Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-10-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2019 roku kredyt długoterminowy w wysokości 6.088.875,10 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 10/100 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. § 2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. § 3. Spłata kredytu i odsetek nastąpi w latach 2020 – 2022. § 4. Spłata kredytu i odsetek dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu Gminy Pabianice. § 5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu. § 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-10-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (101,18KB)

PDFUchwała Nr XVIII/153/2019 - protokół głosowania (33,08KB)