Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

ROK

POZIOM

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów

2013

22,4%

100%

33,1%

2014

27%

100%

50,00%

2015

32,2%

100%

13,2%

2016

24,6%

100%

43,3%

2017

25,83%

100%

28,97%

2018

36,15%

99,56%

62,1%

2019

41,89%

100%

41%

16 lipca 2020 64% 94% 23%
 

ROK

POZIOM

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów

2021 r.

26,39 %

17,99 %

12,01 %

2022 r.

34,51 %

20,47 %

3,02 %