Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077, 2232 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. Wójt Gminy Pabianice zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r..pdf (180,98KB)