Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 i 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Pabianice Nr XL/355/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego poz. 2881). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (100,55KB)

PDFUchwała nr XII/96/2019 - protokół głosowania (33,17KB)