Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60  wew. 136

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościam (Stanowisko d/s ochrony środowiska i leśnictwa)

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego


Opłaty:

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dokumenty

  • Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów (wymagany)

Formularze: