Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) oraz Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 132.144,26 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści cztery złotych dwadzieścia sześć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.2.81.2019 z 26.04.2019 r. § 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 132.144,26 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści cztery złotych dwadzieścia sześć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r..pdf (356,77KB)