Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649,2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 12 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/176/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok (558,71KB)

DOCXXXIV/184/2020 - Załącznik nr 1 (6,64KB)

DOCXXXIV/184/2020 - Załącznik nr 2 (9,80KB)

DOCXXXIV/184/2020 - Załącznik nr 3 (11,86KB)

DOCXXXIV/184/2020 - Załącznik nr 4 (11,92KB)

PDFUchwała Nr XXIV/184/2020 - protokół głosowania (33,08KB)