Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019.11.25 - Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pabianice.

 1. Otwarcie obrad XIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad. 
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – Uchwała Nr XIX/A/2019
  2. zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r. – Uchwała Nr XIX/B/2019
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r. – Uchwała Nr XIX/C/2019.
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 –Uchwała Nr XIX/D/2019
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XIX/E/2019 r.
  6. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XIX/F/2019 r.
  7. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla gminy Pabianice – Uchwała Nr XIX/G/2019
  8. ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” – Uchwała Nr XIX/H/2019.
 7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 8. Komunikaty i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad sesji.