Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 82683Luty: 21835Marzec: 20327Kwiecień: 23306Maj: 15954Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 39926Luty: 65609Marzec: 72013Kwiecień: 53809Maj: 73528Czerwiec: 40262
Lipiec: 24100Sierpień: 33829Wrzesień: 24814Październik: 27748Listopad: 40805Grudzień: 30982
Rok 2022
Styczeń: 54080Luty: 53871Marzec: 61664Kwiecień: 61124Maj: 54300Czerwiec: 210568
Lipiec: 57679Sierpień: 201637Wrzesień: 64460Październik: 71597Listopad: 82533Grudzień: 71723
Rok 2021
Styczeń: 39419Luty: 40588Marzec: 45135Kwiecień: 52530Maj: 63282Czerwiec: 56381
Lipiec: 115703Sierpień: 47386Wrzesień: 36806Październik: 140446Listopad: 48754Grudzień: 170906
Rok 2020
Styczeń: 104606Luty: 97722Marzec: 114395Kwiecień: 134240Maj: 174431Czerwiec: 148163
Lipiec: 58217Sierpień: 49482Wrzesień: 36772Październik: 49375Listopad: 51721Grudzień: 41396
Rok 2019
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 34Listopad: 130Grudzień: 18307
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 938619
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 58674
 3. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 50758
 4. Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat, kalendarze odbioru
  Wyświetleń: 47274
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 35148
 6. Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 24456
 7. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 20325
 8. Zamówienia do 130 tys. złotych
  Wyświetleń: 18734
 9. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 17130
 10. Kadencja 2018-2023 - Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16016
 11. Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 14612
 12. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 14294
 13. Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 14233
 14. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 13040
 15. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 12525
 16. Wykaz sołectw Gminy Pabianice oraz dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 11964
 17. Skład Rady Gminy Pabianice - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 11355
 18. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 r.
  Wyświetleń: 10525
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9617
 20. Gospodarka odpadami - formularze
  Wyświetleń: 9463
 21. Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 9424
 22. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 9398
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9235
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8513
 25. Informacje o planowanych sesjach
  Wyświetleń: 8265
 26. Petycje
  Wyświetleń: 7861
 27. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 7671
 28. Rejestr umów
  Wyświetleń: 7669
 29. Opłata adiacencka
  Wyświetleń: 7654
 30. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 7550
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 7533
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7007
 33. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Wodociągi i kanalizacja
  Wyświetleń: 6873
 34. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 6852
 35. Łowiectwo
  Wyświetleń: 6850
 36. Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna
  Wyświetleń: 6807
 37. Podatki lokalne - 2020 r.
  Wyświetleń: 6786
 38. Protokoły z sesji Rady Gminy Pabianice - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 6684
 39. Budżet Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 6625
 40. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 6303
 41. Transmisje obrad sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 6268
 42. Zarządzenia Wójta Gminy - 2021 r.
  Wyświetleń: 6241
 43. Formularze dla radnych
  Wyświetleń: 6040
 44. 2018.11.28 - Sesja II
  Wyświetleń: 6017
 45. Bilanse
  Wyświetleń: 5917
 46. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5904
 47. Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5845
 48. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 5835
 49. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5826
 50. Jednostki organizacyjne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 5681
 51. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 5598
 52. Wykaz podmiotów odbierających odpady z terenu gminy Pabianice
  Wyświetleń: 5515
 53. Komisja Gospodarczo-Finansowa - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5402
 54. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 5398
 55. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 5373
 56. Załatwianie sprawe w Urzędzie Gminy - Ochrona środowiska i leśnictwo
  Wyświetleń: 5352
 57. Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5321
 58. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5293
 59. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Podatki lokalne
  Wyświetleń: 5269
 60. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5245
 61. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Gospodarki gruntami
  Wyświetleń: 5214
 62. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5157
 63. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Drogi
  Wyświetleń: 5056
 64. Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5016
 65. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4969
 66. Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4944
 67. 2024.04.07 - Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 4934
 68. 2018.12.28 - Sesja IV
  Wyświetleń: 4896
 69. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 4858
 70. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu
  Wyświetleń: 4817
 71. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4788
 72. 2019.12.19 - Sesja XXI
  Wyświetleń: 4730
 73. Podatki lokalne - 2021 r.
  Wyświetleń: 4697
 74. 2019.10.28 - Sesja XVII
  Wyświetleń: 4685
 75. 2019.09.30 - Sesja XV
  Wyświetleń: 4660
 76. 2019.03.25 - Sesja VII
  Wyświetleń: 4655
 77. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4616
 78. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4603
 79. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Oświata
  Wyświetleń: 4594
 80. 2019.06.29 - Sesja XII
  Wyświetleń: 4564
 81. OŚN.6220.02.2020 - Postępowanie dotyczące eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I
  Wyświetleń: 4400
 82. 2020.02.24 - Sesja XXV
  Wyświetleń: 4377
 83. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 4286
 84. Nabór wniosków na wymianę palenisk węglowych - 2020 r.
  Wyświetleń: 4261
 85. Dokumenty związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 4171
 86. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2020 r.
  Wyświetleń: 4136
 87. Zarządzenia Wójta Gminy - 2022 r.
  Wyświetleń: 4119
 88. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4113
 89. 2020.06.10 - Sesja XXIX
  Wyświetleń: 4042
 90. Informacje o udzielonej pomocy publicznej
  Wyświetleń: 3961
 91. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 3955
 92. Komunikacja
  Wyświetleń: 3937
 93. Raporty o stanie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3928
 94. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3805
 95. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2020 r.
  Wyświetleń: 3788
 96. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3635
 97. 2020.07.09 - Sesja XXXI
  Wyświetleń: 3590
 98. Ewidencje i rejestry
  Wyświetleń: 3577
 99. 2018.11.21 - Sesja I
  Wyświetleń: 3510
 100. 2021.07.26 - Informacja o naborze uzupełniającym do udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 3471
 101. 2020.05.14 - Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 3462
 102. 2019.05.27 - Sesja X
  Wyświetleń: 3449
 103. 2020.10.15 - Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz lista rezerwowa
  Wyświetleń: 3437
 104. 2018.12.13 - Sesja III
  Wyświetleń: 3367
 105. 2019.01.28 - Sesja V
  Wyświetleń: 3366
 106. Sprawozdania budżetowe przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 3340
 107. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2020 r.
  Wyświetleń: 3331
 108. 2020.05.12 - Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych
  Wyświetleń: 3299
 109. Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji
  Wyświetleń: 3288
 110. 2019.02.28 - Sesja VI
  Wyświetleń: 3246
 111. Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3237
 112. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 3228
 113. 2021.02.26 - Sesja XLII
  Wyświetleń: 3215
 114. Ustalenie numeru porządkowego (adresu)
  Wyświetleń: 3214
 115. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
  Wyświetleń: 3198
 116. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3177
 117. Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów
  Wyświetleń: 3163
 118. 2020.03.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 3073
 119. 2019.05.16 - Sesja IX
  Wyświetleń: 3069
 120. 2019.04.25 - Sesja VIII
  Wyświetleń: 3029
 121. 2020.02.24 - Wyniki konsultacji nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 3018
 122. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 2987
 123. 2020.01.02 - Konsultacje nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 2985
 124. 2019.11.25 - Sesja XIX
  Wyświetleń: 2976
 125. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
  Wyświetleń: 2959
 126. 2020.01.09 - Sesja XXIII
  Wyświetleń: 2952
 127. Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały.
  Wyświetleń: 2924
 128. Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2888
 129. 2021.03.30 - Sesja XLIII
  Wyświetleń: 2872
 130. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje
  Wyświetleń: 2828
 131. 2020.03.06 - Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21
  Wyświetleń: 2816
 132. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2813
 133. 2019.12.04 - Sesja XX
  Wyświetleń: 2800
 134. 2020.03.06 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I
  Wyświetleń: 2793
 135. 2020.06.15 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2785
 136. Połączone komisje Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2783
 137. Budżet Gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 2777
 138. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2775
 139. 2020.06.25 - Sesja XXX
  Wyświetleń: 2773
 140. Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2763
 141. 2019.06.13 - Sesja XI
  Wyświetleń: 2729
 142. Bilanse za 2018 r.
  Wyświetleń: 2722
 143. Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji
  Wyświetleń: 2667
 144. 2019.10.31 - Sesja XVIII
  Wyświetleń: 2666
 145. OŚN.6220.02.02.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2660
 146. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2653
 147. Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2646
 148. 2019.09.03 - Sesja XIV
  Wyświetleń: 2616
 149. Strategia rozwoju Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2613
 150. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie Rzeczyspolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2570
 151. Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ...
  Wyświetleń: 2565
 152. Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzi
  Wyświetleń: 2559
 153. Wniosek o udostępnienie danych: z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru pesel
  Wyświetleń: 2533
 154. 2019.12.11 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Uługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 2502
 155. Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla
  Wyświetleń: 2494
 156. 2019.12.20 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2474
 157. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 2473
 158. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 2472
 159. 2020.03.17 - Zapytanie ofertowe na opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2470
 160. Budżet Gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 2470
 161. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 2466
 162. Ulga żołnierska w podatku rolnym
  Wyświetleń: 2463
 163. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 2454
 164. Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2452
 165. Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2444
 166. 2020.02.17 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2436
 167. 2020.03.23 - Sesja XXVI
  Wyświetleń: 2432
 168. 2019.10.17 - Sesja XVI
  Wyświetleń: 2423
 169. Sprawozdania budżetowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2420
 170. 2019.12.30 - Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2415
 171. 2020.01.24 - Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2401
 172. 2019.12.05 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2394
 173. 2020.01.24 - Sesja XXIV
  Wyświetleń: 2389
 174. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2383
 175. Wydanie zgody na budowę zjazdu
  Wyświetleń: 2380
 176. 2022.04.10 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2375
 177. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 2371
 178. 2020.01.09 - Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2370
 179. 2020.03.12 - Informacja o zmianie treści otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 2370
 180. 2020.01.30 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku - Trasa nr 3
  Wyświetleń: 2368
 181. 2019.12.05 - Zapytanie ofertowe dot. zadania "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2020"
  Wyświetleń: 2364
 182. Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2362
 183. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2359
 184. Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2356
 185. 2019.12.19 - Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2343
 186. Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2340
 187. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2340
 188. Podatki lokalne - 2022 r.
  Wyświetleń: 2330
 189. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2323
 190. Bilanse za 2019 r.
  Wyświetleń: 2314
 191. Formularz zapotrzebowania na węgiel
  Wyświetleń: 2313
 192. 2019.12.20 - Koło Łowieckie Złom - inf. o polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 2311
 193. 2019.08.02 - Sesja XIII
  Wyświetleń: 2310
 194. 2020.02.27 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2301
 195. 2020.01.10 - Informacja o przyznanych dotacjach na zadanie: sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2300
 196. Uchwała Nr XXXIII/240/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2295
 197. 2021.06.29 - Sesja XLVII
  Wyświetleń: 2292
 198. 2020.10.14 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 2290
 199. Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2287
 200. Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2286
 201. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  Wyświetleń: 2262
 202. Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2258
 203. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2251
 204. OŚN.6220.02.07.2020 - Decyzja nr 02/2020
  Wyświetleń: 2244
 205. 2020.02.14 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 2238
 206. Budżet Gminy Pabianice w 2021 r.
  Wyświetleń: 2235
 207. Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2235
 208. 2020.02.24 - Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2231
 209. 2019.11.08 - Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego
  Wyświetleń: 2230
 210. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2220
 211. 2019.12.30 - Sesja XXII
  Wyświetleń: 2218
 212. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 2213
 213. Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje
  Wyświetleń: 2212
 214. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2019/2020
  Wyświetleń: 2210
 215. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2209
 216. 2020.02.21 - Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019
  Wyświetleń: 2205
 217. 2021.02.01 - Nabór Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2204
 218. 2020.04.10 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 2202
 219. 2019.12.04 - Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2191
 220. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 2191
 221. 2020.10.28 - Sesja XXXV
  Wyświetleń: 2182
 222. SKO.4176.1.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
  Wyświetleń: 2174
 223. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2174
 224. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2172
 225. Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
  Wyświetleń: 2171
 226. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2170
 227. 2021.09.07 - Informacja o naborze - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2166
 228. OŚN.6220.01.2020 - Decyzja nr 2/2020
  Wyświetleń: 2163
 229. 2019.12.12 - Zamówienie z wolnej ręki: Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2160
 230. Dotacje dla mieszkańców
  Wyświetleń: 2155
 231. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 2154
 232. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 2150
 233. Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 2147
 234. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2146
 235. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2142
 236. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 2141
 237. 2020.05.25 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 2125
 238. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 2124
 239. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 2119
 240. 2020.05.25 - Sesja XXVIII
  Wyświetleń: 2101
 241. 2020.07.23 - Sesja XXXII
  Wyświetleń: 2094
 242. Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2092
 243. Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2091
 244. Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2085
 245. 2021.01.29 - Sesja XL
  Wyświetleń: 2079
 246. 2020.03.02 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2019
  Wyświetleń: 2076
 247. 2020.12.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021
  Wyświetleń: 2075
 248. 2020.04.08 - Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2070
 249. 2020.12.21 - Sesja XXXIX
  Wyświetleń: 2060
 250. OŚN.6220.01.01.2020 - wydobywanie kopaliny ze złoża Porszewice II
  Wyświetleń: 2054
 251. Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2051
 252. Zaproszenie na spotkanie podsumowujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
  Wyświetleń: 2050
 253. Uchwała Nr VI /59/ 2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 2042
 254. 2020.08.28 - Przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rydzyny
  Wyświetleń: 2040
 255. 2020.02.19 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 2039
 256. 2020.05.25 - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2027
 257. OŚN.6220.02.06.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2021
 258. Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2015
 259. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 2013
 260. 2019.12.17 - Ogłoszenie o w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2006
 261. Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 2006
 262. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 1999
 263. 2021.10.14 - Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1997
 264. Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1992
 265. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1989
 266. 2020.11.03 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15
  Wyświetleń: 1986
 267. 2021.02.16 - Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1986
 268. Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1986
 269. 2021.12.20 - Sesja LVI
  Wyświetleń: 1978
 270. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1977
 271. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ...
  Wyświetleń: 1977
 272. Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 1976
 273. 2020.03.26 - Wyjaśnienie PKW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (ZPOW-571-32/20)
  Wyświetleń: 1971
 274. OŚN.6220.02.06.2019 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1970
 275. 2020.02.19 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1967
 276. OŚN.6220.01.05.2020 - Decyzja nr 1/2020 r. z 25 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1967
 277. Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1966
 278. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ...
  Wyświetleń: 1964
 279. 2020.04.03 - Stop zagrożeniem zdrowia i życia
  Wyświetleń: 1960
 280. 2020.02.10 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Wyświetleń: 1946
 281. Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1946
 282. Zarządzenie 118/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-11-2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom na terenie nowo...
  Wyświetleń: 1940
 283. 2021.02.18 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1934
 284. OŚN.6220.01.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1933
 285. 2021.02.22 - Sesja XLI
  Wyświetleń: 1932
 286. 2020.01.09 - Obwieszczenie WOOŚ.420.51.2018.MOl.44
  Wyświetleń: 1930
 287. Uchwała nr XXI/166/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych
  Wyświetleń: 1921
 288. OŚN.6220.02.2019 - Powiększenie bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego - piasku - Okołowice II
  Wyświetleń: 1920
 289. Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1918
 290. Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1916
 291. OŚN.6220.01.05.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji
  Wyświetleń: 1908
 292. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1906
 293. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 1905
 294. Uchwała Nr XXI/172/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony ...
  Wyświetleń: 1903
 295. 2019.11.15 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1901
 296. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 1895
 297. Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1894
 298. 2020.02.10 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi dot. propozycji zmian siedzib komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1890
 299. 2021.03.03 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1890
 300. 2019.11.26 - Obwieszczenie RDOŚ dot. przebudowy sieci gazowej
  Wyświetleń: 1889
 301. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1888
 302. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn ...
  Wyświetleń: 1886
 303. Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 1885
 304. 2020.04.15 - Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1880
 305. 2020.09.28 - Sesja XXXIV
  Wyświetleń: 1879
 306. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1878
 307. Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1878
 308. Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy
  Wyświetleń: 1876
 309. Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1873
 310. 2020.08.31 - Sesja XXXIII
  Wyświetleń: 1870
 311. 2020.11.26 - Sesja XXXVI
  Wyświetleń: 1869
 312. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru ...
  Wyświetleń: 1868
 313. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2019 do 31.12.2019 r
  Wyświetleń: 1865
 314. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2021 r.
  Wyświetleń: 1864
 315. 2020.09.18 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1861
 316. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1860
 317. Uchwała Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1860
 318. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych ...
  Wyświetleń: 1858
 319. Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za ...
  Wyświetleń: 1846
 320. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1845
 321. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1840
 322. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom ...
  Wyświetleń: 1840
 323. Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1840
 324. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1839
 325. Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 1837
 326. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1833
 327. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
  Wyświetleń: 1832
 328. Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 1829
 329. Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1827
 330. Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 1823
 331. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 1822
 332. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1818
 333. 2020.02.19 - Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1817
 334. Uchwała nr IV/032/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we
  Wyświetleń: 1815
 335. Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1815
 336. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1811
 337. 2020.02.28 - WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach
  Wyświetleń: 1806
 338. 2020.07.17 - Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1805
 339. 2020.12.02 - Sesja XXXVII
  Wyświetleń: 1805
 340. 2021.04.23 - Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane, Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga
  Wyświetleń: 1803
 341. Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1803
 342. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1801
 343. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1801
 344. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie mian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1798
 345. Uchwała nr XXI/167/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1798
 346. Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1793
 347. Uchwała nr IV/041/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1791
 348. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 1789
 349. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1788
 350. Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1788
 351. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1787
 352. Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
  Wyświetleń: 1783
 353. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1781
 354. Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej przez wieś Pawlikowice
  Wyświetleń: 1780
 355. Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadaniadoradztwa metodycznego.
  Wyświetleń: 1780
 356. 2019.11.25 - Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1775
 357. Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1775
 358. Uchwała Nr XXI/170/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1771
 359. Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa ...
  Wyświetleń: 1770
 360. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1769
 361. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1767
 362. Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r.
  Wyświetleń: 1767
 363. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1765
 364. Uchwała Nr XIX/155/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r.
  Wyświetleń: 1765
 365. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 1761
 366. Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1761
 367. Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1760
 368. 2020.02.05 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1758
 369. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1758
 370. 2020.02.10 - Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1757
 371. 2020.03.18 - Roczne plany łowiecko-hodowlane WKŁ nr 420 "SŁOWIK"
  Wyświetleń: 1756
 372. Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1756
 373. Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
  Wyświetleń: 1756
 374. Uchwała Nr XXI/164 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian ...
  Wyświetleń: 1755
 375. 2020.12.07 - Sesja XXXVIII
  Wyświetleń: 1754
 376. Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1753
 377. Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1753
 378. 2020.02.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1752
 379. Sprawozdania budżetowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1752
 380. Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1749
 381. 2019.11.08 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GN-V.7570.1143.1.2011.AP
  Wyświetleń: 1748
 382. Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1748
 383. Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1748
 384. 2020.09.10 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.
  Wyświetleń: 1747
 385. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 1744
 386. Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1731
 387. Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1730
 388. Uchwała Nr VII/64 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ...
  Wyświetleń: 1730
 389. Uchwała Nr XXI/168/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1730
 390. 2020.11.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe
  Wyświetleń: 1729
 391. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1729
 392. OŚN.6220.02.45.2020 - Decyzja nr 5/2020
  Wyświetleń: 1727
 393. 2020.11.19 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego na terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1726
 394. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1725
 395. Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-04-2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020”
  Wyświetleń: 1724
 396. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1724
 397. Uchwała nr XXI/165/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Wyświetleń: 1723
 398. 2019.12.16 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji
  Wyświetleń: 1722
 399. Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1721
 400. Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1721
 401. Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1719
 402. Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1716
 403. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1715
 404. Informacja o przystąpieniu Gminy Pabianice do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 1714
 405. Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1711
 406. Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1711
 407. 2020.07.09 - Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1710
 408. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1710
 409. Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy.
  Wyświetleń: 1709
 410. Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
  Wyświetleń: 1708
 411. OŚN.6220.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1707
 412. Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 .
  Wyświetleń: 1706
 413. Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1705
 414. Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 04-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1704
 415. Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1703
 416. Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1703
 417. OŚN.6220.02.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1701
 418. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1701
 419. Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 1698
 420. 2020.04.08 - Sesja XXVII
  Wyświetleń: 1696
 421. Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1691
 422. Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1687
 423. Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1687
 424. Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1687
 425. Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1683
 426. 2020.04.28 - Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Urządzenia Lasu
  Wyświetleń: 1682
 427. 2020.06.10 - Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1682
 428. OŚN.6220.01.2019 - Rozbudowa zakładu Greek Trade sp. z o.o. w miejscowości Porszewice.
  Wyświetleń: 1682
 429. Uchwała Nr XXIII/178/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1682
 430. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1681
 431. Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „PRACUŚ” w partnerstwie z Gminą Dłutów, powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 10 001/ 19
  Wyświetleń: 1681
 432. 2020.06.25 - Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1679
 433. Uchwała Nr XXV/187/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 1679
 434. 2020.02.10 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1678
 435. PO.ZUZ.5.421.986.2019.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1677
 436. Uchwała Nr XXV/194/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1677
 437. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1676
 438. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1675
 439. Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice
  Wyświetleń: 1675
 440. Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1674
 441. Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1674
 442. Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1674
 443. 2020.10.27 - Konkurs na wybór brokera ubezpieczniowego
  Wyświetleń: 1672
 444. Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1666
 445. Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2019 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1665
 446. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1663
 447. Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu ...
  Wyświetleń: 1658
 448. Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1658
 449. 2020.03.26 - Obwieszczenie w sprawie ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji nakładającej na GDDKiA, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi..
  Wyświetleń: 1655
 450. 2020.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1655
 451. Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów...
  Wyświetleń: 1655
 452. Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 z...
  Wyświetleń: 1655
 453. Uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2020 – 2023
  Wyświetleń: 1649
 454. Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 1643
 455. Uchwała Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1642
 456. Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1639
 457. Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 1638
 458. Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom ...
  Wyświetleń: 1636
 459. Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1635
 460. Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1634
 461. 2021.11.16 - Konsultacje społeczne dotyczące Kolei Dużych Prędkości
  Wyświetleń: 1631
 462. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1630
 463. Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 1628
 464. Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1625
 465. Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
  Wyświetleń: 1624
 466. 2019.12.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1623
 467. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1622
 468. 2020.10.01 - Nabór wniosków na realizację zadań polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1621
 469. 2021.02.26 - Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1619
 470. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1618
 471. 2020.02.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1615
 472. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1614
 473. 2021.02.17 - Inspektor ds. dróg - unieważnienie naboru
  Wyświetleń: 1609
 474. Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1609
 475. Życzenia
  Wyświetleń: 1607
 476. Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1605
 477. Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-10-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1598
 478. Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1597
 479. Uchwała nr XXI/171/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1593
 480. 2020.02.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1591
 481. 2021.04.30 - Sesja XLIV
  Wyświetleń: 1591
 482. Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 1590
 483. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
  Wyświetleń: 1588
 484. Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, ...
  Wyświetleń: 1582
 485. Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1581
 486. Bilanse za 2020 r.
  Wyświetleń: 1568
 487. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
  Wyświetleń: 1564
 488. 2020.05.21 - Informacja o planowanym posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej
  Wyświetleń: 1561
 489. 2020.06.03 - Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1560
 490. 2021.02.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1559
 491. Kolej Dużych Prędkości – konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1558
 492. 2020.05.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1554
 493. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1551
 494. 2020.07.23 - Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1546
 495. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 1546
 496. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2021 r.
  Wyświetleń: 1544
 497. 2021.01.04 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1543
 498. 2020.08.06 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1540
 499. 20211028 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 1540
 500. 2022.03.31 - Sesja LX
  Wyświetleń: 1540
 501. SKO.4176.1.2020/SKO.4176.5.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1539
 502. 2021.06.15 - Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1537
 503. 2020.05.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1534
 504. PO.ZUZ.5.4210.181m.2020.MC - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1534
 505. Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2020 – 2023.
  Wyświetleń: 1534
 506. Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1529
 507. Wyniki głosowania 12 lipca 2020 r. na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1528
 508. 2020.12.07 - Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1527
 509. Uchwała Nr XXI/173/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1517
 510. 2020.12.21 - Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1510
 511. 2021.08.05 - Przetarg na budowę miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1504
 512. Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1504
 513. Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiegow 2020 r.
  Wyświetleń: 1502
 514. 2020.09.28 - Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1501
 515. 2021.10.04 - Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 1501
 516. 2020.08.31 - Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1492
 517. 2020.12.02 - Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1489
 518. 2020.03.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1488
 519. OSN.6220.02.26.2020 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 1487
 520. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
  Wyświetleń: 1485
 521. Wybory 28.06.2020 r. - Gdzie głosować?
  Wyświetleń: 1483
 522. SKO.4170.19.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji (1/2020 z 11.02.2020)
  Wyświetleń: 1482
 523. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1477
 524. 2021.02.22 - Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1474
 525. 2020.10.21 - SKO.4170.103.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1469
 526. 2021.01.29 - Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1469
 527. Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
  Wyświetleń: 1466
 528. 2021.01.21 - Petycja w sprawie szczepień na SARS-Cov-2,
  Wyświetleń: 1462
 529. 2021.06.16 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi - ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
  Wyświetleń: 1458
 530. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1454
 531. 2021.08.11 - Sesja L
  Wyświetleń: 1453
 532. 2020.03.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1452
 533. 2020.11.26 - Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1446
 534. 2020.10.28 - Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1439
 535. Uchwała Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1439
 536. 2020.06.29 - Petycja dot. : "likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)"
  Wyświetleń: 1437
 537. Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1436
 538. 2021.03.30 - Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1434
 539. OŚN.6220.02.41.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1427
 540. 2021.06.29 - Porzadek obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1426
 541. 2020.05.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1425
 542. 2021.09.16 - Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady
  Wyświetleń: 1422
 543. Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1421
 544. 2022.03.17 - Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1417
 545. ZKF-622-99/20- stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1417
 546. 2021.06.08 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1416
 547. Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1416
 548. Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych
  Wyświetleń: 1415
 549. 2020.11.13 - Informacja o otrzymanych ofertach w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1412
 550. Głosowanie Korespondencyjne w II turze wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1410
 551. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1409
 552. Zarządzenia Wójta Gminy - 2023 r.
  Wyświetleń: 1407
 553. OŚN.6220.02.29.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1406
 554. 2020.03.02 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1405
 555. Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1403
 556. 2020.11.23 - Zawiadomienie o wynikach wyboru Brokera Ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1402
 557. 2021.11.26 - Sesja LV
  Wyświetleń: 1402
 558. Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1400
 559. Zebranie sołectwa Piątkowisko - 21.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1398
 560. Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1396
 561. 2021.07.06 - Sesja XLVIII
  Wyświetleń: 1395
 562. Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Pabianice miejsca do bezpłatnego parkowania.
  Wyświetleń: 1394
 563. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 420 "Słowik" - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1394
 564. OŚN.6220.05.07.2020 - Decyzja nr 6/2020
  Wyświetleń: 1393
 565. Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1393
 566. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1393
 567. OŚN.6220.02.31.2020 - Decyzja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1391
 568. 2020.05.22 - Obwieszczenie Wojewody Łódziego IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1390
 569. Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1390
 570. 2021.04.19 - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1389
 571. PO.ZUZ.5.4210.242m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1386
 572. Podatki lokalne - 2023 r.
  Wyświetleń: 1384
 573. Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1383
 574. 2021.05.28 - Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1379
 575. 2020.12.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2
  Wyświetleń: 1377
 576. 2022.03.11 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1377
 577. 2021.07.22 - Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1375
 578. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1373
 579. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 1371
 580. Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1371
 581. 2022.05.16 - Przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w formule „zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 1370
 582. Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1370
 583. 2021.08.30 - Sesja LI
  Wyświetleń: 1368
 584. Koncert Eleni - 7 marca 2020 w GDK
  Wyświetleń: 1366
 585. OŚN.6220.05.2020 - Budowa dodatkowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan”
  Wyświetleń: 1366
 586. 2021.04.30 - Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1365
 587. 2020.06.04 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
  Wyświetleń: 1362
 588. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia ...
  Wyświetleń: 1361
 589. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 1360
 590. 2020.03.11 - Informacja o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.5.421.1096.2020.AP
  Wyświetleń: 1355
 591. Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy ...
  Wyświetleń: 1353
 592. OŚN.6220.06.2020 - Budowa Kompleksu przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Jadwininie
  Wyświetleń: 1352
 593. Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1351
 594. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 1350
 595. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1348
 596. Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1346
 597. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1345
 598. 2021.09.29 - Sesja LII
  Wyświetleń: 1344
 599. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2020
  Wyświetleń: 1342
 600. Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1342
 601. Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1342
 602. Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1341
 603. 2020.09.09 - Informacja o zamiarze przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
  Wyświetleń: 1340
 604. 2020.10.16 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
  Wyświetleń: 1338
 605. 2022.03.11 - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022.
  Wyświetleń: 1336
 606. Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1335
 607. Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  Wyświetleń: 1333
 608. Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1333
 609. Uchwała Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1331
 610. 2020.03.26 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1330
 611. Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1330
 612. Stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1329
 613. 2020.12.10 - Petycja w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
  Wyświetleń: 1328
 614. Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1327
 615. 2021.08.30 - Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1326
 616. Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1325
 617. 2021.02.12 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 1324
 618. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 17-10-2019 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1320
 619. Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 1319
 620. 2020.09.24 - Nadanie nazw drogom (ulicom) na terenie wsi Rydzyny
  Wyświetleń: 1315
 621. 2021.05.18 - Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1315
 622. 2021.07.06 - Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1314
 623. Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1314
 624. Uchwała Nr XLII/287/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1313
 625. PO.ZUZ.5.4210.243m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1312
 626. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1310
 627. 2020.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1309
 628. 2021.06.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1306
 629. 2020.01.21 - Petycja o zmianę przepisów prawa miejscowego oraz poparcie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa
  Wyświetleń: 1305
 630. 2021.10.25 - Sesja LIV
  Wyświetleń: 1305
 631. SKO.4276.16.2020/SKO.4276.18.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1305
 632. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1304
 633. Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1304
 634. 2021.04.20 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1303
 635. 2021.09.29 - Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1301
 636. OŚN.6220.05.06.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1300
 637. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności ...
  Wyświetleń: 1300
 638. Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r.
  Wyświetleń: 1300
 639. OŚN.6220.06.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1299
 640. Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1299
 641. Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1299
 642. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1299
 643. 2021.10.13 - Sesja LIII
  Wyświetleń: 1296
 644. Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1296
 645. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - Zmiana terminu polowań zbiorowych - październik, listopad 2020
  Wyświetleń: 1294
 646. Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1294
 647. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadnia na terenie Gminy Pabianice w roku 2019.
  Wyświetleń: 1293
 648. Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1293
 649. Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1293
 650. Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływemroku budżetowego 2019.
  Wyświetleń: 1292
 651. Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1287
 652. Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1287
 653. Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1286
 654. Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1286
 655. Uchwała Nr XXX/223/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1285
 656. Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 1285
 657. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1285
 658. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 1285
 659. Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1283
 660. Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1281
 661. 2020.12.22 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1280
 662. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1280
 663. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1280
 664. Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1279
 665. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-07-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
  Wyświetleń: 1275
 666. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1273
 667. Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1273
 668. Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1273
 669. 2021.06.15 - Sesja XLVI
  Wyświetleń: 1272
 670. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - termin polowań zbiorowych - grudzień 2020
  Wyświetleń: 1272
 671. Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1271
 672. 2020.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1270
 673. Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie obsługi, odbioru oraz zasad obiegu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i inncyh ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych w
  Wyświetleń: 1270
 674. Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników spotrowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1269
 675. Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1268
 676. 2021.08.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1267
 677. Uchwała Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1267
 678. Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1267
 679. Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1267
 680. Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1266
 681. Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1266
 682. 2021.10.13 - Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1264
 683. Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1264
 684. Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
  Wyświetleń: 1263
 685. Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1263
 686. Uchwała Nr XXII/174/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1262
 687. 2021.05.28 - Sesja XLV
  Wyświetleń: 1261
 688. Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1259
 689. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1258
 690. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1258
 691. Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1257
 692. Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1256
 693. Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1254
 694. Uchwała Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1252
 695. Zarządzenie Nr 113 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1252
 696. 2021.08.11 - Porządek obrad L sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1251
 697. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2021 r.
  Wyświetleń: 1249
 698. Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 1249
 699. 2021.07.26 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1248
 700. Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konlursu na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1245
 701. Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1244
 702. Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1243
 703. Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1243
 704. 2021.09.30 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 1242
 705. Uchwała Nr XXXVI/253/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1239
 706. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami ...
  Wyświetleń: 1237
 707. Ewidencja innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
  Wyświetleń: 1235
 708. Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1235
 709. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 1234
 710. Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-07-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1229
 711. Zarządzenie Nr 115 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1228
 712. Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1228
 713. Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 1227
 714. 2020.03.30 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi,
  Wyświetleń: 1225
 715. OŚN.6220.06.07.2020/2021 - Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego
  Wyświetleń: 1224
 716. Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1223
 717. Uchwała Nr XXXIII/235/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1223
 718. Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  Wyświetleń: 1219
 719. Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1219
 720. Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1219
 721. 2022.02.10 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice - DPP.271.1.2022
  Wyświetleń: 1218
 722. Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1218
 723. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1217
 724. Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1217
 725. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1216
 726. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1216
 727. Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1216
 728. Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach w okresie obowiązywania stanu epidemii.
  Wyświetleń: 1215
 729. Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1211
 730. Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1207
 731. Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-04-2019 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiefgu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1206
 732. Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1204
 733. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1201
 734. Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1201
 735. Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych)
  Wyświetleń: 1198
 736. Sprawozdania budżetowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 1197
 737. 2020.06.01 - Obwieszczenie o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1196
 738. Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1195
 739. Życzenia
  Wyświetleń: 1195
 740. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z 01.02.2021 r. informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
  Wyświetleń: 1194
 741. Uchwała Nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 1194
 742. 2021.11.26 - Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1193
 743. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1193
 744. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ...
  Wyświetleń: 1193
 745. Uchwała Nr XXVIII/214/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1193
 746. Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 1191
 747. Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1191
 748. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 1188
 749. Uchwała Nr XXXIII/233/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1187
 750. 2020.10.05 - Plan polowań zbiorowych - październik, listopada 2020 - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 1183
 751. OŚN.6220.06.06.2020/2021 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 1183
 752. Uchwała Nr XLIII/297/2021 Rady Gminy Pabianicez dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1182
 753. Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1182
 754. Uchwała Nr XXXVI/252/2020 RADY GMINY PABIANICE z dnia 26-11-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1180
 755. OŚN.6220.05.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1179
 756. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1177
 757. Postanowienie Nr 215/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1177
 758. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1176
 759. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1174
 760. 2021.01.25 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 1173
 761. Zarządzenie Nr 114 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 zmieniające Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 8 listopada 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1172
 762. 2021.12.06 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2022 roku.
  Wyświetleń: 1169
 763. Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1169
 764. Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1167
 765. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1166
 766. Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 1164
 767. 2021.07.22 - Sesja XLIX
  Wyświetleń: 1160
 768. Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1159
 769. Klauzula informacyjna z art.13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK
  Wyświetleń: 1158
 770. Program dotacji do instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii - 2023
  Wyświetleń: 1158
 771. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1158
 772. Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz
  Wyświetleń: 1158
 773. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1157
 774. Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1156
 775. Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 1155
 776. Uchwała Nr XXXIII/236/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1155
 777. 2021.09.21 - Oferta realizacji zadania publicznego - Wsparcie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  Wyświetleń: 1153
 778. Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1153
 779. Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1150
 780. 2020.07.06 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.4.2020.RP/AK
  Wyświetleń: 1149
 781. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1148
 782. Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w części dotyczącej załącznika nr 2
  Wyświetleń: 1148
 783. 2021.10.25 - Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1147
 784. OŚN.6220.02.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1146
 785. 12 czerwca Urząd nieczynny
  Wyświetleń: 1144
 786. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim ...
  Wyświetleń: 1141
 787. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1140
 788. 2021.05.12 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1139
 789. Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1138
 790. 2022.06.27 - Sesja LXIV
  Wyświetleń: 1137
 791. Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice z dnia 12 czerwca 2020 roku informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1137
 792. Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1137
 793. Uchwała nr IV/042/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1135
 794. Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1134
 795. Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1132
 796. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2020 do 31.12.2020 r
  Wyświetleń: 1132
 797. Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1130
 798. OŚN.6220.02.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin
  Wyświetleń: 1128
 799. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2021
  Wyświetleń: 1128
 800. Postanowienie Nr 216/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1128
 801. Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 1126
 802. Uchwała Nr XII/101/209 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1124
 803. Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1124
 804. Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1123
 805. 2021.09.21 - Przetarg na kompleksową dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1120
 806. 2020.07.03 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1119
 807. Uchwała Nr XLII/288/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1118
 808. Uchwała Nr XLII/286/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki
  Wyświetleń: 1117
 809. Uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1117
 810. Uchwała Nr XL/270/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  Wyświetleń: 1115
 811. Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1114
 812. 2021.01.07 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1113
 813. 2021.10.05 - Informacja o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice na rok 2022
  Wyświetleń: 1112
 814. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...
  Wyświetleń: 1112
 815. PO.ZUZ.5.4210.302m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1111
 816. Uchwała Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 1109
 817. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna. Termin polowań zbiorowych – grudzień 2020 – styczeń 2021
  Wyświetleń: 1099
 818. Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1098
 819. Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1097
 820. Uchwała Nr XLII/279/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 1094
 821. Uchwała Nr XXXIII/238/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1093
 822. Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 1091
 823. Uchwała Nr XXXIII/239/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice
  Wyświetleń: 1088
 824. Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1086
 825. Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w UG
  Wyświetleń: 1085
 826. 2021.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1084
 827. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 1083
 828. Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1081
 829. Uchwała Nr XXXVI/255/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
  Wyświetleń: 1078
 830. Uchwała Nr XLIV/301/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1077
 831. 2021.12.20 - Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1076
 832. Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1073
 833. Uchwała Nr XLIII/295/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 1070
 834. Uchwała Nr XXXIX/265/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1070
 835. Uchwała Nr XXXVI/257/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1069
 836. 2021.02.23 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 1068
 837. Uchwała Nr XLII/285/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1067
 838. 2022.06.14 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1064
 839. 2021.07.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek letni dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1062
 840. Uchwała Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn
  Wyświetleń: 1062
 841. 2022.09.06 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1060
 842. OŚN.6220.01.2021 - Przebudowa drogi Gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew
  Wyświetleń: 1058
 843. 2020.12.08 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie oraz dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątnik
  Wyświetleń: 1056
 844. Uchwała Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1056
 845. Uchwała Nr XXXVI/256/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1055
 846. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2021/2022
  Wyświetleń: 1054
 847. Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1048
 848. 2022.03.30 - Zapytanie ofertowe - „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku”
  Wyświetleń: 1047
 849. Uchwała Nr XXXV/250/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1047
 850. Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV
  Wyświetleń: 1046
 851. Uchwała Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …
  Wyświetleń: 1046
 852. Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1043
 853. Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie wyrażania woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
  Wyświetleń: 1042
 854. Uchwała Nr XLIII/294/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1041
 855. Uchwała Nr XLIV/302/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabiani-ce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1039
 856. 2021.11.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 1035
 857. Uchwała Nr XLIV/304/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …..
  Wyświetleń: 1034
 858. Uchwała Nr XXXII/228A/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r
  Wyświetleń: 1033
 859. Uchwała Nr XXXVI/258/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1033
 860. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1032
 861. Uchwała Nr XXXVII/260/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1030
 862. 2021.02.18 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2020
  Wyświetleń: 1028
 863. Uchwała Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1028
 864. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1027
 865. Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 1027
 866. Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1026
 867. Uchwała Nr XXXIX/267/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 1025
 868. Uchwała Nr XXXV/248/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1024
 869. 2021.11.08 - Projekt rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1022
 870. Uchwała Nr XLIV/307/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie podniesienia udziału członkowskiego w w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pabianicach
  Wyświetleń: 1021
 871. Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”
  Wyświetleń: 1019
 872. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1018
 873. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 1018
 874. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1018
 875. PO.ZUZ.5.4210.410m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1018
 876. Uchwała Nr XXXV/249/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1018
 877. Uchwała Nr XXXIV/244/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1017
 878. Uchwała Nr XXXVI/254/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 r.
  Wyświetleń: 1015
 879. Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianicew zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 1015
 880. 2020.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1013
 881. Uchwała Nr XLIV/303/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …..
  Wyświetleń: 1013
 882. OŚN.6220.07.2020 - Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III
  Wyświetleń: 1012
 883. 2022.03.02 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku
  Wyświetleń: 1010
 884. Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka
  Wyświetleń: 1010
 885. Uchwała Nr XXXIX/266/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1008
 886. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1006
 887. 2022.01.31 - Sesja LVII
  Wyświetleń: 1005
 888. Uchwała Nr XLIV/309/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1003
 889. Zebranie wiejskie Jadwinin, Władysławów - 16.09.2020
  Wyświetleń: 1003
 890. 2020.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1001
 891. Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1000
 892. 2020.09.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 999
 893. Zebranie sołeckie w Rydzynach - 24.09.2020
  Wyświetleń: 997
 894. Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 996
 895. Uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 995
 896. Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 995
 897. 2021.05.13 - Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 992
 898. Інформація для біженців з України/Informacje dla uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 992
 899. Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 990
 900. 2020.10.29 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2020.
  Wyświetleń: 989
 901. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Finansowej
  Wyświetleń: 989
 902. 2020.09.24 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 988
 903. 2022.04.01 - Informacja o terminie wyboru ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego
  Wyświetleń: 988
 904. Budżet Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 988
 905. 2021.06.07 - DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 984
 906. 2021.08.03 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 984
 907. OŚN.6220.06.05.2020 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 980
 908. IA-II.7820.8.2015.IK/MN/MM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 979
 909. Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 979
 910. Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 978
 911. 2021.05.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 977
 912. Uchwała Nr XLVII/325/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 975
 913. Uchwała Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 974
 914. Zebranie sołeckie Żytowice, Wysieradz - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 974
 915. Uchwała Nr XLV/311/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 973
 916. Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-12-2020 uchylające Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 970
 917. Zebranie wiejskie w Porszewicach - 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 970
 918. Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 968
 919. Nabór Rachmistrzów
  Wyświetleń: 967
 920. Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 966
 921. OŚN.6220.08.01.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 965
 922. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC4 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 961
 923. OŚN.6220.01.04.2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 960
 924. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 958
 925. Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 956
 926. Uchwała Nr XXXVIII/261/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 955
 927. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 954
 928. RŚVI.7033.4.2019 - Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania akustycznego w związku z eksploatacją drogi S8
  Wyświetleń: 954
 929. Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 954
 930. Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 952
 931. Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 945
 932. Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
  Wyświetleń: 944
 933. Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 941
 934. GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 939
 935. Uchwała Nr XLVIII/329/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 939
 936. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2020)
  Wyświetleń: 939
 937. Zebranie sołeckie  Petrykozy, Petrykozy-Osiedle - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 932
 938. 2021.10.12 - Zebranie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 930
 939. 2021.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 929
 940. Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Pabianice w rpawie własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żytowicach, gmina Pabianice na rzecz jednego z pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności
  Wyświetleń: 929
 941. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 928
 942. 2021.04.13 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 927
 943. Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 925
 944. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 922
 945. 2022.04.12 - Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 921
 946. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 918
 947. OŚN.6220.02.02.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 916
 948. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji.
  Wyświetleń: 915
 949. Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 912
 950. 2021.08.18 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 910
 951. 2022.04.29 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 910
 952. Konsultacje godzin odjazdów Busa na trasie Rydzyny - Pabianice
  Wyświetleń: 910
 953. 2021.06.24 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.284.2021.AP
  Wyświetleń: 909
 954. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2022 r.
  Wyświetleń: 909
 955. Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 908
 956. 2021.05.14 - Obwieszczenie ŚRIV.7033.2.2021.AU
  Wyświetleń: 907
 957. 2022.01.31 - Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 906
 958. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych już wkrótce
  Wyświetleń: 906
 959. 2021.12.01 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 904
 960. Zebranie wiejskie w Kudrowicach - 23.09.2020
  Wyświetleń: 903
 961. Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 902
 962. 2022.03.14 - Sesja LIX
  Wyświetleń: 900
 963. 2020.12.08 - Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 899
 964. 2020.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 898
 965. 2021.05.14 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.255.2021.AP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 898
 966. 2021.01.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 896
 967. 2021.09.22 - Zebranie sołeckie w Tereninie
  Wyświetleń: 893
 968. 2021.12.23 - Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli
  Wyświetleń: 893
 969. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 893
 970. 2021.05.20 - Informacja o połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 891
 971. GPB-II-7820.4.2020.RP/AK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 890
 972. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC.9 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego i odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 890
 973. Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Szynkielew - Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 884
 974. 2021.03.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 883
 975. Uchwała Nr XLVII/322/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 883
 976. 2021.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 882
 977. Uchwała Nr XLV/310/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 880
 978. Uchwała Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 878
 979. Uchwała Nr LIII/349/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 877
 980. Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 877
 981.  PO.ZUZ.5.4210.569m.2020.MC - Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 875
 982. OŚN.6220.02.06.2021 - Decyzja nr 2/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 875
 983. OŚN.6220.08.03.2021 - Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
  Wyświetleń: 875
 984. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 875
 985. Uchwała Nr LI/337/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 874
 986. Uchwała Nr XLVII/323/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29-06-2021 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 872
 987. 2021.01.26 - Dyskusja publiczna dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 870
 988. Uchwała Nr XLVII/321/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 870
 989. Uchwała Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 869
 990. Uchwała Nr l/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11-08-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 868
 991. Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów
  Wyświetleń: 866
 992. 2021.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 865
 993. 2022.04.06 - Sesja LXI
  Wyświetleń: 864
 994. 2021.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 861
 995. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 861
 996. 2021.05.25 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.286.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 861
 997. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 860
 998. 2021.04.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 860
 999. Uchwała Nr XLVII/320/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 860
 1000. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.37.2020.MW.7 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 859
 1001. Uchwała Nr XLVII/324/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 858
 1002. 2021.02.08 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.27.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 857
 1003. PO. ZUZ.5.4210.914m.2020.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 857
 1004. 2022.02.28 - Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 856
 1005. Uchwała Nr XLVII/319/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 853
 1006. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2021)
  Wyświetleń: 851
 1007. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 850
 1008. 2023.10.15 - Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum
  Wyświetleń: 848
 1009. Uchwała Nr LII/345/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 uchylająca uchwałę Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 848
 1010. 2021.12.06 - Petycja w sprawie wydłużenia linii 262 do Janowic lub zwiększenia częstotliwości kursów na trasie Pabianice-Lutomiersk
  Wyświetleń: 845
 1011. 2023.03.06 - Przetarg na budowę Przedszkola Gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 844
 1012. OŚN.6220.07.10.2020/2021 - Decyzja nr 3/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 843
 1013. Uchwała Nr XLVII/317/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok
  Wyświetleń: 843
 1014. Zebranie wiejskie w Bychlewie - 23.09.2020
  Wyświetleń: 843
 1015. 2022.03.31 - Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 841
 1016. PO.ZUZ.5.4210.910.m.2020.AP - informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 841
 1017. Uchwała Nr XLVI/314/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 841
 1018. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 840
 1019. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji w naborze uzupełniającym i udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 838
 1020. 17 sierpnia Urząd nieczynny.
  Wyświetleń: 837
 1021. Uchwała Nr XLVI/315/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 835
 1022. Uchwała Nr LII/340/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 833
 1023. 2021.09.20 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 831
 1024. 2021.11.22 - Koło Łowieckie "Słowik" - Zmiana rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2021/2022
  Wyświetleń: 831
 1025. Uchwała Nr XLV/313/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 831
 1026. Uchwała Nr LII/343/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 828
 1027. Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 828
 1028. Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland
  Wyświetleń: 827
 1029. Uchwała Nr XLV/312/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 827
 1030. Uchwała Nr LV/355/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 826
 1031. 2021.09.16 - Zebranie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 820
 1032. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 820
 1033. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 820
 1034. 2021.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 819
 1035. 2021.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 819
 1036. Uchwała Nr LII/344/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 818
 1037. Uchwała Nr LII/348/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 818
 1038. 2021.01.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 816
 1039. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (14.07.2021)
  Wyświetleń: 816
 1040. OŚN.6220.07.09.2020/2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 816
 1041. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Szynkielew
  Wyświetleń: 814
 1042. Uchwała Nr LV/359/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 814
 1043. 2021.03.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 813
 1044. 2022.04.06 - Porządek obrad LXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 812
 1045. Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 812
 1046. 2021.09.29 - Zebranie sołeckie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 811
 1047. Uchwała Nr LII/347/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 810
 1048. 2021.10.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 809
 1049. Uchwała Nr LVI/366/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 809
 1050. 2021.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 807
 1051. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - nabór od 24 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 807
 1052. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 805
 1053. DEK-OŚR-I.6220.136.2021 - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
  Wyświetleń: 804
 1054. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 802
 1055. 2021.08.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 800
 1056. Uchwała Nr LII/342/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 800
 1057. 2021.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 799
 1058. 2021.12.09 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 799
 1059. 2021.06.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 798
 1060. Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 798
 1061. Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 798
 1062. Uchwała Nr LIV/352/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 797
 1063. 2021.09.21 - Zebranie sołeckie w Kudrowicach
  Wyświetleń: 796
 1064. 2021.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 795
 1065. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2022 r.
  Wyświetleń: 795
 1066. Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 795
 1067. Uchwała Nr LI/336/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 794
 1068. Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 794
 1069. Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 793
 1070. OŚN.6220.01.06.2021 - Decyzja nr 1/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 793
 1071. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 792
 1072. 2021.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 792
 1073. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 792
 1074. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Pawlikowice
  Wyświetleń: 791
 1075. Uchwała Nr LIV/350/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice
  Wyświetleń: 791
 1076. OŚN.6220.01.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 787
 1077. ŚRIV.7033.2.2021.AU - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
  Wyświetleń: 787
 1078. Uchwała Nr LI/335/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 787
 1079. Uchwała Nr LV/361/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnychniepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 785
 1080. 2020.10.22 - Informacja o prowadzeniu postępowań w sprawie wydania pozwoleń wodoprawnych znak: PO.ZUZ.5.4210.628m.2020.MC i PO.ZUZ.5.4210.629m.2020.MC
  Wyświetleń: 784
 1081. DIS-V.432.6.2020.MW - Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 782
 1082. Uchwała Nr LVI/367/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 zmieniająca uchwałę nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 782
 1083. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 781
 1084. 2022.02.28 - Sesja LVIII
  Wyświetleń: 780
 1085. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 780
 1086. Uchwała Nr LIV/351/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 779
 1087. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 778
 1088. Uchwała Nr LIV/353/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 778
 1089. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 778
 1090. Uchwała Nr LI/338/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 776
 1091. 2021.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 775
 1092. Uchwała Nr LI/339/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 775
 1093. 2020.12.10 – Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 773
 1094. 2021.04.29 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 772
 1095. Uchwała Nr LV/357/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 772
 1096. Психологічна допомога/Pomoc psychologiczna
  Wyświetleń: 772
 1097. Zebranie wiejskie Janowice, Huta Janowska - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 771
 1098. Uchwała Nr LI/334/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne
  Wyświetleń: 770
 1099. 2021.10.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 769
 1100. 2022.05.30 - Porządek obrad LXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 769
 1101. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.9 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 768
 1102. 2021.09.23 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 767
 1103. 2021.10.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej i Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 767
 1104. 2024.02.02 - Przetarg na Budowę Przedszkola Gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 767
 1105. Ostrzeżenie meteorologiczne (28.07.2020)
  Wyświetleń: 766
 1106. Uchwała Nr LV/360/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 766
 1107. Uchwała Nr XLIX/331/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 766
 1108. OŚN.6220.08.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w obrębie Jadwinin
  Wyświetleń: 764
 1109. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 763
 1110. 2021.09.09 - Zebranie sołectwa Petrykozy i Petrykozy-Osiedle
  Wyświetleń: 761
 1111. Uchwała Nr LV/358/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin
  Wyświetleń: 761
 1112. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 758
 1113. Uchwała Nr LV/356/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2022 r.
  Wyświetleń: 758
 1114. 2020.12.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 756
 1115. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 753
 1116. Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 753
 1117. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Porszewice
  Wyświetleń: 751
 1118. Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 751
 1119. 2021.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 747
 1120. 2021.09.28 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 744
 1121. Nadleśnictwo Kolumna - nowe terminy polowań - grudzień 2021
  Wyświetleń: 744
 1122. Uchwała Nr LV/363/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 744
 1123. 2023.07.19 - Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 742
 1124. PO.ZUZ.5.4210.455m.2020.MC - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 742
 1125. Uchwała Nr LV/354/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 r.
  Wyświetleń: 738
 1126. Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 738
 1127. PO.ZUZ.5.4210.696m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 737
 1128. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 735
 1129. 2022.04.29 - Porządek obrad LXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 735
 1130. 22.09.2021 - zebranie sołectwa Konin-Majówka
  Wyświetleń: 733
 1131. 2021.10.26 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2021.
  Wyświetleń: 732
 1132. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego
  Wyświetleń: 731
 1133. 2021.11.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 730
 1134. Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych i opracowania ich wyników.
  Wyświetleń: 730
 1135. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Bychlew
  Wyświetleń: 727
 1136. Czasowe wstrzymanie obsługi na stanowisku ds. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 725
 1137. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 725
 1138. Archiwum ogłoszeń o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 724
 1139. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 724
 1140. Sprawozdania budżetowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 724
 1141. Uchwała Nr LV/362/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 724
 1142. 2022.03.14 - Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 723
 1143. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
  Wyświetleń: 723
 1144. Uchwała Nr XLIII/300/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 723
 1145. Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 uchylające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 723
 1146. 2021.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju:
  Wyświetleń: 722
 1147. Nadleśnictwo Kolumna - Informacja o polowaniu zbiorowym 13.11.2021
  Wyświetleń: 721
 1148. Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 720
 1149. Uchwała Nr XLIX/332/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 719
 1150. Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 718
 1151. 2021.12.03 - Informacja dla mieszkańców części wsi Petrykozy - Petrykozy Osiedle
  Wyświetleń: 716
 1152. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 715
 1153. OŚN.6220.02.06.2019/2020 - Decyzja nr 01/2020
  Wyświetleń: 715
 1154. Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 715
 1155. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 714
 1156. Uchwała Nr LVI/369/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pabianice
  Wyświetleń: 714
 1157. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 713
 1158. 2021.12.20 - Protokoły głosowań z Sesji LVI
  Wyświetleń: 712
 1159. PO.ZUZ.5.4210.1000m.2021.MC - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 712
 1160. Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 712
 1161. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym
  Wyświetleń: 708
 1162. Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 702
 1163. 2021.09.14 - Zebranie sołeckie w Hermanowie
  Wyświetleń: 700
 1164. 2022.04.06 - Zapytanie ofertowe - Usługa zarządzania projektem i nadzór inwestorski w ramach zadania: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 697
 1165. 2022.08.02 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 697
 1166. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 697
 1167. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 695
 1168. Uchwała Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok
  Wyświetleń: 694
 1169. Uchwała Nr LVI/364/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 693
 1170. Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 692
 1171. Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 692
 1172. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia
  Wyświetleń: 690
 1173. 2022.02.07 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II
  Wyświetleń: 689
 1174. 2022.07.27 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 689
 1175. Uchwała Nr LVI/371/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 686
 1176. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Torowej (22.06.2020)
  Wyświetleń: 685
 1177. 18 grudnia 2020 Urząd Gminy nieczynny
  Wyświetleń: 684
 1178. Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 683
 1179. 2021.09.21 - Zebranie sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 682
 1180. 31 grudnia 2020 Urząd Gminy do 12:00
  Wyświetleń: 682
 1181. Bilanse za 2021 r.
  Wyświetleń: 680
 1182. Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 680
 1183. Nadleśnictwo Kolumna - Terminy polowań zbiorowych, listopad - grudzień
  Wyświetleń: 680
 1184. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 680
 1185. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o zebraniu materiału dowodowego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 679
 1186. Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 679
 1187. Uchwała Nr LVII/378/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 678
 1188. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 678
 1189. Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminyw Pabianicach
  Wyświetleń: 676
 1190. 2021.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 674
 1191. Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 674
 1192. Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 674
 1193. Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 672
 1194. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 672
 1195. Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 670
 1196. Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 670
 1197. Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 669
 1198. 2022.01.20 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 668
 1199. Uchwała Nr LVIII/382/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 668
 1200. Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 668
 1201. 2022.07.07 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 666
 1202. Uchwała Nr LVIII/387/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 666
 1203. Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 1204. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 1205. Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 664
 1206. Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 663
 1207. Uchwała Nr LVI/368/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  Wyświetleń: 662
 1208. Zarządzenie Nr 25/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 659
 1209. Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 657
 1210. PO.ZUZ.5.4210.623.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 656
 1211. Spis Rolny 2020 na finiszu.
  Wyświetleń: 655
 1212. Uchwała Nr LVII/381/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz jej współwłaściciela
  Wyświetleń: 655
 1213. Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 655
 1214. PO.ZUZ.5.4210.584.2021.AP - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 654
 1215. Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 652
 1216. Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw siedmiu ulicom w miejscowości Rydzyny, tj. drodze powiatowej 3309E, 3310E, tzw. Rydzny Długie, drodze powiatowej 3310E tzw. Rydzyny Górne, drodze gminnej 108280E tzw. Rydzyny Dolne, drodze na tzw. Potaźni, drodze na tzw. Biesadze, drodze oznaczonej dz. ewid. 73/5, drodze oznaczonej dz. ewid. 61/2
  Wyświetleń: 651
 1217. Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 650
 1218. Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 650
 1219. Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 650
 1220. Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 650
 1221. 2022.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 649
 1222. Uchwała Nr LVI/372/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 649
 1223. Uchwała Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 648
 1224. Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 648
 1225. Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 648
 1226. 2022.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 647
 1227. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 647
 1228. Uchwała Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 646
 1229. Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 646
 1230. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 644
 1231. Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 644
 1232. Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r
  Wyświetleń: 644
 1233. Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 644
 1234. Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 644
 1235. Uchwała Nr LX/394/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 643
 1236. Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 643
 1237. Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 642
 1238. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 642
 1239. 2022.01.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 640
 1240. AB.6740.711.2021 - Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 640
 1241. PO.ZUZ.5.4210.651.20221.AP - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 640
 1242. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 1243. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 1244. Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 639
 1245. Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 638
 1246. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 637
 1247. Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-12-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 635
 1248. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 635
 1249. Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 633
 1250. 2022.06.09 - Oferta realizacji zadania publicznego - ETNOStrefa!
  Wyświetleń: 632
 1251. Spis Rolny 2020 - Wywiady telefoniczne
  Wyświetleń: 632
 1252. Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 631
 1253. 2020.07.07 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 630
 1254. 24 grudnia urząd pracuje do 13:00
  Wyświetleń: 630
 1255. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pabianice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
  Wyświetleń: 629
 1256. 2022.03.08 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 628
 1257. Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 627
 1258. Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 uchylające Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 627
 1259. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 627
 1260. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 626
 1261. 2022.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 625
 1262. Z.7320.13.2021 - Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 31.12.2021
  Wyświetleń: 625
 1263. Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 uchylające Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 625
 1264. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 625
 1265. Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 623
 1266. Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 623
 1267. 2022.02.28 - Postanowienie nr 6/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 622
 1268. PO.ZUZ.5.4210.630.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 622
 1269. 31 grudnia 2020 kasa Urzędu nieczynna
  Wyświetleń: 621
 1270. PO.ZUZ.5.4210.536.2021.RM - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 621
 1271. 24 marca druga tura spotkań konsultacyjnych KDP z mieszkańcami Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 620
 1272. Uchwała Nr LX/400/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 620
 1273. 2022.04.11 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 619
 1274. Uwaga! na PSZOK tylko po wcześniejszym umówieniu.
  Wyświetleń: 619
 1275. Koncert Noworoczny-Online! pt."Narodzonemu Chwała"
  Wyświetleń: 618
 1276. Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 618
 1277. Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 618
 1278. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. "Modernizacja linii 2020 kV Rogowiec-Pabianice”
  Wyświetleń: 617
 1279. Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 617
 1280. Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2022
  Wyświetleń: 616
 1281. Uchwała Nr LX/392/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”
  Wyświetleń: 616
 1282. 2022.02.28 - Postanowienie nr 5/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach
  Wyświetleń: 615
 1283. Dostawa pojemników na papier
  Wyświetleń: 615
 1284. Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 615
 1285. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 615
 1286. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 614
 1287. 2022.01.31 - Protokoły głosowań z Sesji LVII
  Wyświetleń: 613
 1288. Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 612
 1289. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 1290. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 1291. Praca dla uchodźców/Робота для біженців
  Wyświetleń: 611
 1292. Z.7320.13.2021 Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 14.01.2022 r.
  Wyświetleń: 611
 1293. Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 611
 1294. Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 610
 1295. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r
  Wyświetleń: 609
 1296. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.EK.30 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 609
 1297. Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 609
 1298. Uchwała Nr LVI/370/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
  Wyświetleń: 608
 1299. Uchwała Nr LVII/376/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 607
 1300. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 607
 1301. 2022.10.03 - Przetarg na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 606
 1302. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 606
 1303. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 606
 1304. 2022.04.29 - Sesja LXII
  Wyświetleń: 602
 1305. 2022.05.09 - Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 602
 1306. 2022.08.29 - Sesja LXV
  Wyświetleń: 602
 1307. Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 602
 1308. 2022.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 601
 1309. Uchwała Nr LX/399/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 600
 1310. Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 600
 1311. 2021.12.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 598
 1312. Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach - wybory uzupełniające zarządzone na 10.04.2022 r.
  Wyświetleń: 598
 1313. Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 598
 1314. 2021.07.05 - Apel o ograniczenie zużycia wody
  Wyświetleń: 597
 1315. Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 596
 1316. ZG.2280.12.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 596
 1317. Uchwała Nr LIX/390/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 595
 1318. Uchwała Nr LVII/375/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19
  Wyświetleń: 595
 1319. Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 594
 1320. 2022.05.30 - Sesja LXIII
  Wyświetleń: 593
 1321. OŚN.6220.04.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 591
 1322. Uchwała Nr LVII/379/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 591
 1323. Uchwała Nr XLVII/328/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 591
 1324. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 590
 1325. 2023.03.21 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 589
 1326. 2022.01.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 588
 1327. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 587
 1328. 2022.04.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 586
 1329. Uchwała Nr LX/393/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 586
 1330. Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020
  Wyświetleń: 586
 1331. 2022.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 585
 1332. Konkurs "Złap reklamę NSP"
  Wyświetleń: 585
 1333. OŚN.6220.03.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 585
 1334. Uchwała Nr LVIII/386/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 584
 1335. Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 584
 1336. Uchwała Nr LVII/380/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 583
 1337. Uchwała Nr LX/398/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 580
 1338. Інформаційні листівки для біженців/Ulotki informacyjne dla uchodźców
  Wyświetleń: 580
 1339. 2022.03.31 - Protokoły głosowań z Sesji LX
  Wyświetleń: 579
 1340. 2022.03.24 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo–Finansowej i Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 576
 1341. Dożynki Gminne - 12.IX.2021 r.
  Wyświetleń: 575
 1342. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianic na 2020 r.
  Wyświetleń: 574
 1343. 2022.03.30 - Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
  Wyświetleń: 573
 1344. Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 573
 1345. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 571
 1346. Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 571
 1347. Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 570
 1348. Spis Rolny 2020 - Komunikat dot. samospisu
  Wyświetleń: 569
 1349. Uchwała Nr LX/397/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2022 r.
  Wyświetleń: 569
 1350. 2022.04.10 - Protokół z wyborów
  Wyświetleń: 568
 1351. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 567
 1352. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 566
 1353. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 565
 1354. Uchwała Nr LVII/374/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2022 rok.
  Wyświetleń: 563
 1355. Uchwała Nr LVII/377/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 562
 1356. Wstrzymanie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 562
 1357. Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 560
 1358. GPB-I.747.13.2022 MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 557
 1359. 2022.09.26 - Sesja LXVI
  Wyświetleń: 555
 1360. 2022.06.24 - Petycja w sprawie utworzenia listy rolników zainteresowanych udostępnieniem nieruchomości pod elektrownie wiatrowe
  Wyświetleń: 554
 1361. Zapraszamy 26 czerwca 2021 do Piątkowiska
  Wyświetleń: 553
 1362. Uchwała Nr LVIII/384/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 552
 1363. Uchwała Nr LX/395/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 552
 1364. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2021 do 31.12.2021 r
  Wyświetleń: 552
 1365. 2022.06.27 - Porządek obrad LXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 550
 1366. Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 549
 1367. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.
  Wyświetleń: 547
 1368. Uchwała Nr LVIII/383/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 547
 1369. 2022.02.08 - Zebranie Wiejskie Sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 546
 1370. 2022.03.04 - Informacje w zakresie zrealizowanych dotacji na działalnośc sportową w 2021 r.
  Wyświetleń: 546
 1371. Uchwała Nr LX/396/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 546
 1372. Zapraszamy na koncert Krystyny Giżowskiej w GDK (19.09,2020)
  Wyświetleń: 545
 1373. Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 544
 1374. 2022.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 543
 1375. Uchwała Nr LX/391/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 543
 1376. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 542
 1377. Uchwała Nr LXI/404/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 542
 1378. 2022.02.28 - Protokoły głosowań z Sesji LVIII
  Wyświetleń: 541
 1379. 2023.01.02 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2023 r - projekt
  Wyświetleń: 540
 1380. OŚN.6220.06.13.2020/2021/2022 - Postanowienie
  Wyświetleń: 540
 1381. PO.ZUZ.5.4210.59.2022.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 540
 1382. Zapraszamy już dziś od 15 do Piątkowiska! (2021.06.26)
  Wyświetleń: 540
 1383. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 538
 1384. Uchwała Nr LIX/388/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024
  Wyświetleń: 537
 1385. Uchwała Nr LIX/389/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 537
 1386. GPB-I.747.9.2021.MM/MC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 535
 1387. 2022.07.21 - Przetag na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 534
 1388. 2022.04.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXII
  Wyświetleń: 533
 1389. 2023.06.28 - Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 533
 1390. Uchwała Nr LXII/406/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 532
 1391. 2022.03.14 - Protokoły głosowań z Sesji LIX
  Wyświetleń: 531
 1392. 2022.02.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 529
 1393. 2022.02.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 529
 1394. 2022.05.26 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 529
 1395. 2022.01.18 - Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 527
 1396. Opóźnienia w wywozie odpadów (4.9.2020)
  Wyświetleń: 527
 1397. Uchwała Nr LVIII/385/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 527
 1398. 2022.05.23 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 526
 1399. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  Wyświetleń: 526
 1400. 2022.05.10 - Ogłoszenie wyników konsultacji
  Wyświetleń: 525
 1401. OŚN.6220.04.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 524
 1402. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 524
 1403. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 523
 1404. Uchwała Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Wyświetleń: 522
 1405. Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację
  Wyświetleń: 519
 1406. 2022.08.01 - Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 518
 1407. 2022.05.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 514
 1408. Pod biało-czerwoną - zdobądźmy maszt z flagą dla Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 513
 1409. 2022.04.29 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy.
  Wyświetleń: 512
 1410. Uchwała Nr LXIII/411/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 511
 1411. 2022.04.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 510
 1412. OŚN.6220.08.06.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 510
 1413. Uchwała Nr LXII/407/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 510
 1414. Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 510
 1415. 18.05.2021 - Przerwa w dostawie energii do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 509
 1416. Uchwała Nr LXII/405/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 508
 1417. Уроки польської мови для дітей, підлітків та дорослих/Lekcje j. polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Wyświetleń: 508
 1418. 2022.07.21 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 505
 1419. Uchwała Nr LXII/410/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 504
 1420. 4 czerwca 2021 r. urząd nieczynny
  Wyświetleń: 503
 1421. 2022.05.02 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 502
 1422. NSP 2021 - Od 23 czerwca rachmistrzowie wychodzą w teren
  Wyświetleń: 502
 1423. PO.ZUZ.5.4210.280.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 502
 1424. Uchwała Nr LXII/409/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 502
 1425. Wymiana pojemników na metale i towrzywa sztuczne - lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 1426. 2023.02.10 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie
  Wyświetleń: 500
 1427. Informacja koła łowieckiego ZŁOM dot. zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 500
 1428. 2022.11.08 - Program współpracy z NGO na 2023 r. - projekt
  Wyświetleń: 499
 1429. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 499
 1430. Uchwała Nr LXII/408/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 497
 1431. Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 495
 1432. 2022.11.25 - Sesja LXIX
  Wyświetleń: 494
 1433. GPB-I.747.10.2022MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 493
 1434. OŚN.6220.01.2022 - Rozbudowa hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 493
 1435. Uchwała Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 493
 1436. Informacja Gminnego Biura Spisowego (1.10.2020 r.)
  Wyświetleń: 491
 1437. Wydłużenie terminu zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 490
 1438. OŚN.6220.08.05.2021/2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 489
 1439. OS.6220.6.2021 - Zawiadomienie-Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic
  Wyświetleń: 488
 1440. Z.2280.8.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 488
 1441. PIWet.z 279/2022 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 486
 1442. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-01-2022 w sprawie wprowadzenia  zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pabianicach w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 485
 1443. 2022.04.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 483
 1444. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 483
 1445. 2022.03.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 482
 1446. OŚN.6220.03.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 481
 1447. 2022.10.13 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 480
 1448. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2023 r.
  Wyświetleń: 480
 1449. 2022.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 478
 1450. Uchwała Nr LXIII/414/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 478
 1451. PO.ZUZ.5.4210.1.2022.MB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną
  Wyświetleń: 477
 1452. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 476
 1453. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne
  Wyświetleń: 475
 1454. 2022.08.05 - Zaprszenie do złożenia oferty - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
  Wyświetleń: 474
 1455. Spisz się już dziś online w Spisie Ludności
  Wyświetleń: 474
 1456. 2022.05.30 - Protokoły głosowań z Sesji LXIII
  Wyświetleń: 472
 1457. OŚN.6220.06.16.2020/2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 471
 1458. 2022.07.07 - Zawiadominie dot. właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej nr 108263E i 108261E w Górce Pabianickiej – na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 108262E,
  Wyświetleń: 470
 1459. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.06.24)
  Wyświetleń: 470
 1460. OŚN.6220.08.08.2021/2022 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 470
 1461. Uchwała Nr LXIII/416/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 470
 1462. Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 468
 1463. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice.
  Wyświetleń: 467
 1464. Потрібна порада, допомога-дзвони!/Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
  Wyświetleń: 467
 1465. Rejestracja uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 466
 1466. Uchwała Nr LVI/373/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 465
 1467. 2022.06.02 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 464
 1468. Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!
  Wyświetleń: 462
 1469. 2022.04.28 - Informacje o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 461
 1470. Podatki lokalne - 2024 r.
  Wyświetleń: 459
 1471. 2022.11.21 - Przetarg na remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia
  Wyświetleń: 457
 1472. 2022.11.28 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 455
 1473. Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy
  Wyświetleń: 454
 1474. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 454
 1475. Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 454
 1476. 2022.08.02 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 453
 1477. 24.12.2021 - W wigilię Urząd Gminy czynny do 13:00
  Wyświetleń: 453
 1478. Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 453
 1479. 2022.06.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 451
 1480. Obszarowa ocena jakości wody za 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 1481. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 450
 1482. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 449
 1483. Uchwała Nr LX/401/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 449
 1484. Uchwała Nr LXIII/415/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 449
 1485. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lutmierskiej od. 31.08.2020 r.
  Wyświetleń: 449
 1486. Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 449
 1487. Uchwała Nr LXIII /412/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 448
 1488. Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 448
 1489. Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 448
 1490. Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 448
 1491. PO.ZUZ.5.4210.192.2022.MB - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 447
 1492. Безкоштовні медичні огляди для громадян України/Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 447
 1493. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 446
 1494. Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 446
 1495. Informacja o pracy kasy 30 i 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 445
 1496. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 443
 1497. Maseczki dla mieszkańców (10.04.2021)
  Wyświetleń: 442
 1498. OŚN.6220.01.05.2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 442
 1499. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 442
 1500. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 442
 1501. 2022.10.07 - Zaproszenie do złożenia oferty - Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia.
  Wyświetleń: 441
 1502. Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
  Wyświetleń: 441
 1503. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
  Wyświetleń: 439
 1504. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 439
 1505. Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet
  Wyświetleń: 439
 1506. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 439
 1507. Zmiana tras linii 260, 262 i 265 od 5 lipca 2021
  Wyświetleń: 439
 1508. 2022.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 437
 1509. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 437
 1510. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 437
 1511. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 437
 1512. 2 kwietnia 2021 r. Urząd czynny do godz.13:00
  Wyświetleń: 435
 1513. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2023
  Wyświetleń: 435
 1514. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 435
 1515. Przerwa w pracy PSZOK w lipcu
  Wyświetleń: 434
 1516. 2022.07.06 - Petycja w związaku z art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 432
 1517. Budżet Gminy Pabianice w 2023 r.
  Wyświetleń: 430
 1518. Informacja o pracy Urzędu Gminy 15.04.2022 r.
  Wyświetleń: 430
 1519. Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie (09.06.2021)
  Wyświetleń: 428
 1520. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 428
 1521. 2 maja 2022 Urząd Gminy w Pabianicach nieczynny
  Wyświetleń: 427
 1522. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.6 - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 427
 1523. 2022.06.07 - Spotkanie z mieszkańcami Pawlikowic w sprawie rozbudowy dróg powiatowych
  Wyświetleń: 426
 1524. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.11 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
  Wyświetleń: 425
 1525. Postanowienie nr 1/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi z 13.01.2022 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 425
 1526. Ogłoszenie Konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031
  Wyświetleń: 424
 1527. PO.ZUZ.5.4210.5.2022.MB - Informacja Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 424
 1528. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 423
 1529. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 423
 1530. 2023.03.28 - Przetarg na budowę ulicy Mosiężnej w Piątkowisku
  Wyświetleń: 422
 1531. GPB-I.747.15.2022.KKw/MK/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 421
 1532. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2022
  Wyświetleń: 421
 1533. 2022.08.29 - Porządek obrad LXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 419
 1534. OŚN.6220.01.02.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 419
 1535. Wygrajmy plac zabaw dla szkoły w Piątkowisku
  Wyświetleń: 419
 1536. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 419
 1537. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 418
 1538. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 416
 1539. 2022.08.22 - Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy
  Wyświetleń: 415
 1540. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 415
 1541. Opaska bezpieczeństwa dla seniora.
  Wyświetleń: 414
 1542. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 414
 1543. Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 414
 1544. 11.02.2022 r. - Awaria śmieciarki (Hermanów)
  Wyświetleń: 413
 1545. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 413
 1546. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 413
 1547. 17 czerwca 2022 r. Urząd Gminy nieczynny.
  Wyświetleń: 412
 1548. PO.ZUZ.5.4210.1041.2021.MC - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne
  Wyświetleń: 412
 1549. Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 411
 1550. 2022.06.07 - OŚN.6827.5.2022 - Informacja o nieruchomści przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 410
 1551. 2023.10.13 - Konkurs na stanowisko Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowie w Petrykozach
  Wyświetleń: 409
 1552. 2022.06.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 408
 1553. Nie spisałeś się jeszcze? Zadzwoń do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 408
 1554. Uchwała Nr LX/402/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM
  Wyświetleń: 407
 1555. Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 406
 1556. 2023.05.12 - Przetarg na Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 404
 1557. Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 399
 1558. Dziś Urząd dla interesantów czynny do godz.13:30 (10.06.2021 r.)
  Wyświetleń: 398
 1559. Zapraszamy na sprzątanie cmentarza w Wysieradzu.
  Wyświetleń: 398
 1560. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 398
 1561. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 398
 1562. 2023.03.02 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 397
 1563. PO.ZUZ.5.4210. 233.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 397
 1564. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-03-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 395
 1565. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 394
 1566. 2022.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 393
 1567. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.07.14)
  Wyświetleń: 393
 1568. Pismo Minister Klimatu dot. naboru kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej
  Wyświetleń: 393
 1569. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
  Wyświetleń: 391
 1570. Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
  Wyświetleń: 391
 1571. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 390
 1572. Uchwała Nr LX/403/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 388
 1573. Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja (07.05.2021)
  Wyświetleń: 387
 1574. 2022.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 386
 1575. Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 386
 1576. Uchwała Nr LXIV/425/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 385
 1577. 2022.10.12 - Porządek obrad LXVII sesja nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 384
 1578. 2023.02.27 - Sesja LXXVI
  Wyświetleń: 383
 1579. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 383
 1580. W51 rekomendowany jako wariant inwestorski przebiegu KDP
  Wyświetleń: 383
 1581. 2022.08.09 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 382
 1582. Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach powołana w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
  Wyświetleń: 381
 1583. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 381
 1584. 2023.01.30 - Sesja LXXIII
  Wyświetleń: 377
 1585. DLI-III.7621.36.2019.AW.47 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
  Wyświetleń: 377
 1586. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 373
 1587. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2023
  Wyświetleń: 372
 1588. Uwaga! Zmiana lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 371
 1589. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 371
 1590. 2022.09.26 - Porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 367
 1591. Uchwała Nr LXIV/427/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 uchylająca uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 367
 1592. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 365
 1593. 2022.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 363
 1594. Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - grupy EPI mogą starać się o wsparcie
  Wyświetleń: 361
 1595. Uchwała Nr LXIV/423/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 361
 1596. Z.7100.6.2022 - Informacja Nadleśnictwa Kolumna
  Wyświetleń: 359
 1597. 2023.09.15 - Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pod nazwą: “Budowa przedszkola gminnego w Żytowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  Wyświetleń: 358
 1598. Nowe taryfy opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków
  Wyświetleń: 358
 1599. Uchwała Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 358
 1600. Uchwała Nr LXIV/420/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działek nr ew. 404/7 i 405/9 obręb ………
  Wyświetleń: 357
 1601. Od 22.04 można rejestrować kody w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań! Spisz się online i graj o samochód na https://loteria.spis.gov.pl!
  Wyświetleń: 356
 1602. 2022.12.28 - Sesja LXXI
  Wyświetleń: 355
 1603. Uchwała Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 354
 1604. Uchwała Nr LXVI/443/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej
  Wyświetleń: 353
 1605. Uchwała Nr LXIV/424/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 350
 1606. 2022.10.24 - Porządek obrad LXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 349
 1607. 2022.06.27 - Protokoły głosowań z Sesji LXIV
  Wyświetleń: 348
 1608. GPB-I.747.15.2022 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 348
 1609. IA-II.7820.8.2015.IK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 347
 1610. Urząd nieczynny 7 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 347
 1611. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 346
 1612. Uchwała Nr LXIV/418/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok
  Wyświetleń: 345
 1613. GKIII.7430.10.2022.AS.AM - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 343
 1614. Trwa spis powszechny - Spisz się online już dziś!!!
  Wyświetleń: 343
 1615. GPB-I.747.13.2022.MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 341
 1616. Uchwała Nr LXIV/419/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 341
 1617. Uchwała Nr LXIV/417/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 340
 1618. 2022.11.23 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2023 roku oraz w 2024 roku
  Wyświetleń: 339
 1619. OŚN.6220.04.06.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 339
 1620. Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 338
 1621. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2022/2023
  Wyświetleń: 333
 1622. 2023.02.27 - Porządek obrad LXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 330
 1623. Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 328
 1624. Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 326
 1625. 2023.11.30 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Pabianice
  Wyświetleń: 325
 1626. 2024.03.04 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach wzywające zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 325
 1627. 2023.09.21 - Przetarg na budowę placów zabaw w miejscowości Kudrowice i Porszewice
  Wyświetleń: 320
 1628. OŚN.6220.01.07.2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 319
 1629. 2024.02.12 - Obwieszcze Wójta Gminy Pabianice - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 316
 1630. 2023.03.03 - Przetarg na budowę ulicy Mosiężnej w Piątkowisku
  Wyświetleń: 315
 1631. Uchwała Nr LXVI/444/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 314
 1632. Zapytanie ofertowe - Promocja projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 313
 1633. Zarządzenia Wójta Gminy - 2024 r.
  Wyświetleń: 312
 1634. OŚN.6220.01.08.2022 - Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia jako strony do toczącego się postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 311
 1635. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 310
 1636. Uchwała Nr LXXXVI/558/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o objęcie dwudziestu drzew w Porszewicach ochroną prawną jako pomniki przyrody
  Wyświetleń: 309
 1637. Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenie terminów polowania zbiorowego w listopadzie.
  Wyświetleń: 308
 1638. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2022
  Wyświetleń: 308
 1639. 2022.09.14 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 304
 1640. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 303
 1641. 2022.09.07 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
  Wyświetleń: 301
 1642. Zarządzenie Nr 187/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 299
 1643. 2022.09.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 294
 1644. Nie czekaj, złóż deklarację do CEEB, masz czas tylko do końca czerwca!
  Wyświetleń: 293
 1645. 2022.10.04 - Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/444/2022 z dnia 26 września 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 292
 1646. 2023.03.27 - Sesja LXXVIII
  Wyświetleń: 291
 1647. Archiwum konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 290
 1648. Zebrania sołeckie: Bychlew, Hermanów, Kudrowice, Świątniki, Wola Żytowska, Porszewice, Piątkowisko, Okołowice
  Wyświetleń: 289
 1649. Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 01-09-2022 w sprawie dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 288
 1650. OŚN.6220.03.11.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 283
 1651. 2022.09.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 281
 1652. OŚN.6220.04.07.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z charakterystyką przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 280
 1653. 2023.01.09 - Sesja LXXII
  Wyświetleń: 279
 1654. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 279
 1655. 2022.09.20 - III Tura konsultacji przebiegu KDP
  Wyświetleń: 278
 1656. Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 278
 1657. Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 277
 1658. Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 277
 1659. 2022.09.21 - Zebranie sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 275
 1660. 2022.10.24 - Sesja LXVIII
  Wyświetleń: 275
 1661. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2022
  Wyświetleń: 275
 1662. PO.ZUZ.5.4210.273.2022.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 275
 1663. 2022.08.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 274
 1664. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 273
 1665. Uwaga! Ostrzeżenie przed osobami oferującymi pozsyskanie dotacji do instalacji fotowoltaicznych z Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 273
 1666. Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 273
 1667. 2023.08.28 - Sesja LXXXIV
  Wyświetleń: 271
 1668. Uchwała Nr LXV/431/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 271
 1669. Zarządzenie Nr 185/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 271
 1670. 2022.02.09 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II o granicach obwodu i siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 270
 1671. 2022.11.25 - Porządek obrad LXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 270
 1672. Uchwała Nr LXIV/430/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 270
 1673. Zgłoś zapotrzebowanie na węgiel
  Wyświetleń: 268
 1674. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
  Wyświetleń: 267
 1675. Uchwała Nr LXIV/428/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 267
 1676. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 267
 1677. 2022.11.14 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 265
 1678. 2023.03.27 - Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 265
 1679. Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
  Wyświetleń: 265
 1680. Uchwała Nr LXV/435/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 265
 1681. 2023.01.10 - Informacja Wójta Gminy Pabianice o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 264
 1682. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2023 r.
  Wyświetleń: 264
 1683. Uchwała Nr LXIX/463/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  Wyświetleń: 264
 1684. PO.ZUZ.5.4210.652.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 263
 1685. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 263
 1686. Uchwała Nr LXV/434/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 262
 1687. Uchwała Nr LXV/437/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 262
 1688. Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 262
 1689. Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 262
 1690. 2022.09.27 - Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 261
 1691. 2022.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 260
 1692. 2022.09.19 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 260
 1693. Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek: sprawdź, gdzie będzie można dostarczyć owoce
  Wyświetleń: 260
 1694. Uchwała Nr LXV/432/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 260
 1695. Zebrania sołeckie: Górka Pabianicka, Pawlikowice, Rydzyny
  Wyświetleń: 260
 1696. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 259
 1697. Uchwała Nr LXIV/429/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 259
 1698. Uchwała Nr LXV/439/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 259
 1699. Uchwała Nr LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 259
 1700. Uchwała Nr LXIV/426/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 258
 1701. 2024.04.10 - Nabór na wolne stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 257
 1702. Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 257
 1703. Dotacje do wymiany źródeł ciepła - wyniki naboru do 7 czerwca
  Wyświetleń: 256
 1704. GPB-II.7840.172.2022.AS/WM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 256
 1705. Uchwała Nr LXV/436/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1706. Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1707. Zebranie sołeckie: Terenin
  Wyświetleń: 254
 1708. 2022.12.12 - Sesja LXX
  Wyświetleń: 253
 1709. Uchwała Nr LXV/438/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 253
 1710. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 253
 1711. Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 253
 1712. 2023.06.26 - Sesja LXXXII
  Wyświetleń: 252
 1713. Zarządzenie Nr 160/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 252
 1714. Zebrania sołeckie: Szynkielew, Petrykozy
  Wyświetleń: 252
 1715. 2022.10.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 251
 1716. 2023.09.26 - Sesja LXXXVI
  Wyświetleń: 251
 1717. Zebranie sołeckie: Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 251
 1718. 2022.10.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 250
 1719. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice - 2022.12.05
  Wyświetleń: 249
 1720. Zebranie sołeckie: Konin, Majówka
  Wyświetleń: 249
 1721. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r
  Wyświetleń: 248
 1722. Uchwała Nr LXVI/448/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 248
 1723. Zebranie sołeckie: Gorzew
  Wyświetleń: 248
 1724. Do 15 listopada można zgłaszać uwagi do przebiegu KDP
  Wyświetleń: 247
 1725. Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1726. Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1727. 2022.10.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 245
 1728. 2023.01.10 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2023 roku
  Wyświetleń: 245
 1729. Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 245
 1730. 2023.11.28 - Sesja LXXXIX
  Wyświetleń: 244
 1731. OSN.6220.08.10.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 244
 1732. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 37/2022, 38/2022, 40/2022
  Wyświetleń: 243
 1733. 2022.10.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 242
 1734. 2023.12.20 - Zebranie sołectwa Piątkowisko
  Wyświetleń: 242
 1735. Uchwała Nr LXXX/517/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.
  Wyświetleń: 242
 1736. 2022.12.12 - Porządek obrad LXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 241
 1737. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
  Wyświetleń: 241
 1738. Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 241
 1739. 2023.02.08 - Porządek obrad LXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 240
 1740. Miejsca dystrybucji jodku potasu
  Wyświetleń: 240
 1741. PO.ZUZ.5.4210.625.2022.AP Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 240
 1742. Uchwała Nr LXV/433/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 239
 1743. OŚN.6220.03.10.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 238
 1744. 2023.01.09 - Porządek obrad LXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 237
 1745. 2022.10.12 - Sesja LXVII
  Wyświetleń: 236
 1746. 2022.12.28 - Porządek obrad LXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 236
 1747. 2022.08.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXV
  Wyświetleń: 235
 1748. Uchwała Nr LXVI/447/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 235
 1749. Piknik rodzinny w Świątnikach już w najbliższą sobotę
  Wyświetleń: 233
 1750. Zarządzenie Nr 163/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 233
 1751. Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 232
 1752. Informacja o pracy Urzędu 31 października 2022 r.
  Wyświetleń: 230
 1753. Budżet Gminy Pabianice w 2024 r.
  Wyświetleń: 229
 1754. Uchwała Nr LXVI/445/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 228
 1755. Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-03-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 228
 1756. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r.
  Wyświetleń: 226
 1757. 2023.09.22 - Przetarg na odbieranie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2024 r. do31.12.2025 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady
  Wyświetleń: 225
 1758. Uchwała Nr LXVI/446/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 225
 1759. Uchwała Nr LXVI/451/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 225
 1760. Uchwała Nr LXVI/450/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 223
 1761. 2023.10.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 222
 1762. Bilanse za 2022 r.
  Wyświetleń: 221
 1763. 2022.12.05 - Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
  Wyświetleń: 220
 1764. Uchwała Nr LXXVIII/510/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-03-2023 zmieniająca Uchwałę Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 219
 1765. 2023.02.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę elementów infrastruktury IT w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 218
 1766. 2022.10.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 217
 1767. 2022.11.08 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 216
 1768. Protokół ze spotkania z mieszkańcami sołectwa Okołowice z dnia 8 sierpnia 2022 r. w temacie konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 216
 1769. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 215
 1770. Problemy z przymarzaniem bioodpadów.
  Wyświetleń: 214
 1771. 2023.06.07 - Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia
  Wyświetleń: 212
 1772. 2024.06.09 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 212
 1773. Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe
  Wyświetleń: 211
 1774. Sprawozdania budżetowe za 2023 r.
  Wyświetleń: 211
 1775. Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 211
 1776. Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1777. 2022.11.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 207
 1778. Zarządzenie Nr 168/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1779. Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1780. 2022.11.14 - Aktualizacja dotacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 204
 1781. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 204
 1782. Uchwała Nr LXVIII/461/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Pabianice oraz naruszenie przez urzędników administracji publicznej zasady praworządności
  Wyświetleń: 204
 1783. Uchwała Nr LXXXVI/501/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 204
 1784. Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1785. 2022.09.26 - Protokoły głosowań z Sesji LXVI
  Wyświetleń: 203
 1786. 2023.02.08 - Sesja LXXIV
  Wyświetleń: 203
 1787. 2022.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 201
 1788. 2023.02.20 - Porządek obrad LXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 201
 1789. Zarządzenie Nr 169/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1790. Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1791. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na zapewnieniu opieki lekarsko - weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu Gminy Pabianice w 2023 r.
  Wyświetleń: 199
 1792. Uchwała Nr LXVI/449/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1793. Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1794. Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1795. 2023.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 198
 1796. 2023.06.22 - Przetarg na utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 197
 1797. Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1798. 2023.01.30 - Porządek obrad LXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 196
 1799. 2022.11.15 - Ogłoszenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/443/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej
  Wyświetleń: 195
 1800. 2022.11.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 195
 1801. OŚN.6220.03.12.2022 - Postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji OŚN.6220.03.11.2022
  Wyświetleń: 195
 1802. Uchwała Nr LXVIII/459/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 195
 1803. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2023 roku - podział środków
  Wyświetleń: 195
 1804. Zgłoszenie obiektu kwalifikującego się jako pomnik przyrody
  Wyświetleń: 195
 1805. 2023.01.10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 194
 1806. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczenie całodobowej usługi w zakresie wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych, zwierząt bezdomnych i wolno żyjących, które uczestniczyły w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Pabianice z wyłączeniem odcinków dróg ekspresowych S8 i S14 w 2023 r.
  Wyświetleń: 193
 1807. 2024.02.05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatego przekazania
  Wyświetleń: 193
 1808. Uchwała Nr LXXXVII/566/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-10-2023 w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
  Wyświetleń: 193
 1809. OŚN.6220.11.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w jadwininie
  Wyświetleń: 192
 1810. Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1811. Uchwała Nr LXVI/454/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Pabianickiego
  Wyświetleń: 190
 1812. 2022.10.24 - Protokoły głosowań z Sesji LXVIII
  Wyświetleń: 189
 1813. Uchwała Nr LXVIII/458/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice"
  Wyświetleń: 189
 1814. Uchwała Nr LXXI/481/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 189
 1815. 2023.01.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 188
 1816. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2023/2024
  Wyświetleń: 188
 1817. Uchwała Nr LXVII/455/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1818. Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1819. 2023.03.10 - Porządek obrad LXXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 187
 1820. Uchwała Nr LXVII/456/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 187
 1821. Uchwała Nr LXVII/457/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 187
 1822. Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1823. Zarządzenie Nr 201/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1824. Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1825. GPB-II.7840.172.2022.AS/WM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 186
 1826. Zarządzenie Nr 183/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 186
 1827. Z.7320.10.2022 - Zgłoszenie terminu polowania zbiorowego grudzień - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 185
 1828. Zarządzenie Nr 190/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 1829. Zarządzenie Nr 211/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 1830. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Pabianice w roku 2023 r.
  Wyświetleń: 184
 1831. OŚN.6220.08.17.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 184
 1832. Zarządzenie Nr 214/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 184
 1833. 2023.07.04 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 183
 1834. Uchwała Nr LXV/440/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 183
 1835. Uchwała Nr LXVI/452/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2023 r.
  Wyświetleń: 183
 1836. Zarządzenie Nr 180/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 182
 1837. Uchwała Nr LXVIII/460/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1838. Uchwała Nr LXXI/479/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1839. Zarządzenie Nr 191/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1840. Zarządzenie Nr 210/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1841. 2022.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 179
 1842. 2023.09.28 - Zebranie wiejskie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 179
 1843. Zarządzenie Nr 213/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1844. OŚN.6220.01.12.2022/2023 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurwo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie
  Wyświetleń: 178
 1845. 2023.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 177
 1846. 2023.04.17 - Porządek obrad LXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 177
 1847. Uchwała Nr LXIX/462/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 r.
  Wyświetleń: 177
 1848. Uchwała Nr LXIX/464/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2023 r.
  Wyświetleń: 177
 1849. Zarządzenie Nr 194/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1850. Zarządzenie Nr 196/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1851. 2023.07.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 176
 1852. 2023.07.17 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym w 2023/2024
  Wyświetleń: 176
 1853. 2022.10.12 - Protokoły głosowań z Sesji LXVII
  Wyświetleń: 175
 1854. 2024.03.14 - OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 175
 1855. 2023.03.10 - Sesja LXXVII
  Wyświetleń: 174
 1856. Zarządzenie Nr 193/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1857. 2023.02.20 - Sesja LXXV
  Wyświetleń: 173
 1858. 2023.10.12 - Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń na potrzeby doposażenia miejsc rekreacji (place zabaw, siłowni plenerowych) na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 173
 1859. Uchwała Nr LXIX/470/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1860. Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1861. 2022.11.25 - Protokoły głosowań z Sesji LXIX
  Wyświetleń: 172
 1862. 2024.03.14 - POSTANOWIENIE NR 338/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 172
 1863. 2023.04.28 - Porządek obrad LXXX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 171
 1864. 2022.10.26 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu znak: PO.RUZ.4210.411.2021.BS.24 o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 170
 1865. OŚN.6220.01.11.2022 - Obwieszczenieo możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 170
 1866. Uchwała Nr LXIX/469/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
  Wyświetleń: 170
 1867. Uchwała Nr LXIX/465/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  Wyświetleń: 169
 1868. Uchwała Nr LXV/442/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 169
 1869. Zarządzenie Nr 171/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1870. Informacja o pracy Urzędu Gminy i PSZOK w dniach 2 i 4 maja 2024.
  Wyświetleń: 166
 1871. Uchwała Nr LXIX/468/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 166
 1872. Uchwała Nr LXIX/467/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 164
 1873. Uchwała Nr LXXIII/490/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 164
 1874. Zarządzenie Nr 206/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1875. 2023.01.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 163
 1876. 2023.05.29 - Porządek obrad LXXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 163
 1877. 2023.05.29 - Sesja LXXXI
  Wyświetleń: 162
 1878. 2023.09.22 - Postanowienie Nr 269/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 162
 1879. Ostatnie chwile na zakup węgla od Gminy
  Wyświetleń: 162
 1880. OŚN.6220.08.11.2021/2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 162
 1881. Uchwała Nr LXXVI/500/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 162
 1882. Uchwała Nr LXIX/466/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 160
 1883. Uchwała Nr LXV/441/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 160
 1884. Uchwała Nr LXXI/483/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026
  Wyświetleń: 159
 1885. Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-04-2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 158
 1886. Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-01-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 rok