Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat, kalendarze odbioru

Informujemy, że  aby oddać odpady na PSZOK należy umówić się telefonicznie: tel. 42 213 96 60, 42 213 96 76 wew.100

Osoba przywożąca odpady na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Odpady OBOWIĄZKOWO muszą zostać posegregowane przed ich dostarczeniem.

Odpady należy przywieźć w workach umożliwiających pracownikowi potwierdzenie prawidłowości dostarczonych odpadów.

Osoba przywożąca odpady ma obowiązek rozładować je samodzielnie do odpowiednich kontenerów i pojemników.   

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

 • 35 zł/osobę/miesiąc

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 70,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części stanowiącej 20 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi.

Zainteresowani mieszkańcy aby skorzystać z dodatkowo płatnych usług dodatkowych muszą składać wypełnioną deklarację w pok. 16.

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać

 • w kasie Urzędu Gminy
 • u Sołtysów
 • przelewem na konto Urzędu Gminy w Pabianicach, nr rachunku bankowego: 75 1090 1304 0000 0001 4382 7141

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

 • 30 zł/osobę/miesiąc

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne - cena 44,00 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi.

 

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Gminy - u Sołtysów
 • przelewem na konto Urzędu Gminy w Pabianicach, nr rachunku bankowego: 75 1090 1304 0000 0001 4382 7141

 


Kalendarze odbioru odpadów:

2024 rok:

Uchwały Rady Gminy Pabianice: