Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024.05.27 - Porządek obrad II sesji Rady Gminy Pabianice

 Porządek obrad II sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali narad Rady Gminy Pabianice

 1. Otwarcie obrad II sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z I sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie harmonogramu pracy Rady Gminy w miesiącach maj-grudzień 2024 r.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Raport o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia składu osobowego stałej komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice – uchwała nr II/A/2024;
  2. zatwierdzenia składu osobowego stałej komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice – uchwała nr II/B/2024;
  3. zatwierdzenia składu osobowego stałej komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice – uchwała nr II/C/2024;
  4. powołania składu osobowego stałej komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Pabianice – uchwała nr II/D/2024;
  5. wyboru przewodniczącego stałej komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Pabianice - uchwała nr II/E/2024;
  6. zatwierdzenia wyboru na funkcję przewodniczącego stałej komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice – uchwała nr II/F/2024;
  7. zatwierdzenia wyboru na funkcję przewodniczącego stałej komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice – uchwała nr II/G/2024;
  8. zatwierdzenia wyboru na funkcję przewodniczącego stałej komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice – uchwała nr II/H/2024;
  9. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach - uchwała nr II/I/2024;
  10. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pabianice - uchwała nr II/J/2024;
  11. przyjęcia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pabianice na lata 2024-2029 – uchwała nr II/K/2024;
  12. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice - uchwała nr II/L/2024;
  13. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2024 r. - uchwała nr II/Ł/2024;zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2024-2035 - uchwała nr II/M/2024
 9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.