Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) oraz Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sparwie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zwiększeniu dochodów o kwotę 10.534 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.2.59.2019 z 08.04.2019 r. § 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy Pabianice na 2019 r. o kwotę 10.534 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r..pdf (290,84KB)