Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1416
 550. 2020.11.13 - Informacja o otrzymanych ofertach w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1413
 551. Głosowanie Korespondencyjne w II turze wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1411
 552. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1411
 553. OŚN.6220.02.29.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1407
 554. 2020.03.02 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1406
 555. 2020.11.23 - Zawiadomienie o wynikach wyboru Brokera Ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1405
 556. 2021.11.26 - Sesja LV
  Wyświetleń: 1404
 557. Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1404
 558. Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1401
 559. Zebranie sołectwa Piątkowisko - 21.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1398
 560. 2021.07.06 - Sesja XLVIII
  Wyświetleń: 1396
 561. Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1396
 562. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 420 "Słowik" - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1395
 563. Podatki lokalne - 2023 r.
  Wyświetleń: 1394
 564. Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1394
 565. Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Pabianice miejsca do bezpłatnego parkowania.
  Wyświetleń: 1394
 566. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1394
 567. OŚN.6220.05.07.2020 - Decyzja nr 6/2020
  Wyświetleń: 1393
 568. OŚN.6220.02.31.2020 - Decyzja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1391
 569. Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1391
 570. 2020.05.22 - Obwieszczenie Wojewody Łódziego IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1390
 571. 2021.04.19 - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1389
 572. PO.ZUZ.5.4210.242m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1386
 573. Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1383
 574. 2021.05.28 - Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1379
 575. 2020.12.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2
  Wyświetleń: 1378
 576. 2022.03.11 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1378
 577. 2021.07.22 - Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1376
 578. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1374
 579. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 1372
 580. Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1372
 581. 2022.05.16 - Przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w formule „zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 1371
 582. Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1370
 583. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 1369
 584. 2021.08.30 - Sesja LI
  Wyświetleń: 1368
 585. OŚN.6220.05.2020 - Budowa dodatkowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan”
  Wyświetleń: 1367
 586. Koncert Eleni - 7 marca 2020 w GDK
  Wyświetleń: 1366
 587. 2021.04.30 - Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1365
 588. 2020.06.04 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
  Wyświetleń: 1364
 589. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia ...
  Wyświetleń: 1361
 590. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 1361
 591. 2020.03.11 - Informacja o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.5.421.1096.2020.AP
  Wyświetleń: 1355
 592. Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy ...
  Wyświetleń: 1354
 593. OŚN.6220.06.2020 - Budowa Kompleksu przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Jadwininie
  Wyświetleń: 1353
 594. Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1351
 595. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1348
 596. Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1347
 597. Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  Wyświetleń: 1346
 598. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2020
  Wyświetleń: 1346
 599. 2021.09.29 - Sesja LII
  Wyświetleń: 1345
 600. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1345
 601. Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1344
 602. Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1342
 603. Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1342
 604. 2020.09.09 - Informacja o zamiarze przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
  Wyświetleń: 1340
 605. 2020.10.16 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
  Wyświetleń: 1339
 606. Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1337
 607. 2022.03.11 - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022.
  Wyświetleń: 1336
 608. Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1333
 609. Uchwała Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1332
 610. 2020.03.26 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1331
 611. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1331
 612. Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1330
 613. Stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1329
 614. 2020.12.10 - Petycja w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
  Wyświetleń: 1328
 615. Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1327
 616. 2021.08.30 - Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1326
 617. Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1325
 618. 2021.02.12 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 1324
 619. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 17-10-2019 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1321
 620. Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 1320
 621. 2020.09.24 - Nadanie nazw drogom (ulicom) na terenie wsi Rydzyny
  Wyświetleń: 1316
 622. 2021.05.18 - Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1316
 623. Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1315
 624. 2021.07.06 - Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1314
 625. PO.ZUZ.5.4210.243m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1314
 626. Uchwała Nr XLII/287/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1313
 627. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1310
 628. 2020.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1309
 629. 2020.01.21 - Petycja o zmianę przepisów prawa miejscowego oraz poparcie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa
  Wyświetleń: 1307
 630. 2021.06.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1307
 631. SKO.4276.16.2020/SKO.4276.18.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1306
 632. 2021.10.25 - Sesja LIV
  Wyświetleń: 1305
 633. 2021.04.20 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1304
 634. Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1304
 635. 2021.09.29 - Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1301
 636. OŚN.6220.05.06.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1301
 637. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności ...
  Wyświetleń: 1301
 638. OŚN.6220.06.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1300
 639. Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r.
  Wyświetleń: 1300
 640. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1300
 641. Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1299
 642. Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1299
 643. 2021.10.13 - Sesja LIII
  Wyświetleń: 1297
 644. Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1296
 645. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - Zmiana terminu polowań zbiorowych - październik, listopad 2020
  Wyświetleń: 1295
 646. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadnia na terenie Gminy Pabianice w roku 2019.
  Wyświetleń: 1294
 647. Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1294
 648. Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1294
 649. Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1294
 650. Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływemroku budżetowego 2019.
  Wyświetleń: 1292
 651. Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1289
 652. Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1287
 653. Uchwała Nr XXX/223/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1287
 654. Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1287
 655. Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1286
 656. Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 1286
 657. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1285
 658. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 1285
 659. Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1284
 660. Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1282
 661. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1281
 662. 2020.12.22 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1280
 663. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1280
 664. Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1279
 665. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-07-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
  Wyświetleń: 1276
 666. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1274
 667. Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1274
 668. Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1273
 669. 2021.06.15 - Sesja XLVI
  Wyświetleń: 1272
 670. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - termin polowań zbiorowych - grudzień 2020
  Wyświetleń: 1272
 671. Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1271
 672. 2020.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1270
 673. Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie obsługi, odbioru oraz zasad obiegu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i inncyh ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych w
  Wyświetleń: 1270
 674. Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników spotrowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1269
 675. Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1269
 676. Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1269
 677. 2021.08.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1267
 678. Uchwała Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1267
 679. Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1267
 680. Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1267
 681. Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1266
 682. 2021.10.13 - Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1264
 683. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2021 r.
  Wyświetleń: 1264
 684. Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1264
 685. Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1264
 686. Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
  Wyświetleń: 1263
 687. Uchwała Nr XXII/174/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1262
 688. 2021.05.28 - Sesja XLV
  Wyświetleń: 1261
 689. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1260
 690. Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1259
 691. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1258
 692. Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1258
 693. Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1257
 694. Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1254
 695. Uchwała Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1253
 696. Zarządzenie Nr 113 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1253
 697. 2021.08.11 - Porządek obrad L sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1251
 698. 2021.07.26 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1250
 699. Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 1249
 700. Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1245
 701. Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konlursu na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1245
 702. Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1245
 703. 2021.09.30 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 1243
 704. Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1243
 705. Uchwała Nr XXXVI/253/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1240
 706. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami ...
  Wyświetleń: 1238
 707. Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1236
 708. Ewidencja innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
  Wyświetleń: 1235
 709. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 1235
 710. Zarządzenie Nr 115 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1229
 711. Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-07-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1229
 712. Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 1228
 713. Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1228
 714. 2020.03.30 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi,
  Wyświetleń: 1226
 715. Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1226
 716. OŚN.6220.06.07.2020/2021 - Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego
  Wyświetleń: 1224
 717. Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1223
 718. Uchwała Nr XXXIII/235/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1223
 719. Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1220
 720. 2022.02.10 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice - DPP.271.1.2022
  Wyświetleń: 1219
 721. Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  Wyświetleń: 1219
 722. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1218
 723. Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1218
 724. Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1218
 725. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1216
 726. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1216
 727. Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1216
 728. Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach w okresie obowiązywania stanu epidemii.
  Wyświetleń: 1215
 729. Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1212
 730. Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1208
 731. Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-04-2019 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiefgu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1206
 732. Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1204
 733. Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1202
 734. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1201
 735. 2020.06.01 - Obwieszczenie o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1198
 736. Sprawozdania budżetowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 1198
 737. Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych)
  Wyświetleń: 1198
 738. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z 01.02.2021 r. informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
  Wyświetleń: 1196
 739. Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1195
 740. Uchwała Nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 1195
 741. Życzenia
  Wyświetleń: 1195
 742. 2021.11.26 - Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1194
 743. Uchwała Nr XXVIII/214/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1194
 744. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1193
 745. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ...
  Wyświetleń: 1193
 746. Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1192
 747. Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 1191
 748. Uchwała Nr XXXIII/233/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1190
 749. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 1188
 750. OŚN.6220.06.06.2020/2021 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 1185
 751. 2020.10.05 - Plan polowań zbiorowych - październik, listopada 2020 - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 1184
 752. Program dotacji do instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii - 2023
  Wyświetleń: 1183
 753. Uchwała Nr XLIII/297/2021 Rady Gminy Pabianicez dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1182
 754. Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1182
 755. OŚN.6220.05.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1180
 756. Uchwała Nr XXXVI/252/2020 RADY GMINY PABIANICE z dnia 26-11-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1180
 757. Postanowienie Nr 215/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1179
 758. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1178
 759. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1177
 760. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1175
 761. Klauzula informacyjna z art.13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK
  Wyświetleń: 1174
 762. 2021.01.25 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 1173
 763. Zarządzenie Nr 114 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 zmieniające Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 8 listopada 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1172
 764. 2021.12.06 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2022 roku.
  Wyświetleń: 1170
 765. Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1169
 766. Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1167
 767. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1167
 768. Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 1165
 769. 2021.07.22 - Sesja XLIX
  Wyświetleń: 1160
 770. Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1159
 771. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1158
 772. Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz
  Wyświetleń: 1158
 773. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1157
 774. Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 1156
 775. Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1156
 776. Uchwała Nr XXXIII/236/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1155
 777. 2021.09.21 - Oferta realizacji zadania publicznego - Wsparcie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  Wyświetleń: 1153
 778. Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1153
 779. Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1151
 780. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1150
 781. 2020.07.06 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.4.2020.RP/AK
  Wyświetleń: 1149
 782. Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w części dotyczącej załącznika nr 2
  Wyświetleń: 1149
 783. 2021.10.25 - Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1147
 784. OŚN.6220.02.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1147
 785. 12 czerwca Urząd nieczynny
  Wyświetleń: 1144
 786. 2022.06.27 - Sesja LXIV
  Wyświetleń: 1143
 787. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2021
  Wyświetleń: 1143
 788. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim ...
  Wyświetleń: 1141
 789. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1141
 790. 2021.05.12 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1140
 791. Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1138
 792. Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1138
 793. Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice z dnia 12 czerwca 2020 roku informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1137
 794. Uchwała nr IV/042/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1135
 795. Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1134
 796. Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1132
 797. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2020 do 31.12.2020 r
  Wyświetleń: 1132
 798. Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1130
 799. OŚN.6220.02.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin
  Wyświetleń: 1128
 800. Postanowienie Nr 216/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1128
 801. Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 1126
 802. Uchwała Nr XII/101/209 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1125
 803. Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1124
 804. Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1124
 805. 2021.09.21 - Przetarg na kompleksową dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1120
 806. 2020.07.03 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1119
 807. Uchwała Nr XLII/288/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1119
 808. Uchwała Nr XLII/286/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki
  Wyświetleń: 1117
 809. Uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1117
 810. Uchwała Nr XL/270/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  Wyświetleń: 1115
 811. Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1114
 812. 2021.01.07 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1113
 813. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...
  Wyświetleń: 1113
 814. 2021.10.05 - Informacja o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice na rok 2022
  Wyświetleń: 1112
 815. PO.ZUZ.5.4210.302m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1112
 816. Uchwała Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 1110
 817. Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1099
 818. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna. Termin polowań zbiorowych – grudzień 2020 – styczeń 2021
  Wyświetleń: 1099
 819. Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1097
 820. Uchwała Nr XLII/279/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 1096
 821. Uchwała Nr XXXIII/238/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1093
 822. Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 1092
 823. Uchwała Nr XXXIII/239/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice
  Wyświetleń: 1088
 824. Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1086
 825. Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w UG
  Wyświetleń: 1086
 826. 2021.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1084
 827. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 1084
 828. Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1082
 829. Uchwała Nr XXXVI/255/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
  Wyświetleń: 1079
 830. 2021.12.20 - Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1078
 831. Uchwała Nr XLIV/301/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1077
 832. Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1073
 833. Uchwała Nr XLIII/295/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 1070
 834. Uchwała Nr XXXIX/265/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1070
 835. Uchwała Nr XXXVI/257/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1070
 836. 2021.02.23 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 1068
 837. Uchwała Nr XLII/285/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1067
 838. 2022.06.14 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1065
 839. 2022.09.06 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1065
 840. Uchwała Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn
  Wyświetleń: 1064
 841. 2021.07.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek letni dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1062
 842. OŚN.6220.01.2021 - Przebudowa drogi Gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew
  Wyświetleń: 1061
 843. 2020.12.08 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie oraz dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątnik
  Wyświetleń: 1056
 844. Uchwała Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1056
 845. Uchwała Nr XXXVI/256/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1055
 846. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2021/2022
  Wyświetleń: 1054
 847. 2022.03.30 - Zapytanie ofertowe - „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku”
  Wyświetleń: 1050
 848. Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1048
 849. Uchwała Nr XXXV/250/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1047
 850. Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV
  Wyświetleń: 1046
 851. Uchwała Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …
  Wyświetleń: 1046
 852. Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1043
 853. Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie wyrażania woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
  Wyświetleń: 1043
 854. Uchwała Nr XLIII/294/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1042
 855. Uchwała Nr XLIV/302/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabiani-ce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1040
 856. 2021.11.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 1035
 857. Uchwała Nr XLIV/304/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …..
  Wyświetleń: 1035
 858. Uchwała Nr XXXII/228A/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r
  Wyświetleń: 1034
 859. Uchwała Nr XXXVI/258/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1034
 860. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1032
 861. Uchwała Nr XXXVII/260/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1030
 862. 2021.11.08 - Projekt rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1029
 863. 2021.02.18 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2020
  Wyświetleń: 1028
 864. Uchwała Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1028
 865. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1027
 866. Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 1027
 867. Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1026
 868. Uchwała Nr XXXIX/267/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 1025
 869. Uchwała Nr XXXV/248/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1024
 870. Uchwała Nr XLIV/307/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie podniesienia udziału członkowskiego w w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pabianicach
  Wyświetleń: 1022
 871. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 1019
 872. Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”
  Wyświetleń: 1019
 873. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1018
 874. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1018
 875. PO.ZUZ.5.4210.410m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1018
 876. Uchwała Nr XXXV/249/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1018
 877. Uchwała Nr XXXIV/244/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1017
 878. Uchwała Nr XXXVI/254/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 r.
  Wyświetleń: 1015
 879. Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianicew zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 1015
 880. 2020.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1013
 881. Uchwała Nr XLIV/303/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …..
  Wyświetleń: 1013
 882. OŚN.6220.07.2020 - Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III
  Wyświetleń: 1012
 883. Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka
  Wyświetleń: 1011
 884. 2022.03.02 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku
  Wyświetleń: 1010
 885. Uchwała Nr XXXIX/266/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1009
 886. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1006
 887. 2022.01.31 - Sesja LVII
  Wyświetleń: 1005
 888. Zebranie wiejskie Jadwinin, Władysławów - 16.09.2020
  Wyświetleń: 1004
 889. Uchwała Nr XLIV/309/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1003
 890. 2020.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1001
 891. Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1001
 892. 2020.09.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 999
 893. Zebranie sołeckie w Rydzynach - 24.09.2020
  Wyświetleń: 998
 894. Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 996
 895. Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 996
 896. Uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 995
 897. Інформація для біженців з України/Informacje dla uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 993
 898. 2021.05.13 - Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 992
 899. 2020.10.29 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2020.
  Wyświetleń: 991
 900. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Finansowej
  Wyświetleń: 990
 901. Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 990
 902. 2022.04.01 - Informacja o terminie wyboru ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego
  Wyświetleń: 989
 903. Budżet Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 989
 904. 2020.09.24 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 988
 905. 2021.06.07 - DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 985
 906. 2021.08.03 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 984
 907. IA-II.7820.8.2015.IK/MN/MM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 980
 908. OŚN.6220.06.05.2020 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 980
 909. Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 979
 910. Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 979
 911. 2021.05.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 977
 912. Uchwała Nr XLV/311/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 975
 913. Uchwała Nr XLVII/325/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 975
 914. Uchwała Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 974
 915. Zebranie sołeckie Żytowice, Wysieradz - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 974
 916. Zebranie wiejskie w Porszewicach - 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 972
 917. Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-12-2020 uchylające Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 971
 918. Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 969
 919. Nabór Rachmistrzów
  Wyświetleń: 968
 920. OŚN.6220.08.01.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 966
 921. Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 966
 922. OŚN.6220.01.04.2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 963
 923. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC4 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 962
 924. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 959
 925. Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 957
 926. RŚVI.7033.4.2019 - Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania akustycznego w związku z eksploatacją drogi S8
  Wyświetleń: 956
 927. Uchwała Nr XXXVIII/261/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 955
 928. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 954
 929. Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 954
 930. Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 952
 931. Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 946
 932. Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
  Wyświetleń: 944
 933. Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 941
 934. GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 939
 935. Uchwała Nr XLVIII/329/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 939
 936. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2020)
  Wyświetleń: 939
 937. Zebranie sołeckie  Petrykozy, Petrykozy-Osiedle - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 933
 938. 2021.10.12 - Zebranie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 930
 939. 2021.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 929
 940. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 929
 941. Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Pabianice w rpawie własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żytowicach, gmina Pabianice na rzecz jednego z pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności
  Wyświetleń: 929
 942. 2021.04.13 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 927
 943. Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 925
 944. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 923
 945. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 923
 946. 2022.04.12 - Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 922
 947. OŚN.6220.02.02.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 917
 948. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji.
  Wyświetleń: 915
 949. Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 913
 950. 2021.08.18 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 910
 951. 2022.04.29 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 910
 952. Konsultacje godzin odjazdów Busa na trasie Rydzyny - Pabianice
  Wyświetleń: 910
 953. 2021.06.24 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.284.2021.AP
  Wyświetleń: 909
 954. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2022 r.
  Wyświetleń: 909
 955. 2021.05.14 - Obwieszczenie ŚRIV.7033.2.2021.AU
  Wyświetleń: 908
 956. Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 908
 957. 2022.01.31 - Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 907
 958. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych już wkrótce
  Wyświetleń: 906
 959. 2021.12.01 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 905
 960. 2022.03.14 - Sesja LIX
  Wyświetleń: 903
 961. Zebranie wiejskie w Kudrowicach - 23.09.2020
  Wyświetleń: 903
 962. Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 902
 963. 2020.12.08 - Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 899
 964. 2021.05.14 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.255.2021.AP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 899
 965. 2020.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 898
 966. 2021.01.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 896
 967. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 894
 968. 2021.09.22 - Zebranie sołeckie w Tereninie
  Wyświetleń: 893
 969. 2021.12.23 - Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli
  Wyświetleń: 893
 970. 2021.05.20 - Informacja o połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 891
 971. GPB-II-7820.4.2020.RP/AK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 891
 972. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC.9 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego i odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 890
 973. Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Szynkielew - Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 887
 974. 2021.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 883
 975. 2021.03.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 883
 976. Uchwała Nr XLVII/322/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 883
 977. Uchwała Nr LIII/349/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 880
 978. Uchwała Nr XLV/310/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 880
 979. Uchwała Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 878
 980. OŚN.6220.08.03.2021 - Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
  Wyświetleń: 877
 981. Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 877
 982.  PO.ZUZ.5.4210.569m.2020.MC - Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 875
 983. OŚN.6220.02.06.2021 - Decyzja nr 2/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 875
 984. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 875
 985. Uchwała Nr LI/337/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 875
 986. Uchwała Nr XLVII/323/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29-06-2021 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 872
 987. 2021.01.26 - Dyskusja publiczna dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 870
 988. Uchwała Nr XLVII/321/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 870
 989. Uchwała Nr l/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11-08-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 869
 990. Uchwała Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 869
 991. Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów
  Wyświetleń: 867
 992. 2021.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 866
 993. 2022.04.06 - Sesja LXI
  Wyświetleń: 865
 994. 2021.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 862
 995. 2021.05.25 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.286.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 862
 996. Uchwała Nr XLVII/324/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 862
 997. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 861
 998. 2021.04.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 861
 999. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 861
 1000. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.37.2020.MW.7 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 860
 1001. Uchwała Nr XLVII/320/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 860
 1002. 2021.02.08 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.27.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 859
 1003. PO. ZUZ.5.4210.914m.2020.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 858
 1004. 2022.02.28 - Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 857
 1005. Uchwała Nr XLVII/319/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 853
 1006. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2021)
  Wyświetleń: 852
 1007. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 851
 1008. 2023.10.15 - Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum
  Wyświetleń: 850
 1009. Uchwała Nr LII/345/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 uchylająca uchwałę Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 850
 1010. 2023.03.06 - Przetarg na budowę Przedszkola Gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 847
 1011. 2021.12.06 - Petycja w sprawie wydłużenia linii 262 do Janowic lub zwiększenia częstotliwości kursów na trasie Pabianice-Lutomiersk
  Wyświetleń: 845
 1012. OŚN.6220.07.10.2020/2021 - Decyzja nr 3/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 843
 1013. Uchwała Nr XLVII/317/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok
  Wyświetleń: 843
 1014. Zebranie wiejskie w Bychlewie - 23.09.2020
  Wyświetleń: 843
 1015. 2022.03.31 - Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 841
 1016. PO.ZUZ.5.4210.910.m.2020.AP - informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 841
 1017. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 841
 1018. Uchwała Nr XLVI/314/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 841
 1019. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji w naborze uzupełniającym i udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 839
 1020. 17 sierpnia Urząd nieczynny.
  Wyświetleń: 838
 1021. Uchwała Nr XLVI/315/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 836
 1022. Uchwała Nr LII/340/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 833
 1023. 2021.09.20 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 832
 1024. 2021.11.22 - Koło Łowieckie "Słowik" - Zmiana rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2021/2022
  Wyświetleń: 832
 1025. Uchwała Nr XLV/313/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 832
 1026. Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 829
 1027. Uchwała Nr LII/343/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 828
 1028. Uchwała Nr XLV/312/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 828
 1029. Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland
  Wyświetleń: 827
 1030. Uchwała Nr LV/355/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 826
 1031. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 821
 1032. 2021.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 820
 1033. 2021.09.16 - Zebranie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 820
 1034. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 820
 1035. 2021.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 819
 1036. Uchwała Nr LII/344/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 819
 1037. Uchwała Nr LII/348/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 819
 1038. 2021.01.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 817
 1039. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (14.07.2021)
  Wyświetleń: 817
 1040. OŚN.6220.07.09.2020/2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 817
 1041. Uchwała Nr LV/359/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 817
 1042. 2021.03.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 814
 1043. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Szynkielew
  Wyświetleń: 814
 1044. 2022.04.06 - Porządek obrad LXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 812
 1045. Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 812
 1046. 2021.09.29 - Zebranie sołeckie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 811
 1047. Uchwała Nr LII/347/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 811
 1048. 2021.10.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 810
 1049. Uchwała Nr LVI/366/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 809
 1050. 2021.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 807
 1051. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - nabór od 24 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 807
 1052. DEK-OŚR-I.6220.136.2021 - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
  Wyświetleń: 805
 1053. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 805
 1054. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2022 r.
  Wyświetleń: 805
 1055. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 803
 1056. 2021.08.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 800
 1057. Uchwała Nr LII/342/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 800
 1058. 2021.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 799
 1059. 2021.12.09 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 799
 1060. 2021.06.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 798
 1061. Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 798
 1062. Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 798
 1063. Uchwała Nr LIV/352/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 797
 1064. 2021.09.21 - Zebranie sołeckie w Kudrowicach
  Wyświetleń: 796
 1065. 2021.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 795
 1066. Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 795
 1067. Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 795
 1068. OŚN.6220.01.06.2021 - Decyzja nr 1/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 794
 1069. Uchwała Nr LI/336/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 794
 1070. Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 794
 1071. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 794
 1072. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 793
 1073. 2021.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 793
 1074. Uchwała Nr LIV/350/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice
  Wyświetleń: 792
 1075. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Pawlikowice
  Wyświetleń: 791
 1076. OŚN.6220.01.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 788
 1077. ŚRIV.7033.2.2021.AU - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
  Wyświetleń: 788
 1078. Uchwała Nr LI/335/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 787
 1079. Uchwała Nr LV/361/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnychniepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 786
 1080. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 786
 1081. 2020.10.22 - Informacja o prowadzeniu postępowań w sprawie wydania pozwoleń wodoprawnych znak: PO.ZUZ.5.4210.628m.2020.MC i PO.ZUZ.5.4210.629m.2020.MC
  Wyświetleń: 785
 1082. DIS-V.432.6.2020.MW - Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 783
 1083. Uchwała Nr LVI/367/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 zmieniająca uchwałę nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 783
 1084. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 781
 1085. 2022.02.28 - Sesja LVIII
  Wyświetleń: 780
 1086. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 779
 1087. Uchwała Nr LIV/351/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 779
 1088. Uchwała Nr LIV/353/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 779
 1089. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 779
 1090. Uchwała Nr LI/338/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 776
 1091. 2021.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 775
 1092. 2024.02.02 - Przetarg na Budowę Przedszkola Gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 775
 1093. Uchwała Nr LI/339/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 775
 1094. 2020.12.10 – Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 773
 1095. 2021.04.29 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 773
 1096. Uchwała Nr LV/357/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 772
 1097. Zebranie wiejskie Janowice, Huta Janowska - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 772
 1098. Психологічна допомога/Pomoc psychologiczna
  Wyświetleń: 772
 1099. 2022.05.30 - Porządek obrad LXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 771
 1100. Uchwała Nr LI/334/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne
  Wyświetleń: 771
 1101. 2021.10.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 769
 1102. 2021.10.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej i Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 768
 1103. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.9 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 768
 1104. Uchwała Nr LV/360/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 768
 1105. 2021.09.23 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 767
 1106. Ostrzeżenie meteorologiczne (28.07.2020)
  Wyświetleń: 766
 1107. Uchwała Nr XLIX/331/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 766
 1108. OŚN.6220.08.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w obrębie Jadwinin
  Wyświetleń: 765
 1109. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 763
 1110. 2021.09.09 - Zebranie sołectwa Petrykozy i Petrykozy-Osiedle
  Wyświetleń: 762
 1111. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 761
 1112. Uchwała Nr LV/358/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin
  Wyświetleń: 761
 1113. Uchwała Nr LV/356/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2022 r.
  Wyświetleń: 758
 1114. 2020.12.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 757
 1115. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 754
 1116. Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 753
 1117. Archiwum ogłoszeń o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 752
 1118. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Porszewice
  Wyświetleń: 751
 1119. Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 751
 1120. 2023.07.19 - Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 749
 1121. 2021.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 747
 1122. Uchwała Nr LV/363/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 745
 1123. 2021.09.28 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 744
 1124. Nadleśnictwo Kolumna - nowe terminy polowań - grudzień 2021
  Wyświetleń: 744
 1125. PO.ZUZ.5.4210.455m.2020.MC - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 742
 1126. Uchwała Nr LV/354/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 r.
  Wyświetleń: 739
 1127. Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 739
 1128. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 737
 1129. PO.ZUZ.5.4210.696m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 737
 1130. 2022.04.29 - Porządek obrad LXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 735
 1131. 22.09.2021 - zebranie sołectwa Konin-Majówka
  Wyświetleń: 733
 1132. 2021.10.26 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2021.
  Wyświetleń: 732
 1133. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego
  Wyświetleń: 732
 1134. Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych i opracowania ich wyników.
  Wyświetleń: 731
 1135. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Bychlew
  Wyświetleń: 730
 1136. 2021.11.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 730
 1137. Czasowe wstrzymanie obsługi na stanowisku ds. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 726
 1138. 2022.03.14 - Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 725
 1139. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 725
 1140. Sprawozdania budżetowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 725
 1141. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
  Wyświetleń: 724
 1142. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 724
 1143. Uchwała Nr LV/362/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 724
 1144. Uchwała Nr XLIII/300/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 723
 1145. Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 uchylające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 723
 1146. 2021.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju:
  Wyświetleń: 722
 1147. Nadleśnictwo Kolumna - Informacja o polowaniu zbiorowym 13.11.2021
  Wyświetleń: 721
 1148. Uchwała Nr LVI/369/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pabianice
  Wyświetleń: 721
 1149. Uchwała Nr XLIX/332/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 720
 1150. Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 720
 1151. Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 718
 1152. Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 718
 1153. 2021.12.03 - Informacja dla mieszkańców części wsi Petrykozy - Petrykozy Osiedle
  Wyświetleń: 717
 1154. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 715
 1155. OŚN.6220.02.06.2019/2020 - Decyzja nr 01/2020
  Wyświetleń: 715
 1156. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 714
 1157. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 714
 1158. 2021.12.20 - Protokoły głosowań z Sesji LVI
  Wyświetleń: 713
 1159. PO.ZUZ.5.4210.1000m.2021.MC - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 712
 1160. Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 712
 1161. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym
  Wyświetleń: 709
 1162. Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 703
 1163. 2021.09.14 - Zebranie sołeckie w Hermanowie
  Wyświetleń: 701
 1164. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 698
 1165. 2022.04.06 - Zapytanie ofertowe - Usługa zarządzania projektem i nadzór inwestorski w ramach zadania: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 697
 1166. 2022.08.02 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 697
 1167. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 695
 1168. Uchwała Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok
  Wyświetleń: 694
 1169. Uchwała Nr LVI/364/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 693
 1170. Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 693
 1171. Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 692
 1172. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia
  Wyświetleń: 691
 1173. 2022.02.07 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II
  Wyświetleń: 690
 1174. 2022.07.27 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 689
 1175. Uchwała Nr LVI/371/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 687
 1176. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Torowej (22.06.2020)
  Wyświetleń: 685
 1177. 18 grudnia 2020 Urząd Gminy nieczynny
  Wyświetleń: 684
 1178. 2021.09.21 - Zebranie sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 683
 1179. 31 grudnia 2020 Urząd Gminy do 12:00
  Wyświetleń: 683
 1180. Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 683
 1181. Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 681
 1182. Nadleśnictwo Kolumna - Terminy polowań zbiorowych, listopad - grudzień
  Wyświetleń: 681
 1183. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 681
 1184. Bilanse za 2021 r.
  Wyświetleń: 680
 1185. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o zebraniu materiału dowodowego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 680
 1186. Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 680
 1187. Uchwała Nr LVII/378/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 679
 1188. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 678
 1189. Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminyw Pabianicach
  Wyświetleń: 676
 1190. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 675
 1191. Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 675
 1192. 2021.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 674
 1193. Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 674
 1194. Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 672
 1195. Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 671
 1196. Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 671
 1197. Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 670
 1198. Uchwała Nr LVIII/382/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 669
 1199. Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 669
 1200. 2022.01.20 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 668
 1201. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 668
 1202. 2022.07.07 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 666
 1203. Uchwała Nr LVIII/387/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 666
 1204. Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 1205. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 1206. Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 664
 1207. Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 664
 1208. Uchwała Nr LVI/368/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  Wyświetleń: 663
 1209. Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 659
 1210. Zarządzenie Nr 25/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 659
 1211. PO.ZUZ.5.4210.623.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 656
 1212. Spis Rolny 2020 na finiszu.
  Wyświetleń: 656
 1213. Uchwała Nr LVII/381/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz jej współwłaściciela
  Wyświetleń: 655
 1214. Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 655
 1215. PO.ZUZ.5.4210.584.2021.AP - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 654
 1216. Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 652
 1217. Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 652
 1218. Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 651
 1219. Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 651
 1220. Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 651
 1221. Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw siedmiu ulicom w miejscowości Rydzyny, tj. drodze powiatowej 3309E, 3310E, tzw. Rydzny Długie, drodze powiatowej 3310E tzw. Rydzyny Górne, drodze gminnej 108280E tzw. Rydzyny Dolne, drodze na tzw. Potaźni, drodze na tzw. Biesadze, drodze oznaczonej dz. ewid. 73/5, drodze oznaczonej dz. ewid. 61/2
  Wyświetleń: 651
 1222. Uchwała Nr LVI/372/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 650
 1223. 2022.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 649
 1224. Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 649
 1225. 2022.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 648
 1226. Uchwała Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 648
 1227. Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 648
 1228. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 647
 1229. Uchwała Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 646
 1230. Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 646
 1231. Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 645
 1232. Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 645
 1233. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 644
 1234. Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 644
 1235. Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r
  Wyświetleń: 644
 1236. Uchwała Nr LX/394/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 643
 1237. Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 643
 1238. Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 643
 1239. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 643
 1240. 2022.01.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 641
 1241. AB.6740.711.2021 - Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 641
 1242. PO.ZUZ.5.4210.651.20221.AP - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 641
 1243. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 1244. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 1245. Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 639
 1246. Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 639
 1247. Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-12-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 637
 1248. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 636
 1249. Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 634
 1250. Spis Rolny 2020 - Wywiady telefoniczne
  Wyświetleń: 633
 1251. 2022.06.09 - Oferta realizacji zadania publicznego - ETNOStrefa!
  Wyświetleń: 632
 1252. Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 632
 1253. 24 grudnia urząd pracuje do 13:00
  Wyświetleń: 631
 1254. 2020.07.07 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 630
 1255. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pabianice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
  Wyświetleń: 630
 1256. 2022.03.08 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 629
 1257. 2022.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 628
 1258. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 628
 1259. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 628
 1260. Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 627
 1261. Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 uchylające Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 627
 1262. Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 uchylające Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 626
 1263. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 626
 1264. Z.7320.13.2021 - Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 31.12.2021
  Wyświetleń: 625
 1265. 2022.02.28 - Postanowienie nr 6/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 623
 1266. 31 grudnia 2020 kasa Urzędu nieczynna
  Wyświetleń: 623
 1267. PO.ZUZ.5.4210.536.2021.RM - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 623
 1268. Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 623
 1269. Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 623
 1270. PO.ZUZ.5.4210.630.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 622
 1271. Uwaga! na PSZOK tylko po wcześniejszym umówieniu.
  Wyświetleń: 622
 1272. 24 marca druga tura spotkań konsultacyjnych KDP z mieszkańcami Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 621
 1273. Uchwała Nr LX/400/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 620
 1274. 2022.04.11 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 619
 1275. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. "Modernizacja linii 2020 kV Rogowiec-Pabianice”
  Wyświetleń: 619
 1276. Uchwała Nr LX/392/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”
  Wyświetleń: 619
 1277. Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 619
 1278. Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 619
 1279. Koncert Noworoczny-Online! pt."Narodzonemu Chwała"
  Wyświetleń: 618
 1280. Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 617
 1281. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 617
 1282. Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2022
  Wyświetleń: 616
 1283. Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 616
 1284. 2022.02.28 - Postanowienie nr 5/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach
  Wyświetleń: 615
 1285. Dostawa pojemników na papier
  Wyświetleń: 615
 1286. 2022.01.31 - Protokoły głosowań z Sesji LVII
  Wyświetleń: 614
 1287. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 614
 1288. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 613
 1289. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 613
 1290. Praca dla uchodźców/Робота для біженців
  Wyświetleń: 612
 1291. Z.7320.13.2021 Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 14.01.2022 r.
  Wyświetleń: 612
 1292. Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 612
 1293. Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 612
 1294. Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 611
 1295. Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 610
 1296. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r
  Wyświetleń: 609
 1297. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.EK.30 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 609
 1298. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 609
 1299. Uchwała Nr LVI/370/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
  Wyświetleń: 608
 1300. 2022.10.03 - Przetarg na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 607
 1301. Uchwała Nr LVII/376/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 607
 1302. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 607
 1303. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 606
 1304. 2022.04.29 - Sesja LXII
  Wyświetleń: 602
 1305. 2022.05.09 - Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 602
 1306. 2022.08.29 - Sesja LXV
  Wyświetleń: 602
 1307. Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 602
 1308. 2022.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 601
 1309. 2021.12.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 600
 1310. Uchwała Nr LX/399/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 600
 1311. Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 600
 1312. Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach - wybory uzupełniające zarządzone na 10.04.2022 r.
  Wyświetleń: 599
 1313. 2021.07.05 - Apel o ograniczenie zużycia wody
  Wyświetleń: 598
 1314. Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 598
 1315. Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 597
 1316. ZG.2280.12.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 597
 1317. Uchwała Nr LVII/375/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19
  Wyświetleń: 596
 1318. Uchwała Nr LIX/390/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 595
 1319. Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 595
 1320. 2022.05.30 - Sesja LXIII
  Wyświetleń: 594
 1321. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 594
 1322. Uchwała Nr XLVII/328/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 592
 1323. OŚN.6220.04.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 591
 1324. Uchwała Nr LVII/379/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 591
 1325. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 591
 1326. 2023.03.21 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 590
 1327. 2022.01.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 589
 1328. 2022.04.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 587
 1329. Uchwała Nr LX/393/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 587
 1330. Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020
  Wyświetleń: 587
 1331. 2022.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 585
 1332. Konkurs "Złap reklamę NSP"
  Wyświetleń: 585
 1333. OŚN.6220.03.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 585
 1334. Uchwała Nr LVIII/386/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 584
 1335. Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 584
 1336. Uchwała Nr LVII/380/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 583
 1337. Uchwała Nr LX/398/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 580
 1338. Інформаційні листівки для біженців/Ulotki informacyjne dla uchodźców
  Wyświetleń: 580
 1339. 2022.03.31 - Protokoły głosowań z Sesji LX
  Wyświetleń: 579
 1340. 2022.03.24 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo–Finansowej i Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 577
 1341. Dożynki Gminne - 12.IX.2021 r.
  Wyświetleń: 576
 1342. 2022.03.30 - Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
  Wyświetleń: 574
 1343. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianic na 2020 r.
  Wyświetleń: 574
 1344. Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 573
 1345. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 571
 1346. Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 571
 1347. Uchwała Nr LX/397/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2022 r.
  Wyświetleń: 570
 1348. Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 570
 1349. Spis Rolny 2020 - Komunikat dot. samospisu
  Wyświetleń: 569
 1350. 2022.04.10 - Protokół z wyborów
  Wyświetleń: 568
 1351. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 568
 1352. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 567
 1353. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 567
 1354. Uchwała Nr LVII/374/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2022 rok.
  Wyświetleń: 563
 1355. Uchwała Nr LVII/377/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 563
 1356. Wstrzymanie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 562
 1357. Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 561
 1358. GPB-I.747.13.2022 MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 558
 1359. 2022.09.26 - Sesja LXVI
  Wyświetleń: 556
 1360. 2022.06.24 - Petycja w sprawie utworzenia listy rolników zainteresowanych udostępnieniem nieruchomości pod elektrownie wiatrowe
  Wyświetleń: 555
 1361. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  Wyświetleń: 553
 1362. Uchwała Nr LX/395/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 553
 1363. Zapraszamy 26 czerwca 2021 do Piątkowiska
  Wyświetleń: 553
 1364. Uchwała Nr LVIII/384/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 552
 1365. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2021 do 31.12.2021 r
  Wyświetleń: 552
 1366. 2022.06.27 - Porządek obrad LXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 550
 1367. 2023.01.02 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2023 r - projekt
  Wyświetleń: 549
 1368. Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 549
 1369. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.
  Wyświetleń: 548
 1370. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 548
 1371. 2022.02.08 - Zebranie Wiejskie Sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 547
 1372. 2022.03.04 - Informacje w zakresie zrealizowanych dotacji na działalnośc sportową w 2021 r.
  Wyświetleń: 547
 1373. Uchwała Nr LVIII/383/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 547
 1374. Uchwała Nr LX/396/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 547
 1375. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 545
 1376. Zapraszamy na koncert Krystyny Giżowskiej w GDK (19.09,2020)
  Wyświetleń: 545
 1377. 2022.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 544
 1378. Uchwała Nr LX/391/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 544
 1379. Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 544
 1380. 2022.02.28 - Protokoły głosowań z Sesji LVIII
  Wyświetleń: 542
 1381. Uchwała Nr LXI/404/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 542
 1382. OŚN.6220.06.13.2020/2021/2022 - Postanowienie
  Wyświetleń: 541
 1383. PO.ZUZ.5.4210.59.2022.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 541
 1384. Zapraszamy już dziś od 15 do Piątkowiska! (2021.06.26)
  Wyświetleń: 540
 1385. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 539
 1386. Uchwała Nr LIX/388/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024
  Wyświetleń: 537
 1387. Uchwała Nr LIX/389/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 537
 1388. 2022.07.21 - Przetag na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 535
 1389. 2023.06.28 - Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 535
 1390. GPB-I.747.9.2021.MM/MC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 535
 1391. Uchwała Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Wyświetleń: 535
 1392. 2022.03.14 - Protokoły głosowań z Sesji LIX
  Wyświetleń: 533
 1393. 2022.04.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXII
  Wyświetleń: 533
 1394. Uchwała Nr LXII/406/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 533
 1395. 2022.02.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 530
 1396. 2022.02.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 529
 1397. 2022.05.26 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 529
 1398. 2022.01.18 - Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 528
 1399. Opóźnienia w wywozie odpadów (4.9.2020)
  Wyświetleń: 528
 1400. 2022.05.23 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 527
 1401. Uchwała Nr LVIII/385/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 527
 1402. 2022.05.10 - Ogłoszenie wyników konsultacji
  Wyświetleń: 525
 1403. OŚN.6220.04.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 525
 1404. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 524
 1405. 2022.08.01 - Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 519
 1406. Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację
  Wyświetleń: 519
 1407. Podatki lokalne - 2024 r.
  Wyświetleń: 518
 1408. 2022.05.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 514
 1409. Pod biało-czerwoną - zdobądźmy maszt z flagą dla Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 513
 1410. 2022.04.29 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy.
  Wyświetleń: 512
 1411. Uchwała Nr LXIII/411/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 512
 1412. 2022.04.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 511
 1413. OŚN.6220.08.06.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 511
 1414. Uchwała Nr LXII/407/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 511
 1415. 18.05.2021 - Przerwa w dostawie energii do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 510
 1416. Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 510
 1417. Уроки польської мови для дітей, підлітків та дорослих/Lekcje j. polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Wyświetleń: 509
 1418. Uchwała Nr LXII/405/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 508
 1419. 2022.07.21 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 506
 1420. Uchwała Nr LXII/410/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 505
 1421. 2022.05.02 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 503
 1422. 4 czerwca 2021 r. urząd nieczynny
  Wyświetleń: 503
 1423. 2023.02.10 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie
  Wyświetleń: 502
 1424. NSP 2021 - Od 23 czerwca rachmistrzowie wychodzą w teren
  Wyświetleń: 502
 1425. PO.ZUZ.5.4210.280.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 502
 1426. Uchwała Nr LXII/409/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 502
 1427. Wymiana pojemników na metale i towrzywa sztuczne - lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 1428. 2022.11.08 - Program współpracy z NGO na 2023 r. - projekt
  Wyświetleń: 500
 1429. Informacja koła łowieckiego ZŁOM dot. zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 500
 1430. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 499
 1431. Uchwała Nr LXII/408/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 498
 1432. Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 496
 1433. 2022.11.25 - Sesja LXIX
  Wyświetleń: 495
 1434. Informacja Gminnego Biura Spisowego (1.10.2020 r.)
  Wyświetleń: 494
 1435. Uchwała Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 494
 1436. GPB-I.747.10.2022MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 493
 1437. OŚN.6220.01.2022 - Rozbudowa hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 493
 1438. Wydłużenie terminu zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 491
 1439. OŚN.6220.08.05.2021/2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 489
 1440. OS.6220.6.2021 - Zawiadomienie-Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic
  Wyświetleń: 488
 1441. Z.2280.8.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 488
 1442. PIWet.z 279/2022 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 486
 1443. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-01-2022 w sprawie wprowadzenia  zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pabianicach w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 486
 1444. 2022.03.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 483
 1445. 2022.04.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 483
 1446. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2023 r.
  Wyświetleń: 483
 1447. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 483
 1448. OŚN.6220.03.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 482
 1449. 2022.10.13 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 481
 1450. 2022.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 479
 1451. Uchwała Nr LXIII/414/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 478
 1452. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 478
 1453. PO.ZUZ.5.4210.1.2022.MB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną
  Wyświetleń: 477
 1454. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne
  Wyświetleń: 476
 1455. 2022.08.05 - Zaprszenie do złożenia oferty - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
  Wyświetleń: 475
 1456. Spisz się już dziś online w Spisie Ludności
  Wyświetleń: 475
 1457. 2022.05.30 - Protokoły głosowań z Sesji LXIII
  Wyświetleń: 472
 1458. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.06.24)
  Wyświetleń: 471
 1459. OŚN.6220.06.16.2020/2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 471
 1460. 2022.07.07 - Zawiadominie dot. właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej nr 108263E i 108261E w Górce Pabianickiej – na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 108262E,
  Wyświetleń: 470
 1461. OŚN.6220.08.08.2021/2022 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 470
 1462. Uchwała Nr LXIII/416/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 470
 1463. Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 468
 1464. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice.
  Wyświetleń: 467
 1465. Rejestracja uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 467
 1466. Потрібна порада, допомога-дзвони!/Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
  Wyświetleń: 467
 1467. Uchwała Nr LVI/373/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 465
 1468. 2022.06.02 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 464
 1469. 2022.04.28 - Informacje o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 463
 1470. Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!
  Wyświetleń: 463
 1471. Ogłoszenie Konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031
  Wyświetleń: 461
 1472. 2022.11.21 - Przetarg na remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia
  Wyświetleń: 457
 1473. 2022.08.02 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 456
 1474. 2022.11.28 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 456
 1475. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 455
 1476. Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy
  Wyświetleń: 454
 1477. Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 454
 1478. Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 454
 1479. 24.12.2021 - W wigilię Urząd Gminy czynny do 13:00
  Wyświetleń: 453
 1480. 2022.06.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 452
 1481. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 451
 1482. Obszarowa ocena jakości wody za 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 1483. Uchwała Nr LX/401/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 450
 1484. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 449
 1485. Uchwała Nr LXIII /412/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 449
 1486. Uchwała Nr LXIII/415/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 449
 1487. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lutmierskiej od. 31.08.2020 r.
  Wyświetleń: 449
 1488. Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 449
 1489. PO.ZUZ.5.4210.192.2022.MB - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 448
 1490. Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 448
 1491. Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 448
 1492. Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 448
 1493. Безкоштовні медичні огляди для громадян України/Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 448
 1494. OŚN.6220.01.05.2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 446
 1495. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 446
 1496. Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 446
 1497. Informacja o pracy kasy 30 i 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 445
 1498. Maseczki dla mieszkańców (10.04.2021)
  Wyświetleń: 443
 1499. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 443
 1500. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 443
 1501. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 443
 1502. Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
  Wyświetleń: 442
 1503. 2022.10.07 - Zaproszenie do złożenia oferty - Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia.
  Wyświetleń: 441
 1504. Budżet Gminy Pabianice w 2023 r.
  Wyświetleń: 439
 1505. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
  Wyświetleń: 439
 1506. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 439
 1507. Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet
  Wyświetleń: 439
 1508. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 439
 1509. Zmiana tras linii 260, 262 i 265 od 5 lipca 2021
  Wyświetleń: 439
 1510. 2022.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 438
 1511. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2023
  Wyświetleń: 438
 1512. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 438
 1513. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 437
 1514. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 437
 1515. 2 kwietnia 2021 r. Urząd czynny do godz.13:00
  Wyświetleń: 435
 1516. Przerwa w pracy PSZOK w lipcu
  Wyświetleń: 435
 1517. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 435
 1518. 2022.07.06 - Petycja w związaku z art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 433
 1519. Informacja o pracy Urzędu Gminy 15.04.2022 r.
  Wyświetleń: 430
 1520. Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie (09.06.2021)
  Wyświetleń: 429
 1521. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 429
 1522. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.6 - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 428
 1523. 2 maja 2022 Urząd Gminy w Pabianicach nieczynny
  Wyświetleń: 427
 1524. 2022.06.07 - Spotkanie z mieszkańcami Pawlikowic w sprawie rozbudowy dróg powiatowych
  Wyświetleń: 427
 1525. 2023.10.13 - Konkurs na stanowisko Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowie w Petrykozach
  Wyświetleń: 426
 1526. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.11 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
  Wyświetleń: 425
 1527. Postanowienie nr 1/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi z 13.01.2022 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 425
 1528. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 424
 1529. PO.ZUZ.5.4210.5.2022.MB - Informacja Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 424
 1530. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 424
 1531. 2023.03.28 - Przetarg na budowę ulicy Mosiężnej w Piątkowisku
  Wyświetleń: 423
 1532. GPB-I.747.15.2022.KKw/MK/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 421
 1533. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2022
  Wyświetleń: 421
 1534. OŚN.6220.01.02.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 420
 1535. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 420
 1536. 2022.08.29 - Porządek obrad LXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 419
 1537. Wygrajmy plac zabaw dla szkoły w Piątkowisku
  Wyświetleń: 419
 1538. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
  Wyświetleń: 418
 1539. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 418
 1540. Opaska bezpieczeństwa dla seniora.
  Wyświetleń: 417
 1541. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 417
 1542. 2022.08.22 - Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy
  Wyświetleń: 416
 1543. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 415
 1544. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 415
 1545. Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 414
 1546. 11.02.2022 r. - Awaria śmieciarki (Hermanów)
  Wyświetleń: 413
 1547. 17 czerwca 2022 r. Urząd Gminy nieczynny.
  Wyświetleń: 413
 1548. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 413
 1549. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 413
 1550. PO.ZUZ.5.4210.1041.2021.MC - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne
  Wyświetleń: 412
 1551. Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 412
 1552. 2022.06.07 - OŚN.6827.5.2022 - Informacja o nieruchomści przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 410
 1553. Nie spisałeś się jeszcze? Zadzwoń do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 409
 1554. 2022.06.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 408
 1555. Uchwała Nr LX/402/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM
  Wyświetleń: 408
 1556. Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 406
 1557. 2023.05.12 - Przetarg na Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 405
 1558. Dziś Urząd dla interesantów czynny do godz.13:30 (10.06.2021 r.)
  Wyświetleń: 399
 1559. Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 399
 1560. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 399
 1561. Zapraszamy na sprzątanie cmentarza w Wysieradzu.
  Wyświetleń: 398
 1562. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 398
 1563. 2023.03.02 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 397
 1564. PO.ZUZ.5.4210. 233.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 397
 1565. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 396
 1566. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-03-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 395
 1567. 2022.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 393
 1568. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.07.14)
  Wyświetleń: 393
 1569. Pismo Minister Klimatu dot. naboru kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej
  Wyświetleń: 393
 1570. Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
  Wyświetleń: 392
 1571. W51 rekomendowany jako wariant inwestorski przebiegu KDP
  Wyświetleń: 390
 1572. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 390
 1573. Uchwała Nr LX/403/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 388
 1574. Uchwała Nr LXIV/425/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 388
 1575. Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja (07.05.2021)
  Wyświetleń: 387
 1576. Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 387
 1577. 2022.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 386
 1578. 2022.10.12 - Porządek obrad LXVII sesja nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 385
 1579. Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach powołana w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
  Wyświetleń: 385
 1580. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 384
 1581. 2023.02.27 - Sesja LXXVI
  Wyświetleń: 383
 1582. 2022.08.09 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 382
 1583. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 382
 1584. 2023.01.30 - Sesja LXXIII
  Wyświetleń: 378
 1585. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2023
  Wyświetleń: 378
 1586. DLI-III.7621.36.2019.AW.47 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
  Wyświetleń: 377
 1587. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 373
 1588. Uwaga! Zmiana lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 372
 1589. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 371
 1590. Uchwała Nr LXIV/427/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 uchylająca uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 368
 1591. 2022.09.26 - Porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 367
 1592. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 365
 1593. 2022.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 363
 1594. Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - grupy EPI mogą starać się o wsparcie
  Wyświetleń: 363
 1595. 2023.09.15 - Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pod nazwą: “Budowa przedszkola gminnego w Żytowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  Wyświetleń: 362
 1596. Uchwała Nr LXIV/423/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 361
 1597. Nowe taryfy opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków
  Wyświetleń: 359
 1598. Z.7100.6.2022 - Informacja Nadleśnictwa Kolumna
  Wyświetleń: 359
 1599. Uchwała Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 358
 1600. Uchwała Nr LXIV/420/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działek nr ew. 404/7 i 405/9 obręb ………
  Wyświetleń: 357
 1601. Zarządzenia Wójta Gminy - 2024 r.
  Wyświetleń: 357
 1602. Od 22.04 można rejestrować kody w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań! Spisz się online i graj o samochód na https://loteria.spis.gov.pl!
  Wyświetleń: 356
 1603. 2022.12.28 - Sesja LXXI
  Wyświetleń: 355
 1604. Uchwała Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 355
 1605. Uchwała Nr LXVI/443/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej
  Wyświetleń: 354
 1606. 2023.11.30 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Pabianice
  Wyświetleń: 351
 1607. 2022.10.24 - Porządek obrad LXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 350
 1608. Uchwała Nr LXIV/424/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 350
 1609. 2022.06.27 - Protokoły głosowań z Sesji LXIV
  Wyświetleń: 349
 1610. GPB-I.747.15.2022 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 349
 1611. IA-II.7820.8.2015.IK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 348
 1612. Urząd nieczynny 7 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 348
 1613. Uchwała Nr LXIV/418/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok
  Wyświetleń: 346
 1614. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 346
 1615. Trwa spis powszechny - Spisz się online już dziś!!!
  Wyświetleń: 344
 1616. GKIII.7430.10.2022.AS.AM - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 343
 1617. Uchwała Nr LXIV/419/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 343
 1618. GPB-I.747.13.2022.MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 342
 1619. OŚN.6220.04.06.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 341
 1620. 2022.11.23 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2023 roku oraz w 2024 roku
  Wyświetleń: 340
 1621. Uchwała Nr LXIV/417/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 340
 1622. Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 338
 1623. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2022/2023
  Wyświetleń: 334
 1624. 2023.02.27 - Porządek obrad LXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 330
 1625. Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 329
 1626. 2024.03.04 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach wzywające zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 327
 1627. Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 326
 1628. 2023.09.21 - Przetarg na budowę placów zabaw w miejscowości Kudrowice i Porszewice
  Wyświetleń: 321
 1629. OŚN.6220.01.07.2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 319
 1630. 2023.03.03 - Przetarg na budowę ulicy Mosiężnej w Piątkowisku
  Wyświetleń: 316
 1631. 2024.02.12 - Obwieszcze Wójta Gminy Pabianice - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 316
 1632. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 315
 1633. Uchwała Nr LXVI/444/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 314
 1634. Zapytanie ofertowe - Promocja projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 314
 1635. Uchwała Nr LXXXVI/558/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o objęcie dwudziestu drzew w Porszewicach ochroną prawną jako pomniki przyrody
  Wyświetleń: 312
 1636. OŚN.6220.01.08.2022 - Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia jako strony do toczącego się postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 311
 1637. 2024.06.09 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 309
 1638. Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenie terminów polowania zbiorowego w listopadzie.
  Wyświetleń: 309
 1639. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2022
  Wyświetleń: 309
 1640. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 305
 1641. 2022.09.14 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 304
 1642. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 303
 1643. 2022.09.07 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
  Wyświetleń: 302
 1644. Zarządzenie Nr 187/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 299
 1645. 2022.09.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 294
 1646. Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
  Wyświetleń: 294
 1647. 2022.10.04 - Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/444/2022 z dnia 26 września 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 293
 1648. Nie czekaj, złóż deklarację do CEEB, masz czas tylko do końca czerwca!
  Wyświetleń: 293
 1649. 2023.03.27 - Sesja LXXVIII
  Wyświetleń: 291
 1650. Archiwum konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 291
 1651. Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 01-09-2022 w sprawie dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 289
 1652. Zebrania sołeckie: Bychlew, Hermanów, Kudrowice, Świątniki, Wola Żytowska, Porszewice, Piątkowisko, Okołowice
  Wyświetleń: 289
 1653. 2024.04.10 - Nabór na wolne stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 288
 1654. OŚN.6220.03.11.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 283
 1655. 2022.09.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 281
 1656. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2022
  Wyświetleń: 281
 1657. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 280
 1658. OŚN.6220.04.07.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z charakterystyką przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 280
 1659. 2023.01.09 - Sesja LXXII
  Wyświetleń: 279
 1660. Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 279
 1661. 2022.09.20 - III Tura konsultacji przebiegu KDP
  Wyświetleń: 278
 1662. Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 278
 1663. Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 277
 1664. PO.ZUZ.5.4210.273.2022.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 276
 1665. Uwaga! Ostrzeżenie przed osobami oferującymi pozsyskanie dotacji do instalacji fotowoltaicznych z Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 276
 1666. 2022.09.21 - Zebranie sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 275
 1667. 2022.10.24 - Sesja LXVIII
  Wyświetleń: 275
 1668. 2022.08.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 274
 1669. Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 274
 1670. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 273
 1671. 2022.11.25 - Porządek obrad LXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 272
 1672. Budżet Gminy Pabianice w 2024 r.
  Wyświetleń: 272
 1673. Zarządzenie Nr 185/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 272
 1674. 2022.02.09 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II o granicach obwodu i siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 271
 1675. 2023.08.28 - Sesja LXXXIV
  Wyświetleń: 271
 1676. Uchwała Nr LXV/431/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 271
 1677. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
  Wyświetleń: 270
 1678. Uchwała Nr LXIV/430/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 270
 1679. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 268
 1680. Zgłoś zapotrzebowanie na węgiel
  Wyświetleń: 268
 1681. Uchwała Nr LXIV/428/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 267
 1682. 2023.03.27 - Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 266
 1683. Uchwała Nr LXV/435/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 266
 1684. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 1685. 2022.11.14 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 265
 1686. 2023.01.10 - Informacja Wójta Gminy Pabianice o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 265
 1687. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2023 r.
  Wyświetleń: 265
 1688. PO.ZUZ.5.4210.652.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 264
 1689. Uchwała Nr LXIX/463/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  Wyświetleń: 264
 1690. 2022.09.27 - Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 263
 1691. Uchwała Nr LXV/434/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 263
 1692. Uchwała Nr LXV/437/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 263
 1693. Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 262
 1694. Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 262
 1695. Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek: sprawdź, gdzie będzie można dostarczyć owoce
  Wyświetleń: 261
 1696. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 260
 1697. 2022.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 260
 1698. 2022.09.19 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 260
 1699. Uchwała Nr LXIV/426/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 260
 1700. Uchwała Nr LXV/432/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 260
 1701. Uchwała Nr LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 260
 1702. Zebrania sołeckie: Górka Pabianicka, Pawlikowice, Rydzyny
  Wyświetleń: 260
 1703. Uchwała Nr LXIV/429/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 259
 1704. Uchwała Nr LXV/439/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 259
 1705. Dotacje do wymiany źródeł ciepła - wyniki naboru do 7 czerwca
  Wyświetleń: 257
 1706. Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 257
 1707. GPB-II.7840.172.2022.AS/WM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 256
 1708. Uchwała Nr LXV/436/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1709. Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1710. Zebranie sołeckie: Terenin
  Wyświetleń: 255
 1711. 2022.12.12 - Sesja LXX
  Wyświetleń: 254
 1712. Uchwała Nr LXV/438/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 254
 1713. Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 254
 1714. 2023.06.26 - Sesja LXXXII
  Wyświetleń: 253
 1715. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 253
 1716. 2022.10.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 252
 1717. Zarządzenie Nr 160/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 252
 1718. Zebrania sołeckie: Szynkielew, Petrykozy
  Wyświetleń: 252
 1719. Zebranie sołeckie: Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 252
 1720. 2022.10.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 251
 1721. 2023.09.26 - Sesja LXXXVI
  Wyświetleń: 251
 1722. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice - 2022.12.05
  Wyświetleń: 251
 1723. Uchwała Nr LXVI/448/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 251
 1724. Zebranie sołeckie: Konin, Majówka
  Wyświetleń: 250
 1725. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r
  Wyświetleń: 248
 1726. Zebranie sołeckie: Gorzew
  Wyświetleń: 248
 1727. Do 15 listopada można zgłaszać uwagi do przebiegu KDP
  Wyświetleń: 247
 1728. Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 247
 1729. 2023.11.28 - Sesja LXXXIX
  Wyświetleń: 246
 1730. Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1731. 2022.10.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 245
 1732. 2023.01.10 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2023 roku
  Wyświetleń: 245
 1733. 2023.12.20 - Zebranie sołectwa Piątkowisko
  Wyświetleń: 245
 1734. OSN.6220.08.10.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 245
 1735. Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 245
 1736. 2022.10.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 244
 1737. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
  Wyświetleń: 244
 1738. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 37/2022, 38/2022, 40/2022
  Wyświetleń: 243
 1739. Uchwała Nr LXXX/517/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.
  Wyświetleń: 242
 1740. Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1741. 2022.12.12 - Porządek obrad LXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 241
 1742. 2023.02.08 - Porządek obrad LXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 240
 1743. Miejsca dystrybucji jodku potasu
  Wyświetleń: 240
 1744. PO.ZUZ.5.4210.625.2022.AP Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 240
 1745. Uchwała Nr LXV/433/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 239
 1746. 2023.01.09 - Porządek obrad LXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 238
 1747. OŚN.6220.03.10.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 238
 1748. Uchwała Nr LXVI/447/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 237
 1749. 2022.08.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXV
  Wyświetleń: 236
 1750. 2022.10.12 - Sesja LXVII
  Wyświetleń: 236
 1751. 2022.12.28 - Porządek obrad LXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 236
 1752. Zarządzenie Nr 163/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 234
 1753. Piknik rodzinny w Świątnikach już w najbliższą sobotę
  Wyświetleń: 233
 1754. Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 232
 1755. Informacja o pracy Urzędu 31 października 2022 r.
  Wyświetleń: 230
 1756. Uchwała Nr LXVI/445/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 230
 1757. Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-03-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 228
 1758. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r.
  Wyświetleń: 227
 1759. 2023.09.22 - Przetarg na odbieranie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2024 r. do31.12.2025 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady
  Wyświetleń: 226
 1760. 2023.10.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 225
 1761. Uchwała Nr LXVI/446/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 225
 1762. Uchwała Nr LXVI/451/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 225
 1763. Uchwała Nr LXVI/450/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 224
 1764. Uchwała Nr LXXVIII/510/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-03-2023 zmieniająca Uchwałę Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 222
 1765. 2022.12.05 - Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
  Wyświetleń: 221
 1766. Bilanse za 2022 r.
  Wyświetleń: 221
 1767. 2023.02.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę elementów infrastruktury IT w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 218
 1768. 2022.10.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 217
 1769. 2022.11.08 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 217
 1770. Protokół ze spotkania z mieszkańcami sołectwa Okołowice z dnia 8 sierpnia 2022 r. w temacie konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 217
 1771. Problemy z przymarzaniem bioodpadów.
  Wyświetleń: 214
 1772. Uchwała Nr LXXXVI/501/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 214
 1773. Sprawozdania budżetowe za 2023 r.
  Wyświetleń: 213
 1774. 2023.06.07 - Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia
  Wyświetleń: 212
 1775. Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 212
 1776. Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe
  Wyświetleń: 211
 1777. Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 211
 1778. 2022.11.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 208
 1779. Zarządzenie Nr 168/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1780. Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 206
 1781. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 205
 1782. 2022.11.14 - Aktualizacja dotacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 204
 1783. Uchwała Nr LXVIII/461/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Pabianice oraz naruszenie przez urzędników administracji publicznej zasady praworządności
  Wyświetleń: 204
 1784. Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1785. 2022.09.26 - Protokoły głosowań z Sesji LXVI
  Wyświetleń: 203
 1786. 2023.02.08 - Sesja LXXIV
  Wyświetleń: 203
 1787. 2022.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 202
 1788. Zarządzenie Nr 169/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1789. 2023.02.20 - Porządek obrad LXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 201
 1790. 2023.06.22 - Przetarg na utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 201
 1791. Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1792. Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1793. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na zapewnieniu opieki lekarsko - weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu Gminy Pabianice w 2023 r.
  Wyświetleń: 199
 1794. 2023.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 199
 1795. Uchwała Nr LXVI/449/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1796. Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1797. 2023.01.30 - Porządek obrad LXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 197
 1798. Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1799. Zgłoszenie obiektu kwalifikującego się jako pomnik przyrody
  Wyświetleń: 197
 1800. 2022.11.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 196
 1801. Uchwała Nr LXVIII/459/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 196
 1802. 2022.11.15 - Ogłoszenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/443/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej
  Wyświetleń: 195
 1803. 2023.01.10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 195
 1804. OŚN.6220.03.12.2022 - Postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji OŚN.6220.03.11.2022
  Wyświetleń: 195
 1805. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2023 roku - podział środków
  Wyświetleń: 195
 1806. 2024.02.05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatego przekazania
  Wyświetleń: 194
 1807. Uchwała Nr LXXXVII/566/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-10-2023 w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
  Wyświetleń: 194
 1808. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczenie całodobowej usługi w zakresie wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych, zwierząt bezdomnych i wolno żyjących, które uczestniczyły w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Pabianice z wyłączeniem odcinków dróg ekspresowych S8 i S14 w 2023 r.
  Wyświetleń: 193
 1809. OŚN.6220.11.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w jadwininie
  Wyświetleń: 193
 1810. Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 193
 1811. Uchwała Nr LXXI/481/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 191
 1812. 2022.10.24 - Protokoły głosowań z Sesji LXVIII
  Wyświetleń: 190
 1813. Uchwała Nr LXVI/454/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Pabianickiego
  Wyświetleń: 190
 1814. Uchwała Nr LXVIII/458/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice"
  Wyświetleń: 189
 1815. 2023.01.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 188
 1816. 2023.10.12 - Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń na potrzeby doposażenia miejsc rekreacji (place zabaw, siłowni plenerowych) na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 188
 1817. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2023/2024
  Wyświetleń: 188
 1818. OŚN.6220.08.17.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 188
 1819. Uchwała Nr LXVII/455/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1820. Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1821. Zarządzenie Nr 201/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1822. 2023.03.10 - Porządek obrad LXXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 187
 1823. GPB-II.7840.172.2022.AS/WM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 187
 1824. Uchwała Nr LXVII/456/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 187
 1825. Uchwała Nr LXVII/457/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 187
 1826. Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1827. Zarządzenie Nr 183/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1828. Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1829. Zarządzenie Nr 211/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1830. 2023.07.04 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 186
 1831. Z.7320.10.2022 - Zgłoszenie terminu polowania zbiorowego grudzień - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 186
 1832. Zarządzenie Nr 190/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 186
 1833. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Pabianice w roku 2023 r.
  Wyświetleń: 185
 1834. Zarządzenie Nr 214/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 1835. 2023.07.17 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym w 2023/2024
  Wyświetleń: 184
 1836. Uchwała Nr LXVI/452/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2023 r.
  Wyświetleń: 184
 1837. Uchwała Nr LXV/440/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 183
 1838. Zarządzenie Nr 180/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 182
 1839. 2023.09.28 - Zebranie wiejskie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 181
 1840. Uchwała Nr LXVIII/460/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1841. Uchwała Nr LXXI/479/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1842. 2024.03.14 - OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 180
 1843. OŚN.6220.01.12.2022/2023 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurwo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie
  Wyświetleń: 180
 1844. Uchwała Nr LXIX/462/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 r.
  Wyświetleń: 180
 1845. Zarządzenie Nr 191/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1846. Zarządzenie Nr 210/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1847. 2022.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 179
 1848. Zarządzenie Nr 213/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1849. 2023.04.17 - Porządek obrad LXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 178
 1850. 2023.07.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 178
 1851. Zarządzenie Nr 196/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 178
 1852. 2023.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 177
 1853. Uchwała Nr LXIX/464/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2023 r.
  Wyświetleń: 177
 1854. Zarządzenie Nr 194/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1855. 2024.03.14 - POSTANOWIENIE NR 338/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 176
 1856. 2022.10.12 - Protokoły głosowań z Sesji LXVII
  Wyświetleń: 175
 1857. Zarządzenie Nr 193/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1858. 2023.02.20 - Sesja LXXV
  Wyświetleń: 174
 1859. 2023.03.10 - Sesja LXXVII
  Wyświetleń: 174
 1860. Uchwała Nr LXIX/470/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1861. Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1862. 2022.11.25 - Protokoły głosowań z Sesji LXIX
  Wyświetleń: 172
 1863. 2023.04.28 - Porządek obrad LXXX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 171
 1864. OŚN.6220.01.11.2022 - Obwieszczenieo możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 171
 1865. 2022.10.26 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu znak: PO.RUZ.4210.411.2021.BS.24 o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 170
 1866. Informacja o pracy Urzędu Gminy i PSZOK w dniach 2 i 4 maja 2024.
  Wyświetleń: 170
 1867. Uchwała Nr LXIX/465/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  Wyświetleń: 170
 1868. Uchwała Nr LXIX/469/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
  Wyświetleń: 170
 1869. Uchwała Nr LXV/442/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 170
 1870. Zarządzenie Nr 171/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1871. 2023.10.04 - Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z motażem urzadzeń na potrzeby doposażenia miejsc rekreacji na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 167
 1872. Uchwała Nr LXIX/468/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 167
 1873. Uchwała Nr LXXIII/490/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 166
 1874. 2023.01.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 165
 1875. 2023.05.29 - Porządek obrad LXXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 164
 1876. Ostatnie chwile na zakup węgla od Gminy
  Wyświetleń: 164
 1877. Uchwała Nr LXIX/467/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 164
 1878. Zarządzenie Nr 206/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1879. Uchwała Nr LXXVI/500/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 163
 1880. 2023.05.29 - Sesja LXXXI
  Wyświetleń: 162
 1881. 2023.09.22 - Postanowienie Nr 269/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 162
 1882. OŚN.6220.08.11.2021/2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 162
 1883. 2023.12.28 - Sesja XCI
  Wyświetleń: 161
 1884. Bezpłatny transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 161
 1885. Uchwała Nr LXIX/466/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 160
 1886. Uchwała Nr LXV/441/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030