Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PABIANICE

Wersja elektroniczna planów zagospodarowania, jest dostępna również pod adresem: http://pabianice.e-mapa.net/   (Prezentowane w serwisie informacje o planach zagospodarowania przestrzennego mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą być dokumentem w rozumieniu przepisów prawa. Informację zawarte w serwisie „System Informacji Przestrzennej Gminy Pabianice” oraz wygenerowane na podstawie systemu wydruki nie stanowią treści oficjalnej i nie mogą być stosowane w postępowaniach administracyjnych. Udostępnione w serwisie dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Generowane treści graficzne (mapy) mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości).

 1. PDF   Uchwała Nr XX/166/1996 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-11-1996 w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (8,70MB) - dla obszaru Pawlikowice, Piątkowisko, Szynkielew
 2. PDF   Uchwała Nr III/15/1998 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-1998 zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (2,84MB) - dla obszaru Okołowice, Porszewice 
 3. PDF   Uchwała Nr VIII/63/1999 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-06-1999 o zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (8,60MB) - dla obszaru Bychlew, Jadwinin, Janowice, Pawlikowice, Rydzyny
 4. PDF   Uchwała Nr XX/188/2000 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-10-2000 zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice w części obejmującej obszar działki 102/2 we wsi Porszewice (2,01MB) - dla obszaru Porszewice
 5. PDF   Uchwała Nr XXV/230/2001 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-04-2001 zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (3,96MB) - dla obszaru Hermanów
 6. PDF   Uchwała Nr XXXI/285/2001 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2001 o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (3,85MB) - dla obszaru Rydzyny
 7. PDF   Uchwała Nr XXXI/286/2001 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2001 w sprawie zmiany miejscowego plamu ogółnego zagospodarowania działki o numerze ewidencyjnym 126/2, położonej we wsi Porszewice (3,63MB) - dla obszaru Porszewice
 8. PDF   Uchwała Nr XXXIV/311/2002 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-04-2002 o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla działki nr 316 położonej w miejscowości Rydzyny (3,43MB) - dla obszaru Rydzyny
 9. PDF   Uchwała Nr XXXIV/312/2002 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-04-2002 o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla działek położonych w miejscowości Pawlikowice II (3,99MB) - dla obszaru Pawlikowice
 10. PDF   Uchwała Nr XX/134/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice (16,82MB) - dla obszaru obszar gminy Pabianice 
 11. PDF   Uchwała Nr XLIX/405/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko (1,33MB)
 12. PDF   Uchwała Nr XLIX/406/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice (1,73MB)
 13. PDF   Uchwała Nr XLIX/407/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Pawlikowice (4,17MB)
 14. PDF   Uchwała Nr LIV/461/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice (2,52MB)
 15. PDF   Uchwała Nr LIV/462/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew (2,45MB)
 16. PDF   Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-11-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Porszewice (1,46MB)
 17. PDF   Uchwała Nr XVII/158/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Bychlew (1,15MB)
 18. PDF   Uchwała Nr XVII/159/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Konin (7,86MB)
 19. PDF   Uchwała Nr XVII/160/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko (1,97MB)
 20. PDF   Uchwała Nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki (1,06MB)
 21. PDF   Uchwała Nr XXIX/247/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Bychlew (2,23MB)
 22. PDF   Uchwała Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Porszewice (1,99MB)
 23. PDF   Uchwała Nr XXXVIII/341/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-04-2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew (2,30MB)
 24. PDF   Uchwała Nr XLVII/435/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-11-2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Bychlew (1,12MB)
 25. PDF   Uchwała Nr XLVII/436/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-11-2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew (1 017,45KB)
 26. PDF   Uchwała Nr LII/468/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Hermanów, część wsi Władysławów i część wsi Terenin (2,76MB)
 27. PDF   Uchwała Nr LII/469/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Jadwinin (1,92MB)
 28. PDF   Uchwała Nr LIV/501/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-04-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko (1,96MB)
 29. PDF   Uchwała Nr LIV/502/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-04-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego wieś Petrykozy Osiedle (1,65MB)
 30. PDF   Uchwała nr LX/538/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-08-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Porszewice (783,92KB)
 31. PDF   Uchwała nr LXIII/572/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 17-10-2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko (650,71KB)
 32. PDF   Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka (1,85MB)
 33. PDF   Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew (812,43KB)
 34. PDF   Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice.pdf (2,22MB)
 35. PDF   Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew.pdf (2,03MB)
 36. PDF   Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice.pdf (3,04MB)
 37. PDF   Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie.pdf (1,48MB)
 38. PDF   Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice,.pdf (6,35MB)
 39. PDF   Uchwała Nr LII/340/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach.pdf (4,79MB)
 40. PDF   Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów (4,74MB)