Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 19b oraz art. 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592, 1669, z 2019 r. poz. 730) oraz art. 250 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.
§ 2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu następnym po jej podjęciu i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych (258,20KB)

PDFUchwała nr XII/94/2019 - protokół głosowania (33,37KB)