Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 38.034,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.2.267.2019 z 13 września 2019 r. § 2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 38.034,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r..pdf (284,54KB)