Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Pabianice w 2020 r.

PDF   Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok (697,48KB)

PDF   Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wiloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 (9,56MB)

PDFUchwała Nr I/12/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pabianice (147,60KB)

PDFInformacja Wójta Gminy Pabianice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za i półrocze 2020 roku (5,28MB)

PDFUchwała nr I /95/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2020 r. (69,25KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 r. (2,55MB)

 

Projekt budżetu:

PDFProjekt budżetu Gminy Pabianice na rok 2020 (4,21MB)

PDFProjekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (9,49MB)

PDFUchwała RIO Nr I/141/2019 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice (84,95KB)

PDFUchwała RIO Nr I/142/2019 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2020 rok (93,37KB)