Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 217 ust 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669,1693, 2245, 2354, 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z zmianami dokonanymi Zarządzeniem Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2019 r. załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. (244,66KB)

PDFUchwała nr VI/55/2019 - protokół głosowania (33,03KB)