Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zatwierdzenie projektu podziału działki

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (Stanowisko d/s gospodarki gruntami).

Podstawa prawna:

 • Dział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)


Opłaty:
brak opłat

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki.

Dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (wymagany)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (wymagany)
 • Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (wymagany)
 • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej - z wyjątkiem podziałów o którym mowa w art. 95 + załącznik: postanowienie opiniujące zgodność wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy (wymagany)
 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości (jeżeli zachodzi taka potrzeba)
 • Wykaz synchronizacyjny (jeżeli zachodzi taka potrzeba)
 • Mapa z projektem podziału nieruchomości (wymagany)
 • Wykaz zmian gruntowych (jeżeli zachodzi taka potrzeba)

 

Formularze: